Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770124-41015S1

Date of Document: 1998-04-13

اين رسمش نبود اين روزها مردم مكرر و مكرر پيام مي فرستند و از مردي تقدير، تشكر و حمايت مي كنند كه شهرشان را از قفس تنگ و تاريك رهانيد اما خود عاقبت در قفس مرد افتاد ميانسالي با افسوس و شرمندگي مي گويد: به خدا من شرمنده ام در شهري زندگي كنم كه كرباسچي آبادش كرد اما حالا او را در زندان ماوا داده اند. عكاسي دلش مي خواست به جاي دوربين عكاسي ترازويي داشت تا خدمات شهردار را وزن كند و اين كفه را به همه نشان دهد. باغبان پيري كه محاسن و موهاي سفيدش نشان از گرد گذر زمان مي دهد با دلتنگي مي گويد: اين رسمش نبود. آنچه درپي مي خوانيد زبان حال اين مردم است. يك كارگر ساده شهرداري - راجع به قضيه شهردار چيزي ؟ شنيده ايد - بله مي گويند كه بازداشت شده است. - مي دانيد چرا بازداشت؟ شده - نه اما آقاي كرباسچي باحال خوبكار بود مي كرد. از همان موقع كه آقاي شهردار آمدند من هم به عنوان يك كارگر درخدمت ايشان كار كرده ام. من 30 سال در شهرداري كار كرده ام اما مثل آقاي كرباسچي نديدم. البته من از نزديك ايشان را نديدم اماكارشان باحال است. يك عكاس در پارك ملت در طول 3 تا 4 سال اخير كلا فضاي شهرتهران خيلي زيبا شده آقاي است شهردارخيلي خوب به فضاي سبز تهران رسيدند درحقيقت به داد تهران رسيدند. از آن موقعي كه آمدند خيلي تغيير و تحول ايجادشد مثل كمربند سبز، پاركها و بزرگراهها. اگر آقاي شهردار حتي جرمي هم انجام دادند بايد با كارهايي كه كرده در ترازو بگذارند. بعد حكم بدهند. يك دانشجو از دانشگاه امام حسين (ع ) در چند سالي كه در راس كار بودند خيلي كار كردند. فقط كيلومتر 300 بزرگراه ساختند. من در مورد جزئيات دستگيري آقاي كرباسچي چيزي نمي دانم. اما مي دانم كه اجراي كارهاي بزرگ، ممكن است مشكلاتي هم به همراه بياورد. يعني اگر كاري صورت نگيرد كه مشكلي هم به وجود نمي آورد. به هر حال شهردار تهران يكي ازبهترين شهردارهايي بوده است كه در تهران او كاركرده اند معني شهردار بودن را ثابت كرد. گروه مخالف نيز با شرايطو مشكلات فعلي فقط تلاش مي كند كه دولت و آقاي خاتمي را تضعيف كند. يك باغبان - من نظري راجع به دستگيري آقاي شهردارندارم. شايد هم بازي خودشان باشد. - يعني چه كه بازي خودشان؟ باشد - ببينيد من از زمان نيك پي با شهرداري كار از كردم نظر من آقاي شهردار خيلي فعال كار كرده است. تهران كه اين طور نبود. خيلي براي تهران زحمت كشيدند. اما اين كه چرا دستگيرشان كردند را نمي دانم! يك كارگر شهرداري - بابا اينها مسخره كردند. اگر ايشان مقصر است چرا راست حسيني صريح نمي گويند. مي گويند كه اختلاس كردند. امافقط مي دانيم كه با اين شرايط دو برج است كه ما حقوق نگرفتيم و اثر گرفتن آقاي شهردار قطع حقوق ما شده. خوب، اين درست؟ است من كه از نزديك ايشان رانديدم اما مگر مي شود منكر زحمات ايشان شد. نبايد به اين شكل در مورد شهردارعمل كنند و به اين زودي قضاوت كنند ودستگيرشان كنند اين غيرمنطقي است. ماداراي حكومت اسلامي هستيم ما نبايد باآبروي مردم بازي كنيم چه برسد به شخصي مثل آقاي شهردار كه زبانزد خاص و عام است. من در سال 1297 متولد شدم. من نيم قرن حكومت شاهنشاهي سابق را ديده ام. امروز هم در اين پارك كار مي كنم. فقط يك جمله مي گويم كه اين رسمش نبودو نيست. اگر هم حق با شهردار نبوده وحتي مجرم هم باشد اين جنجال به پاكردن چيز ديگري معني مي دهد. به هرحال يك قاضي جوان با چه مدركي و چه ذهنيتي اين گونه حكم كرده و اينكه نتيجه چه شود من نمي دانم اما باز هم مي گويم اين رسمش نيست. يك حقوق دان و اقتصاددان من مصباح هستم. در مورد كاري كه شهردار كرد هيچ شهرداري را مثل ايشان در دنيا هم نديدم. من در امريكا بودم و سالها درفرانسه بودم. اما آقاي كرباسچي به عنوان يك شهردار نمونه در دنيا مطرح است. شهر سبز و مرتب شده، رفتگران روزي بار 2شهر را نظافت مي كنند در هيچ كجاي دنيا اين طور عمل نشده است. به نظر من در رابطه با شهرداري و مردم، اين شهرداري نيست كه فريب و شكست خوردبلكه مردم از اين نعمت بي بهره شدند. من دلم مي خواست كه ايشان در انتخابات رياست جمهوري نامزد مي شدند. زيرا كسي كه شهري را اين چنين متحول كند حتما در كشورداري هم موفق است. سال 30 پيش قرار بود كه 4 پارك تهران را با سبك مدرني مجهز كنند اما اين كار انجام نشد. اما آقاي كرباسچي با آمدنش و با بهترين استفاده از امكانات موجودو خلاقيت ممتاز، تمام تهران را متحول كرد و به چند نقطه اكتفا نكرد. كارشناس o خبره امور قضايي: رسيدگي قوه قضاييه در مورد هر اتهامي خوب و لازم است ولي به فرض اثبات دستور آقاي كرباسچي شهردار محترم و موفق تهران اتهام وي معاونت جرم محسوب مي شود و نه مباشرت كه مشمول ماده 5 و تبصره 5 قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام شود. چرا قضات به اين مسايل ريز توجه نمي كنند. o شفيعي كارشناس طراحي كامپيوتري: بازداشت شهردار تهران دهن كجي به 20 ميليون راي مردم ايران به آقاي خاتمي است. ما از رياست جمهوري تقاضا داريم كه هياتي را تعيين كنند تا در مورد خدمات قوه قضائيه بررسي كنند.. o يكي از ورزشكاران به نمايندگي گروهي از ورزشكاران: آقاي نوميري قاضي شعبه 26 دادگاه ويژه از افرادي بوده است كه در تهران در ستاد انتخاباني آقاي ناطق نوري فعاليت مي كرده است. o پورداداش از بابل: اميدوارم مردم كشور بويژه مردم تهران با حمايت وسيع از شهردار تهران اين مسئله را محكوم كنند. بايد همه بدانند كه در صورت ضربه خوردن به شخصيت آقاي كرباسچي اين ضربه به روند سازندگي كشور، دولت و مردم وارد شده است. o خانم معلمي كه در دو دبيرستان تدريس مي كند: با شنيدن اين خبر بسيار نگران شدم، به همين دليل باتعدادي از همكاران تصميم گرفتيم كه براي روشن شدن اين حادثه كه انديشه بسياري از جوانان و نوجوانان ما رابه خود مشغول كرده است تلاش كنيم. آنها نبايد به اين ماجرا به صورت سطحي نگاه كنند. اين حادثه اقدامي بر ضد دولت برگزيده مردم است تادر امور جاري كشور اختلاف ايجاد شود. استاد o دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران نيز: صبح ديروز در دو كلاس درس همه دانشجويان در اين مورد بحث مي كردند و همه از اين حادثه متاسف بودند. ما پيشنهاد مي كنيم كه دولت روزي براي اجتماع گروه هاي مردم براي اعتراض به اين اقدام اعلام كند. o راننده تاكسي گفت: روزي من براي يك حركت عادي از يك نقطه تهران به نقطه ديگر تهران چهار ساعت وقت صرف مي كردم اما امروزه در همين مسير حركت من نيم ساعت بيشتر طول نمي كشد. آيا اين يكي از خدمات مفيد شهردار تهران براي اين شهر نيست. اگر اين مسايل درست بررسي نشود و بي توجه به خواست مردم اقدامي شود، مسائل پيچيده مي شود و ممكن است كار به جاهاي باريك بكشد و همانطور كه آقاي يزدي گفته اند اين گره اي كه ايجاد شده با دندان باز شود. چون مامي دانيم كه اختلاس كنندگان واقعي را كه قدمي هم براي مردم بر نداشته اند مجازات و دستگير نمي كنند.