Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770124-41008S10

Date of Document: 1998-04-13

فسيل: سريوكاوا CERIOCAVA خانواده: كاويده ا CAVIDAE راسته: CYCLOSTOMATAسيكلوستوماتا اندازه: به طور متوسط داراي /0 3قطر سانتي متر است. زمان: ژوراسيك - CRETACEOUSكرتاسه -JURASSIC پراكندگي: اين جنس در اروپا ديده مي شود. زيستگاه: در كلني هاي كوچك روي بستر دريا زندگي مي كند. كاربرد: براي تشخيص سنگهاي رسوبي ژوراسيك و كرتاسه مناسب است. ويژگي: داراي كلني بوته اي شكل با شاخه هاي سيلندري است كه ضخامت آن كه به بيش /5 5از سانتي متر سطح مي رسد شاخه ها با يك سري منافذ پوشيده شده است. اين منافذ همان سطح لاروهاست كه تعدادي شان با سرپوش پوشيده شده است. موزه آثار طبيعي و حيات وحش ايران - دارآباد