Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770124-41014S1

Date of Document: 1998-04-13

نامه اي به شهردار بزرگ شهر عشق آقاي شهردار ما راعفو كنيد چرا كه ما شهروندان شهري هستيم كه قريب 9 سال بهره مند تلاشهاي بي شائبه شمائيم و حال به عنوان پاداش به نظاره دربند كشيدن شهردارمان نشستيم. آقاي شهردار عدالتخانه شهر ما عدلش را در به بند كشيدن مردان بزرگي مي داند كه با سرخي دل خودزندگي را بر ديگران سبز غافل مي كنند از اينكه خدمت به مردم براي رادمردي به نام كرباسچي اگر سركشيدن شوكران نيز باشد بازهم احلي من العسل است. هيهات از اسارت موج در كنج گودال خليج تحجر كه اين دريا نامش دريا دلي به نام كرباسچي است و به بند كشيدن آن باني خروش امواج جوانان روشنفكر و با ايمان اين مرز و بوم است. آقاي شهردارزندان اوين از روز شنبه گلباران شده است چرا كه ميزبان مرد بزرگي است كه حيات سبز اين شهر مرهون خون دل سرخ شهري اوست كه مي رفت در آلودگي و خاك غوطه ور شودو امروز افق هاي زيبائي را برايش متصور هستيم. آقاي شهردار ما افتخار مي كنيم كه شهروند شهري هستيم كه شهردار آن بخاطر اهداف والاي انساني اش دربند زندان همان شهر است و تا رهايي از پاي نخواهيم نشست. وعده ما ديوار زندان اوين. زنده باد اسلام زنده باد خاتمي زنده باد كرباسچي محمدرضا آريان نژاد