Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770124-41016S1

Date of Document: 1998-04-13

تا نگويند اسيران كمند تو كمند اشاره: در اينجا بخشي ديگر از ديدگاههاي استادان و متفكران كشورمان را درباره فعاليتها و عملكرد شهردار تهران و كل جريان سازندگي مدني توسط شهرداري به نظر خوانندگان گرامي مي رسانيم. بازهم اين نكته را گوشزد مي كنيم كه اين نوشته ها و اظهار نظرها صرفا براي آن است تا دانسته شود وجدانهاي پاك و متفكران نامدار ميهن اسلامي ما ايران، هيچگاه در برابر بي فرهنگان و اصحاب زروزور و تزوير خاموش نمانده و از گفتن حقيقت بيمي به دل راه نداده اند. به گفته جمال الدين عبدالرزاق اصفهاني: - شعرپله اي: 0 312 حاشيه /3 2ميانه الفراراي عاقلان زين وحشت آباد الفرار الحذار اي غافلان زين ديو مردم الحذار دلتان بنگرفت ونشدجانتان اي عجب، ملول زين هواهاي عفن، زين آبهاي ناگوار سرويس معارف استاد دكتر مصطفي محقق دامادحقوقدان، استاد دانشگاه و مولف فلسفه و فقه به نظر اينجانب، مسئله سازندگي كه توسط حضرت حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني در مملكت آغاز شد، پديده اي است كه مي بايد افراد با شهامت و با استعداد ومديران لايق كشور، به هر نحو ممكن آن را پي بگيرند و به عنوان اولويتي مهم در اموركشور آن را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهند. درباره وقايع اخير نيز، من نگران اين هستم كه برخوردهايي ازاين دست - مثل دستگيري آقاي كرباسچي - همراه با غوغا سالاري و جوسازي هاي انجام گرفته، از مسير قضايي خارج شده و بيم آن مي رود كه جسارت و شهامت را از مديران عرصه سازندگي و افراد مدبر و با شهامتي كه در پيشرفت كشور موثرند بستاند. اگر چنين اتفاقي رخ دهد، كه بعيد هم نيست - آنگاه خداي ناكرده، سازندگي در كشور ما دچار ركود و توقف خواهد شد و دستاوردهاي عظيم ملت و دولت كه با رنج بسيار حاصل شده در اثر كوته نظري برخي افراد از ميان خواهد رفت. ما آرزو داريم كه در سايه جمهوري اسلامي ايران، زندگاني رشد يافته و آزاد ومتعالي اي داشته باشيم و كشورمان از جمله پيشرفته ترين كشورهاي متمدن مردم جهان باشد ما در سايه تعاليم اسلامي و تلاشهاي مديران لايق سازندگي مي بايد در فضايي آباد و با سربلندي زندگي كنند و رفاه و آسايش جزئي از زندگي اين ملت ارجمند و بزرگوار باشد. اين امرميسر نيست مگر آنكه مردان لايقي كه دست به كار ساختن كشور هستند بيش از پيش در كار خود احساس امنيت كنند و مردم ما نيز به دور از فقر و مستمندي و ناتواني بتوانند زندگي خوشبخت و سعادتمندي همراه با رفاه داشته باشند. من به صراحت مي توانم بگويم كه جنابآقاي هاشمي رفسنجاني گامي برداشت كه زندگي متعالي در پرتو ايمان اسلامي را همراه و پيوسته با دنيوي زيستن تفسير كرد. براين مبنا، ايشان چنين ديدگاهي را اثبات كرد كه اسلام فقط براي آخرت نيست، بلكه هم براي آخرت و هم براي دنياست. بي ترديد يكي از مديران سربلند ولايقي كه مي توان گفت در راه تحقق اين هدف بزرگ گام برمي داشت جناب آقاي غلامحسين كرباسچي، شهردار برجسته ولايق تهران بوده است. آقاي كرباسچي، هدف دولت آقاي هاشمي و جريان سازندگي را در بهترين صورت ممكن متحقق ساخت و من از خداوند متعال مي خواهم كه خداي ناكرده اين روند و سير سازنده و شكوفاي توسعه وپيشرفت كه ازبركات و نعمتهاي بزرگ الهي است دچار وقفه و تعطيل نشود. انشاء الله. دكتر جلال ستاري استاد برجسته و پژوهشگر تاريخ و فرهنگ و زبان ايران جناب آقاي كرباسچي شهردار محترم تهران، فعاليتهاي بسيار درخشاني را به انجام رسانده اند كه بسيار جالب و قابل توجه خصوصا است از جهت فرهنگي، ايجاد فرهنگسراهايي كه پديد آمد و تاثير عمده اي در توسعه فرهنگي و همگاني كردن فرهنگ درآينده و حال خواهد داشت. اين تاثير، البته در آينده اثرات مثبت و بسيار مهمي بر جامعه ما خواهد نهاد. استاد پرويز مرزبان پژوهشگر فرهنگ و هنر و مترجم برجسته مسائل و تاريخ هنر بنده خيال مي كنم كه اقدامات آقاي كرباسچي و مجموعه دستگاه شهرداري براي نوسازي و زيباسازي، به اندازه اي عميق و بنيادين بوده است كه رفتارها و اعمال ايرانيان را كه به سوي عدم توازن و نابساماني سوق داده شده بود بهبود بخشيد. حتي در خلق و خوي ايرانيان و رواج نزاكت و پاكي بسيار موثر و ثمربخش بوده است. كارهاي اين مدير شايسته و وسيله پرافتخار، تاديب و تنظيم امور كشور و ازاركان عمده نظام صالح و نيك اسلامي ايران است، بي گمان آقاي كرباسچي ازمهمترين اركان اين نظام بوده و بسياري از افتخارات نظام به دست وي تحقق يافته است. كرباسچي، با نگرش هنري و زيبا و شناسانه، قدرت مديريت و ساماندهي، تمدن نويني را سازمان داده و به بچه وبزرگ، آداب شهرنشيني و زندگي در پرتوتمدن و زيبايي و روابط ارزشهاي متعالي را آموخته است. من به نوبه خودم از اين خدمات شايسته و تمدن ساز تشكر مي كنم. دكتر موسي غني نژاد نويسنده و استاد اقتصاد و توسعه درباره ارزش واهميت فعاليتها وپيشرفتهايي كه در نتيجه اقدامات آقاي شهردار پديد آمده، موضوع به قدري واضح است كه طرح كردن سوال زياد جايي ندارد. به نظر من، اين مسئله بديهي ترازاين است و كارهايي كه ايشان انجام ازنظر داده، فرهنگي و اقتصادي بسيار حياتي ومهم بوده است. نكته مهم اينكه به لحاظ اقتصادي، كارهايي كه در تهران انجام شده به هزينه كساني انجام شده كه ثروتمند بودند و عمده كارها به نفع طبقه متوسط و كم درآمدبوده است. برخلاف اينكه، گروههاي ذينفع، شايع كرده اند كه به نفع برج سازان تمام شده، اين خلاف حقيقت است و جنبه توزيع مجدد درآمدها را نيز نبايد فراموش كرد. اينها گوشه اي از فعاليتهاي جرياني است كه آقاي كرباسچي چهره شاخص و ممتاز آن بوده است.