Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770124-41008S6

Date of Document: 1998-04-13

گشتي در دنياي خبرها اعجاب در كليسا آنتيگونا - كشيشان كليساي سن جان در جزاير كارائيب شهادت مي دهند بر اينكه از جاي زخمهاي بدن يك كشيش وابسته به فرقه رومن كاتوليك مانند زخمهاي خون چكان عيسامسيح برفراز صليب خون بيرون مي زند وتاكنون پزشكان نتوانسته اند جلو خونريزيها را سد كنند. يكي از پزشكان محلي مي گويدزخمها و خونريزي كشيش جرارد به هيچ يك از مداواهاي به عمل آمده جهت بند آوردن خونريزي پاسخ مثبت نمي دهد و همه پزشكان و كشيشاني كه از كشيش جراردديدن كرده اند مي گويند كه يك واقعه كاملا غيرعادي و بي نظير در جهان رخ داده است. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از روستاي تايرلز، كشيش جرارد 40 سال دارد او نخست زخمهايي نظير زخمهاي حضرت مسيح برفرازصليب در نواحي پهلو دستها وپاهاي خود پيدا كرد و پس از چند روز زخم پهلوي وي زبان بازكرد و خون از جاي زخم بيرون زد و چندي بعد در زانو، كف دستها و كف پاهاي او نيز خونريزي رخ داد، درست در همان نقطه هايي كه پيامبر خدا از همان نقاط بدن به صليب كشيده و ميخكوب گرديده بود. دكتر جوزف جان، كه براي مداواي كشيش جرارد فرا خوانده شده بود در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت: من تمام سعي و مهارتهاي پزشكي در جلوگيري از خونريزي را به كار بستم اما اعتراف مي كنم كه خون بدن كشيش 40 ساله بند نيامد و به نظر من اين يك امركاملا غيرعادي در امر پزشكي است. از طرفي كشيشاني كه بدن كشيش جرارد را لمس كرده بودند، اعتراف كرده اند كه نيروي مرموزي آنها را به كف زمين پرتاب كرده است، به نظر بسياري از صاحبنظران، جرارد همان زخمهايي را دارد كه عيسي مسيح پس از مصلوب شدن داشت و از كف دستها، كف پاها وناحيه پهلوي او خون بيرون مي زده است. سرانجام يك بانكدار امريكايي حاضر شد با جت شخصي خود كشيش جرارد را به يكي از بيمارستانهاي نيويورك انتقال دهد كه در اين بيمارستان در حال حاضر چندين كشيش و پزشكان حاذق سرگرم مداواي كشيش جرارد هستند. زنداني بدشانس و ماجراي فراراز طريق لوله فاضلاب آتلانتا - يك زنداني بدشانس كه كوشيده بود با فرار از طريق لوله فاضلاب زندان آتلانتا آزادي خود را بازيابد، به علت چاق بودن واضافه وزن در لوله گير كرد و ناچار شد با داد و فرياد، زندانيان سلولهاي همسايه را به ياري بطلبد و ماموران زندان پس از ساعتها تلاش بالاخره زنداني گير افتاده در لوله فاضلاب را نجات دادند اما پس از نجات يافتن يك دادگاه آتلانتا زنداني بدشانس را به خاطر تلاش جهت فرار از زندان به سه سال حبس اضافي محكوم ساخت. به گزارش رويتر روبرت پال زنداني 27 ساله پس از مدتها تلاش با كندن كف سلول خود به لوله فاضلاب دسترسي پيدا كرد و در نيمه شبي داخل لوله فاضلاب شد تا از طريق لوله فاضلاب از زندان بگريزد اما به سبب اضافه وزن در نقطه باريكتري از لوله فاضلاب گيرافتاد و به هيچ وجه نتوانست به فرار ادامه دهد. حتي نتوانست قيد فرار را زده ومجددا به سلول خود بازگردد وفقط ماموران گشودن و رفع گيرو گرفتگي فاضلاب زندان توانستند او را نجات داده واو را مجددا به سلول خودبازگردانند تا در آنجا علاوه بر سالهاي محكوميت قبلي، سه سال اضافه محكوميت خود را نيز بگذراند. پليس امريكا در تعقيب قاتل لاك پشتها .نورث پاريدآيلند - به گزارش خبرگزاري فرانسه در تگزاس ازچندي پيش قاتلي پيدا شده كه به مثله كردن و كشتن لاك پشت هاي دريايي علاقه عجيبي دارد. اين قاتل كه پليس در تعقيباوست لاك پشت هاي دريايي را، كه نسل آنها روبه انقراض نهاده به طرز فجيعي مي كشد و اجساد آنهارا در سواحل دريا پراكنده مي سازد. ماجراي كشتن لاك پشت ها تا حدي نگراني آفرين است كه علاوه بر افراد پليس صدها تن از مردم تگزاس نيز به طور داوطلبانه در تعقيب اين قاتل هستند و براي دستگيري و تحويل دادن وي دلار 50000 جايزه هم تعيين شده است. مقامات پليس تگزاس مي گويند فرد يا افراد قاتل لاك پشت ها پس از شكنجه دادن لاك پشت ها، آنها را خفه مي كنند يا با چاقو و ساير آلتهاي قتاله جانوران بي آزار را به قتل مي رسانند. اين امر، كاملا نوظهور است. سال 12 حبس به خاطر كشتن گاو! كاتماندو - يك مرد روستائي به خاطر كشتن يك گاو به 12 سال زندان محكوم شد. دادگاه استيناف در كاتماندو پايتخت نپال، حكم دادگاه بدوي در مورد اين مرد را تاييد كرد. به گزارش خبرگزاري رويتر، مردي به نام سوملات تامانگ از منطقه سيند پاپلاك واقع در شرق كاتماندو دوسال پيش گاو همسايه اش را به خاطر مزاحمتي كه براي خانواده وي فراهم كرده بود، به قتل رساند و در پي شكايت صاحب گاو، بيدرنگ توسط پليس منطقه بازداشت و تحت محاكمه قرار گرفت و محكوم شد. گفتني است كه گاو در نپال مقام و مرتبه حيوان ملي نپال را داراست و هرگونه توهين به اين حيوان ممنوع است چه برسد قتل و كشتن آن. مرد گاو از دست داده نيز به اين شرط حاضر شده نسبت به محكوم رضايت دهد كه روح گاو در خواب بروي ظاهر شده از حق خود در گذرد و كشنده خود را مورد بخشش قرار دهد! حادثه عجيب در پايتخت مجارستان . بوداپست - يك صراف عرب شب گذشته در پي مناقشه با چند عرب ديگر در داخل يك رستوران، طرفهاي مناقشه خود را در بيرون همان رستوران به گلوله بست و پس از كشتن دو تن ازآنها يك زن عابر فنلاندي را نيز به شدت زخمي كرد. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، صراف عرب پس از به خون كشيدن مرافعه كاران سوار مرسدس بنز سياه رنگ مدل بالاي خود شد و به مقصد فرودگاه بوداپست حركت كرد تا ظاهرا قبل از گرفتار شدن به دست پليس از بوداپست بگريزد. اما در فاصله اندكي از فرودگاه ناگهان صداي انفجار شديدي از داخل مرسدس بنز صراف عرب به گوش رسيد و اتومبيل گرانبها را به آهن پاره اي مبدل ساخت. پليس بوداپست سرگرم گشودن معماي حادثه عجيب در پايتخت مجارستان است.