Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770125-41022S2

Date of Document: 1998-04-14

زن و شوهر چگونه بايد مذاكره ؟ كنند نكته 16 براي گفت وگو با همسر هر گفتگويي آدابي دارد كه اگربه همه نكاتش توجه شود، پاياني خوش خواهد داشت، اما اگر باپيش بيني و سياست از قبل تعيين نشده اقدام به شكوه و شكايت كنيم، چه بسا وضع از آنچه كه هست، بدتر شود. كساني از يكديگر مي رنجند كه ازهم توقع داشته باشند و كساني ازهم توقع دارند كه يكديگر را دوست دارند، بنابراين زن و شوهري كه پايه ازدواج آنها براساس مهر ومحبت بنا شده، حق دارند كه بيش از ديگران از هم توقع داشته باشند و در نتيجه بيش از ديگران از هم برنجند، بديهي است كه رنجش امري طبيعي است، اما بايد مراقب باشيم رنجش خود را از همسرمان پوشيده نگه نداريم زيرا رنجش هاي كوچك وجزئي تدريجا در روح و روانمان انباشته شده، به طوري كه جرقه اي مي تواند آتش خشم بي پايان ما راشعله ور سازد، متاسفانه سرانجام چنين وضعيتي به هيچ وجه خوشايندنيست، داد و فرياد راه بد مي اندازيم، و بيراه مي گوئيم، ناله و شيون ونفرين سر مي دهيم و خلاصه همه چيز رادرهم مي شكنيم. هر سيستم حرارتي يك ترموستات دارد، ترموستات روان ما نيز تخليه فشارهاي دروني است، با آشنايي به شيوه تخليه فشارهاي دروني، بايد تنش هاي انباشه شده خويش را خارج كنيم، بله، باگفت وشنود مي توانيم هر رنجش ودلگيري را از خود دور كنيم، به شرطي كه با فن گفتگو و راه دفع دلخوري آشنايي كامل داشته باشيم. امروزه در دنياي اقتصاد وسياست مذاكره امري مهم تلقي مي شود، زيرا مناسبترين وسريعترين راه حل هاست، ازطريق مذاكره مي توانيم به سوءتفاهماتي كه عامل و منشاء هرگونه اختلاف اند، خاتمه دهيم، افراد به هنگام گفتگو اطلاعات لازم را دراختيار يكديگر قرار مي دهند و در جريان كم و كيف نظريات هم قرار مي گيرند كه نتيجه آن، آگاهي از خواسته هاي طرفين و دستيابي به راه حل عقلاني و منطق و نهايتا برقراري تفاهم نسبي است. مذاكره پديده اي نوظهور نيست كه بخواهيم آن را توضيح دهيم، مادر تمام لحظات و دقايق زندگي خود با اين امر مهم سروكار هنگامي داريم، كه با راننده تاكسي بر سر مبلغ كرايه بحث زماني مي كنيم، كه با مغازه دار درمورد خريد جنس چانه مي زنيم و ياآن گاه كه قصد خريد اتومبيلي راداريم; درحقيقت در حال مذاكره هستيم. مگر صحبت طبيب با بيمار خود، گفتگوي وكيل با موكلش و ياصحبت كارمند با مديرعامل پيرامون جريان كارهامذاكره نيست، پس چرا زن و شوهر كه از همه به هم نزديك ترند با يكديگر مذاكره؟ نكنند در زندگي زناشويي رنجش ها، دلخوري ها، شكايت ها و مشاجره ها فراوان است، اگر چنين نباشد، بايد نگران بود، زيرا به يقين رابطه زوجين به سردي گراييده و نسبت به هم بي اعتنا شده اند و در حالي كه از هم رنجش دارند به زندگي يكنواخت خود ادامه مي دهند، اما اگر بخواهند به بهبود رابطه شان كمك كنند بايد نحوه بهتر گفتگو كردن را بياموزند. اوايل ازدواج همه كوتاه مي آيند، اغماض مي كنند، از ياد مي برند، مي بخشند و زود آشتي مي كنند. اما پس از چندي هيچ يك كوتاه نمي آيند، اغماض نمي كنند، از ياد نمي برند و نمي بخشند. همه چيز از زير ذره بين رد مي شود، زود مي رنجند و مي رنجانند. بعد هم مي گويند چرا من براي آشتي پيشقدم شوم. متاسفانه اين روند به مرحله اي مي رسد كه زوجين نتيجه مي گيرند، حرف زدن فايده اي ندارد. يكي مي گويد، چه فايده وقتم را صرف حرف زدن با او بكنم او كه اصلا به حرفم گوش نمي دهد. تا حالا چند بار امتحان كرده باشم خوب؟ است ديگري مي گويد همسرم فقط به خواسته هاي خودش فكر مي كند، خودخواه است و اصلا فرصت حرف زدن به من هروقت نمي دهد خواستم با او حرف بزنم فقط خودش گفته و خودش من شنيده حتي يك كلمه هم نتوانسته ام حرف بزنم. وقتي كار به اينجا مي كشد، زوجين ديگر دور گفتگوي مستقيم را اما خطمي كشند زندگي مشترك همچنان ادامه دارد. ناگزير براي شناخت طرف مقابل و خواسته هاي او به حدس و گمان متوسل مي شوند. مشخص است اين شناخت نمي تواند دروني و عميق باشد. رنجش ها هم مزيد علت مي شود و كار به گوشه و كنايه مي كشد. به اين ترتيب روز به روز رابطه وخيم تر مي شود. زني كه رنجيده مي كوشد حقانيتش را ثابت كند. معتقد است رفتاري غيرمنصفانه و دور از عدالت با اوشده است. مرد رنجيده خاطر به تدريج زمام روان خويش را ازدست مي دهد. اگر او قدمي براي رفع رنجش برندارد، مدام بر ميزان آن افزوده مي شود و كار به قهر مي كشد. در تمامي مراحل فوق همصحبت شدن مي توانست درهاي آشتي را بگشايد. گاه خجالت باعث مي شود براي رفع دلخوري قدم پيش نگذاريم و منتظر اقدام طرف مقابل مي شويم. گاه از واقعيت فرار مي كنيم و مشكل را رها مي سازيم و مي گوئيم ديگر حوصله اش را ندارم. گاهي هم به طور حيرت آوري مايليم ديگران را شبيه خود كنيم. درحقيقت به اين دليل كه خود تائيد شويم. درحالي كه معلوم نيست مثل ما شدن درست باشد. درثاني از كجا معلوم همه چيز تغيير كند و شرايط زندگي مان بهتر ؟ شود بايد دست از خودخواهي برداريم. بايد بپذيريم رابطه اي معقول و موردپسند است كه بر حس احترام به عقيده و گفتار طرف مقابل استوار باشد. بايد همسرمان را همان طور كه هست قبول كنيم. براي اين كه به خواسته منطقي مان توجه كند، بايد به خواسته اش احترام بگذاريم. بايد به شيوه پسنديده اي با او حرف بزنيم. اگر با او صحبت نكنيم، از كجابداند چه خواسته اي داريم - كساني كه معتقدند از گفتگو طرفي نبسته اند، بايد بدانند به شيوه حرف زدن آشنائي كافي نداشته اند. هرجنگي سرانجام پاي ميز مذاكره حل وفصل شده است. جنگ خانوادگي نيزپايان پذير است و با گفتگو فاصله هاو دلسردي ها از بين مي رود. هر گفتگويي آدابي دارد كه اگربه همه نكاتش توجه شود، پاياني خوش خواهد داشت، اما اگر باپيش بيني و سياست از قبل تعيين نشده اقدام به شكوه و شكايت كنيم، چه بسا وضع از آنچه كه هست، بدتر شود. راه حل هاي زير يك گله گذاري خوب را شرح مي دهد، به شرطي كه به آن توجه كافي بشود، شمامي توانيد اين مرحله حساس را درست پشت سربگذاريد. - 1 يكي از پيش شرطهاي مذاكره رعايت انصاف و منطق است و براي اينكه اين موضوع را به اثبات برسانيد، سعي كنيد طرف مقابل را درك كنيد، اگر مي خواهيد او را به خوبي درك كنيد، بايدخودتان راجاي اوبگذاريد، بااين كار بهتر مي توانيد پي به مشكلات او ببريد. - 2 پيش از آنكه دلخوري خود را با همسرتان درميان بگذاريد، ابتدا عين آن را روي كاغذ بنويسيد به اين ترتيب سهم خود را در پيشامد مربوطه بهترخواهيد ديد. از سوي ديگرنوشتن ماجرا از ابتدا تا انتها باعث آرامش نسبي تان مي شود و در عين حال با يادآوري اتفاقات به علت هاي آن بهتر واقف مي شويد. - 3 پيش از صحبت با همسر هرگز موضوع را با ديگران مطرح نكنيد. زيرا ممكن است گفته هايتان را وارونه يا با شاخ و برگ به او تحويل دهند و وي را عليه شمابشورانند. - 4 در ابتداي صحبت تاكيد كنيد قصد شما از مطرح كردن رنجش رسيدن به حسن تفاهم زيرا است قهرهاي طولاني و جدال، بيهوده است و راه به جايي نمي برد. - 5 پيشاپيش يادآوري كنيدشايد اصل ماجرا يك سوءتفاهم باشد و قصدتان از صحبت رفع آن است. مكررا يادآور شويد كه در پي حل مشكلات فيمابين هستيد و نه امتيازاتي كه از اين راه به دست مي آوريد. - 6 سعي كنيد از نكات مثبت كارهاي اخير او يا آنچه از او پسنديده ايد، ذكري به ميان بياوريد تا فضاي مذاكره صميمي شود. انتقادهاي پي درپي، مچ گيريهاي دائمي و محكوم كردن هاي معمول، روحيه طرف را خراب مي كند، به او ثابت نكنيد كه او هميشه اشتباه مي كرده است و شما بخشنده بوده ايد. از راه تشويق شما بهتر مي توانيد در ديگران تغيير به وجود آوريد. - 7 تاكيد كنيد ممكن است مقصراين ماجرا خودتان باشيد. بنابراين محض رفع دلخوري اقدام به صحبت كرده ايد. اگر تقصيري داشته ايد، حتما آن را به زبان بياوريد و از همسرتان پوزش بخواهيد. اين كارتان جو گفتگو را بهبود مي بخشد و همسرتان فكر نمي كند محاكمه اي در كار است. درضمن او نيز به نوبه خود آماده پذيرفتن اشتباهاتش مي شود. - 8 ضمن حل مسائل سعي كنيدحرف هايتان را با زخم زبان كنايه، تحقير، تمسخر و تخطئه بيان نكنيد. زيرا وضع از آنچه هست بدتر مي شود. يك گفتگوي خوب از تهديد، ارعاب و حمله به دور است. يعني شخصيت او را درهم او نشكنيد را زير سوال نبريد و اگر چنين كرديد، بايد بدانيد كه ديگر هيچ اميدي به ادامه مذاكره و نهايتا سازش و مصالحه نخواهد بود. - 9 هرگز همسرتان را باديگران مقايسه نكنيد و مزاياي آنها را به رخش نكشيد. اگرمي خواهيد مقايسه اي در كار سعي باشد، كنيد او را با خودش، يعني خطاي احتمالي اش را با رفتارخوب خودش در موقعيتي ديگر، مقايسه كنيد. - 10 از دلخوري ها و رنجش هاي كوچك شروع كنيد و از گذشته هاي دور ياد نكنيد. پس از رفع دلخوري او را وادار نكنيد به گناهش اعتراف كند و از شماعذر بخواهد. اين امر غرورش رامي شكند و جري اش خواهد كرد. - 11 از يكدندگي و لجاجت بپرهيزيد. اگر موردي در آن جلسه حل نشد، گفتگو را به بعد موكول كنيد. و به همسرتان بگوييد، چطور است بقيه حرفهايمان را وقت ديگري بزنيم. - 12 با لحني دوستانه و مهربانانه صحبت كنيد. تمام مدت گفتگومواظب باشيد خشمگين نشويد. عصبانيت به هنگام مذاكره نه تنها شما را شخصي بي منطق و غيرمنصف جلوه مي دهد، بلكه مانعي بر سر راه خواسته هايتان فراهم مي سازد. همچنين اگر احساس كرديد كه طرف صحبت شما خشمگين است به او فرصت دهيد اين انرژي مخرب را تخليه كند و همه حرفهايش را بزند و به آرامش برسد. پس از ايجاد فضايي آرام، مذاكره روند واقعي خود را پيدا مي كند. شايان ذكر است كه تخليه تنشهاي عصبي منجر به تخليه اطلاعاتي مي شود و شرايط را براي برقراري تفاهمي تمام عيار آماده مي سازد. - 13 هنگامي كه طرف مذاكره درمورد مطلبي توضيح مي دهد همه حواس خود را متوجه او سازيد وبا اين رفتار خود ثابت كنيد كه او نيز داراي حق و حقوقي است. رعايت اين امر مهم علاوه برآنكه شما را به همكاري بيشتر تشويق و ترغيب مي كند، موجب واكنش مشابهي نيز از جانب شخص مقابل مي شود. - 14 به جاي ثابت كردن اشتباهات وخطاكاريهاي طرف صحبت بيشتر پيرامون حل مشكلات فيمابين گفتگو كنيد و مطمئن باشيد كه با اين شيوه جريان مذاكره را به مسيري مطلوب هدايت خواهيد كرد. پايه و شرط اصلي يك مذاكره سالم، بحث و تلاش براي دستيابي به نتيجه صلح آميز است. اصرار بر خطاها و اشتباهات طرف مقابل نه تنها هيچ كمكي به حل موضوع مورد اختلاف نمي كند بلكه روابط فيمابين را از آنچه كه هست تيره تر مي سازد. - 15 هنگام گفتگو اگر همسرتان خواست حرفي بزند مانعش نشويدو سراپا گوش باشيد. فرصت دهيدتا اظهارنظر بكند. با اين رفتارتان ثابت مي كنيد او نيزحق دارد هرچه مي خواهد بگويد. ازطرفي همسر شما با حرف زدن تخليه رواني وقتي مي شود گفته هايش تمام شد، آرامش و راحتي زيادي احساس خواهدكرد و پيش خود خواهد گفت من هم حرفم را زدم. به اين ترتيب امكان آشتي و رسيدن به تفاهم مطلق فراهم مي شود. - 16 به هر شكل كه مي توانيد رفع دلخوري را جشن بگيريد - با هديه دادن شاخه گلي يا هر چيز جزئي موردنياز طرف مقابل. خانم مي تواند ازهنر آشپزي بهره بگيرد و كيك ياشيريني بپزد آقا مي تواند دعوت به عصرانه يا شامي در بيرون كند و... به اين ترتيب به صلحي نسبتا طولاني مي رسيد. آشتي هاي اجباري كه ناشي از آمدن مهمان و پادرمياني دوستان و فاميل، تمايل جنسي يااتفاقي مهم است، بنياني سست دارد. زيرا ريشه اختلاف ها همچنان ناشناخته و دست نخورده باقي مانده است. چون روش آتي برخورد هم مشخص نشده است، ناگزير همه چيز دوباره به شكل نخست خود درمي آيد. اصغر كيهان نيا - وكيل دادگستري