Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770124-41016S2

Date of Document: 1998-04-13

نامه شهرداران مناطق بيستگانه تهران بسم الله الرحمن الرحيم با عرض ادب و ارادت به پيشگاه مردم شريف و آزاده ايران اسلامي همان شاهدان راستين همه دورانها و ياوران صديق و نستوه تماميت صحنه هايي كه با حضورشان حماسه هايي جاودان همچون انقلاب اسلامي را اينك آفريده اند اي صابرين غمخوار، دست ياري بسويتان گشوده ايم تا شايد با همرهي و دعاي خيرتان خدمتگزاران راستين اما بي ادعا و خاموشتان بسان هميشه به پشتوانه پر ارزش حمايت هاي شمابتوانند از اين لحظات بس حساس و پر مخاطره سربلند و سرفراز بيرون آيند - امت خداجوي، امروز در جايگاهي قرارگرفته ايم كه چگونه بودن مان، نويد بخش فرارسيدن فرداهايي است كه ديروزها بشارت فرا رسيدن آن را داده ايم و اگر اينك از سر ناچاري واضطرار به دفاع از حيثيت و حقوق فردي بنام غلامحسين كرباسچي روي مي آوريم خدا را گواه مي گيريم كه برآنيم تا با دفاع از حقوق مسلماني همانند اين خدمتگزار ايثارگر و افتخارآفرين، آزاديهاي بس بزرگ وارزشمند تمامي ملت شريف و بلكه آينده آيندگاني را كه شايد اكنون وجودندارند اما قبلا ما در برابر آنان مسئول شده ايم را پاس بداريم و ضمانت نمائيم هنگامي كه حماسه جاودانه دوم خرداد به تجلي نشست مي دانستيم كه اين پيروزي شورآفرين ملي به همان ميزان كه شور و اميدي وصف ناپذير را در قلبهاي ملت عزيز لبريز مي نمايد از ديگر سوي انحصارطلبان تماميت خواهي را كه از هيچ تخلف و قانون شكني فروگذار نبوده اند و با توسل به زر و زور و تزويرهاي رنگ باخته در سلف خري آينده ملت عزيز ناكام مانده اند، ناخرسند و سپس كينه توز مي نمايد اما هيچگاه باور نمي داشتيم كه تاوان چنين كنار زدن بحقي را كه مردم نسبت به آنان به درستي روا داشته اند، بايد مديراني بدهند كه مايه عزت و افتخار و مبناي بالندگي و غرور اسلامي و ملي ما بوده اند - آنان نابخردانه نقطه اصلي تهاجم هاي نارواي خود را بسوي نهادي نشانه رفتند كه از سويي بالاترين جايگاه موفقيت را در مديريت و خدمت پيدا نموده و از طرفي ديگر بيشترين ميزان خدمت رساني و تماس و ارتباط را با مردم داشته است يعني مجموعه خدمتگزاراني كه در شهرداري تهران بخدمت مشغول بودند آماج اين كينه هاي بي پايان شدند - در طليعه دلپذير فضاي اميدآفريني كه پس از بشارت هاي پي در پي تحقق جامعه مدني و فراگيري فضاي مطلق قانونگرايي از سوي رئيس جمهور محبوبو مردمي پي ريزي مي شد بناگهان طوفاني فراهم آمده از سوي قانون شكنان كه با ابزار بي قانوني و حتي پايمال نمودن بديهي ترين حقوق انساني سعي در فرونشاندن كينه ها و بغض هاي انبار شده كه حاصل شكست شان در انتخابات يا بخطر افتادن منافع مادي آنها بود مديران شهرداري را آماج حملات و تهمت هاي يكطرفه خود قرار داد و سپس شكنجه هاي انجام شده در حبس هاي انفرادي بعضا موجبات خرسندي آنان در گرفتن به اصطلاح اعتراف از انسانهايي شد كه تا ديروز برادر همسنگر آنان بودند و در آينده نيزپيوسته ياور و غمخوار آنان خواهند ماند. اگر آن روز ماصبورانه برخروشيديم و براي بخطر افتادن آزادي گريستيم خداي مهربان رابه شهادت مي طلبيم كه هدفمان و دفاعمان صنفي يا خطي و گروهي نبود بلكه دل نگران و بيمناك فرا رسيدن فرداهايي بوديم كه با تاثر و تاسف فراوان اين روزها با درد و دريغ بسيار شاهد آن شده ايم يعني دستگيري آقاي غلامحسين كرباسچي يكي از موفق ترين مديران مثال زدني انقلاب اسلامي همان فردي كه تهران به بن بست رسيده را كه انتقال و جابجايي آن را همگان ضروري و حتمي مي دانستند بي هيچ ادعا و پشتوانه اي ابرشهري ساخت كه بحق شايسته ام القري بودن جهان اسلام شده است و تهران امروزين مايه مباهات و موجبات افتخار و بالندگي ايران و ايراني گشته است. اي كاش با دستگيري غلامحسين كرباسچي خشم جاهلان و كينه ناآگاهان نيز تمامي مي يافت اما دردا كه آنان تماميت خواهان خودخواهي اند كه نابخردانه راز شكست خود را قبل از آنكه در دورماندن از مردم بدانند بر آنند تا با استمرار انتقام از مديراني موفق و مردمي آتش ناكامي ها را فرو نشانند - به وحدانيت خداوند قادر ومتعال سوگند كه اگر امروز ناچار شده ايم براي آزادي كرباسچي و امثال اودست تظلم بگشائيم، هيچگاه هدف شخص گرايي و يا خداي ناكرده نيت هاي باندي و گروهي نداشته و نداريم بلكه برآنيم تا ضمن پاسداري از كيان مقدس جمهوري اسلامي و حراست از جايگاه آزادي، چگونگي امروز كرباسچي ها كه اينچنين نامردانه و نابخردانه به دستگيري يكطرفه و جهت دار او ختم شده است موجب فرا رسيدن فرداهايي نشود كه سرنوشت امروز كرباسچي ممكن است آينده فرداهاي ديگران باشد - ما بعنوان جمعي از مديران شهرداري مصمم تر از هميشه و به پشتوانه دستورهاي ارشادي و مستمر برادرعزيزمان آقاي كرباسچي همچنان در سنگر خدمت مدافع افتخار خدمتگزاربودن خواهيم ماند و با تمامي وجود تمام توان خويش را مصروف توسعه و ترقي اهداف خواهيم ساخت كه موجبات سربلندي و ثبات و آرامش ايران اسلامي شده اند لذا در اين مسير با هرگونه سوءاستفاده و قانون شكني از سوي هر دسته و گروهي تحت هر عنواني بشدت مقابله كرده و نظم شهري و انضباط اجتماعي بوجود آمده را جانانه پاسداري خواهيم نمود.