Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770124-41018S12

Date of Document: 1998-04-13

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو شوراي بازداشت كرباسچي كارگر: خانه سقوط در دام دشمنان انقلاب است . سرويس سياسي: بازداشت كرباسچي سقوط در دام دشمنان انقلاب اسلامي است. ابوالقاسم سرحدي زاده نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو شوراي مركزي تشكيلات خانه كارگر روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار همشهري اين مطلب را خاطرنشان كرد و در توضيح ماهيت دشمنان انقلاب گفت: ما در هياهوي مبارزه با آمريكا، دشمنان ديرينه اين ملت و انقلاب را فراموش كرده ايم، در حالي كه بي شك بسياري از تنش هاي موجود در جامعه از ناحيه عوامل برخورد دشمنان كهنه ما صورت مي گيرد. سرحدي زاده افزود: رهبر معظم انقلاب در زمينه دشمن شناسي تاكيد بسيارفرموده اند. ما بايد بدانيم كه پايگاههاي نفوذ آمريكا در انقلاب ويران شد، اما آيا پايگاههاي نفوذ دشمن تاريخي اين ملت - يعني استعمار پير انگلستان - هم ويران شده؟ است اگر بپذيريم كه توطئه ها توهم نيست، بايد به حوادث اخير به عنوان توطئه نگاه كنيم; توطئه اي كه از سوي همان ديوان خونخوار استعمار طراحي شده و ما بايد در تجمع روز سه شنبه (فردا ) كه به حمايت از دولت آقاي خاتمي برگزار مي شود به دوستان ناآگاه خود بفهمانيم كه در دام توطئه اي به دو پاي فرود آمدند. نماينده مجلس شوراي اسلامي ضمن تاكيد بر اين نكته كه دشمنان ايران اسلامي هرگز از وقوع انقلاب در اين كشور خشنود نبوده اند و به هر طريق تلاش در براندازي نظام جمهوري اسلامي داشته اند - اعم از اين كه به اصطلاح چپ ها ياراست ها قدرت را در دست داشته باشند - تصريح كرد: بي شك راه براندازي نظام جمهوري اسلامي انداختن ما به جان يكديگر است; كاري كه آرام آرام به وقوع مي پيوندد و بازداشت شهردار تهران نمونه اي از سقوط در اين دامهاست و در اينجا به راستي اين پرسش مطرح است كه آيا روحانيت ما از بيدارباش هميشگي خود غفلت ورزيده؟ است عضو مركزي شوراي خانه كارگر همچنين افزود: تجمع حمايت از دولت آقاي خاتمي بايد به ياد روحانيت معظم بياورد كه آماده باش دائمي خويش را فراموش نكندو مگر نه اين كه دستهاي توطئه در همين گذشته هاي نه چندان دور بود كه شيخ فضل الله ها و نواب صفوي ها را بر دار و بر خاك كرد و اين تجربه ها آيا نبايد بيداري ما را در پي داشته؟ باشد آيا سرنوشت محتوم ما آن است كه باز هم بر دار و بر خاك شويم و آيندگان در رثاي اين انقلاب براي هميشه اشك بريزند و شهيدان ما ديده بان خامي ها و خودخواهي هاي ما؟ شوند