Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770124-41014S2

Date of Document: 1998-04-13

در خلوت زندان شايد به دستش برسد تمامي تلفن هاي روزنامه هر لحظه به صدا در مي آيد و مردم شريف كشورمان از تهران و ساير نقاط كشور نظرات خود پيرامون اين واقعه را ابراز داشته واعلام مي دارند از قول ما به آقاي كرباسچي بگوئيد كه... از آنجا كه بنا نداريم هيچ پيام و گفته اي را بدون در دست داشتن سند و مدرك چاپ كنيم از شما خوانندگان عزيز تقاضا داريم چنانچه صحبتي با شهردار تهران داريد آن را از طريق نمابر 2058811 يا آدرس تهران صندوق /19395 5446پستي گروه بررسي افكار تحت عنوان در خلوت زندان شايد به دستش برسدارسال فرمائيد. كسي چه مي داندشايد به دستش برسد. آقاي كرباسچي ما با تو هستيم. سحر كوهي - دانشجوي رشته ادبيات آقاي شهردار شما همانند آقاي خاتمي در قلب و دل ما جاي داريد. لطفا ما را ببخشيد كه در ظاهر نمي توانيم كاري بكنيم ولي با شمائيم. شايد بتوانيم با درس خواندن در دانشگاه گوشه كوچكي از زحمات آقاي خاتمي و شما و همه كساني را كه صادقانه براي كشور تلاش مي كنندجبران كنيم و شما را در راهي كه در آن قدم گذاشته ايد ياري نمائيم... در دل هر انساني ذره اي از وجود خداست و هر كسي كه توانست اين دلها را بدست آورد درحقيقت ذره اي از وجود و لطف و نظر خدا را به دست آورده و شما هم با كارهايتان داريد همين ذره ها را بدست مي آوريد. م. ي - دانشجوي پزشكي به حق شما بايد اميركبير و ناجي تهران بزرگ لقب بگيريد. و واي بر آنهايي كه قدر چنين زحماتي را پاس نمي دارند. بهروز الفت پور - تهران آمدند ميانه روها را بگيرند من ساكت چون ماندم ميانه رو نبودم. آمدند مدرنيست ها من رابگيرند ساكت ماندم. چون مدرنيست نبودم. بار آخر كه آمدند كسي نمانده بود. مرا بردند. با الهام از شعر برتولت برشت - سينا مدني در مورد خدمات آقاي كرباسچي بايد كارشناسان بين المللي نظر بدهند. خيلي مضحك است كه يك قاضي... كه... نمي داند... حتي در كار رفتگران شهرداري نظربدهد چه رسد به كار شما. س. ح. ر 193 اوين براي تو مكان ناآشنايي نيست. سالها قبل نيز در همين زندان به عنوان يك انقلابي زنداني رژيم پهلوي بودي... اما اين بار نه در مقام يك انقلابي معترض عليه رژيم بلكه به عنوان فرزندي از فرزندان انقلابي كه تمامي كوشش خود را وقف سامان بخشيدن به بخشي از نظام متولد شده از اين انقلاب و در مقام يك مديريت عالي رتبه هزينه كرده بودي راهي اوين شدي معروف است وقتي دكتر علي شريعتي دانشجوي ممتاز رشته جامعه شناسي از دانشگاه سوربون فارغ التحصيل شد و به ايران بازگشت بلافاصله توسط ساواك دستگير و به زندان منتقل شد در آن مقطع رياست دانشگاه سوربون طي ارسال پيامي براي شاه به وي پيشنهاد داد چنانچه دكتر شريعتي به درد او نمي خورد وي را به فرانسه عودت دهند و اكنون همين ادعا رامردم اصفهان مي توانند درخصوص تونسبت به مردم تهران داشته باشند... تو، مرد صورت سنگي شهرداري تهران، علي رغم ترشرويي هميشگي است، در جريان بررسي پرونده تخلفات شهرداري تهران، هر باركه مجبور به حضور در دادگاه مي شدي، درمقابل تلاش دوربين عكاسان جرايد تعمد آشكاري برزدن لبخندي مقتدرانه از خودنشان مي دادي و همين تبسم گزنده بود كه مخالفين تو را بيش ازپيش عصبي اين مي كرد لبخندحتي زماني كه تو را به زندان اوين منتقل مي كردند، بر چهره عبوست نقش داشت... تو درواقع چوب ناتواني و زنگار قوانين حاكم را نسبت به حركت سريع شيوه مديريتي خويش مي خوري... و امروز تاوان حركت شتابنده خود را نسبت به قوانين حاكم مي پردازي. اما اين تو نيستي كه مستحق مجازاتي بلكه تصلب قوانين و مقررات جاري در ايران است كه قابليت پاسخگويي به نيازهاي جامعه را ندارد و نيازمند دگرديسي است... تو با راه اندازي فروشگاههاي زنجيره اي.. كه آن را مقابل سيستم سنتي توزيع كالا توسط دلالان بازار تهران ايجاد نمودي.. كينه خود را در دل دلالان تهران ايجاد كردي... جسارت ديگر تو ورود به عرصه سياست و موفقيت هاي چشمگير تو در اين عرصه بود... تو يكي از متنفذترين اعضاء گروه كارگزاران سازندگي هستي كه موفق شدي باحسن مديريت هم در انتخابات مجلس پنجم موفقيت چشمگيري به دست آوري و هم در انتخابات رياست جمهوري با فعاليت چشمگيري كه به نفع خاتمي از خود نشان دادي كمك شايان توجهي به خاتمي جهت موفقيت اش داشتي.. بي دليل نيست كه امروز مشاهده مي شودآيت الله يزدي رياست قوه قضائيه كه در ايام انتخابات رياست جمهوري... اكنون با قاطعيت پرونده شهرداري تهران را پيگيري مي كند... قضيه بازداشت تو درمدت كوتاهي تو را از يك عنصردرجه دوم چهره اي درجه يك درصحنه سياسي ايران تبديل كرد وچنانچه از اين قائله پيروزبيرون بيايي مبدل به يك چهره سرشناس ملي خواهي شد كه وزن سياسي ات به مراتب سنگين تر ازسابق خواهد بود. داريوش سجادي به آقاي رئيس جمهور پيشنهاد كنيد روزي را در حمايت از شهردارموفق تهران آقاي كرباسچي انتخاب كنندتا با اهداي يك شاخه گل به كارگران و كاركنان شهرداري، ميزان حمايت مردمي از ايشان و عملكردموفق ايشان را به دستگاه قضائي نشان دهيم. اصلانپور - زنجان چنانچه جهت آزادي آقاي شهردار نيازبه سند وثيقه مي باشد مي توانيد روي سند آپارتمان مسكوني اينجانب غلامرضا جوشن به متراژ 54 متر مربع كه مسئولين شهرداري منطقه 8 به خاطر آن جريمه سنگيني نيز از من دريافت نمودند حساب كنيد. غلامرضا جوشن ... شيطنت را پايداري بايد از اهل خرد خدمت بر خلق، زندان را چه آسان مي كند گر بود پاداش خدمت اختلاس بيت مال .... با كرام الكاتبين است ادعاي مفتري گرچه مامور است و او اجراي فرمان مي كند .... (باقي ابيات خيلي تند است. از چاپ آن شرمنده ايم! ) سيد غلامرضا سيف اخجه اي