Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770123-41004S10

Date of Document: 1998-04-12

عضو برجسته كارگزاران مخالفان كرباسچي سازندگي: همان مخالفان آقاي خاتمي هستند بحران دستگيري معاونان و مديران شهرداري تهران كه با بازداشت موقت شهردار تهران به اوج خود رسيد، در شرايطي آغاز شد كه قوه مجريه در حال تحويل و تحول دفتر رياست جمهوري بين رئيس جمهوري پيشين و رئيس جمهوري جديد بود و نوعي خلاء مديريت در قوه مجريه وجود داشت. هدايت كنندگان اين قضيه بااستفاده از اين وضعيت پرونده اي تشكيل دادند كه دولت آقاي خاتمي از ابتداي كار تاكنون با آن درگير است. يكي از اعضاي برجسته گروه كارگزاران سازندگي در گفت وگويي باخبرنگار ما ضمن اعلام مطلب بالااظهار داشت: ما وقتي آرايش نيروها را در برابر قضيه شهرداري تهران مورد توجه قرار دهيم مي بينيم كساني كه به عنوان مخالف وارد بحث مي شوند دقيقا ازهمان جرياني هستند كه در انتخابات رياست جمهوري در برابر رئيس جمهوري ايستاده بودند. وضعيت موجود اين را به ذهن تداعي مي كند كه گويانتيجه انتخابات آقايان را به اين تفكر رسانده كه از ابزارهاي ديگري براي رويارويي با قوه مجريه استفاده كنند. نكته ديگري كه قابل تامل استفاده است، از نيروهاي حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي براي بازجويي ازمديران بازداشت شده است، رئيس دادگستري تهران در اين باره گفته چون نيروي مطمئني موجود نبوده از اين نيروها استفاده شده است. اين اقدام ضمن اين كه خلاف قانون است و دولت نيز به آن ايراد وارد كرده، به نوعي توهين به برخي قضات زحمتكش قوه قضائيه نيز هست زيرا مفهوم آن اين است كه فرد مطمئني در اين قوه براي بازجويي وجود نداشته است. اين عضو گروه كارگزاران سازندگي در باره تاثير بيانيه مقام معظم رهبري در مورد چگونگي ادامه رسيدگي به پرونده شهرداري تهران گفت: آنچه مسلم است اين كه پرونده آقاي كرباسچي و شهرداري تهران يك پرونده ساده نيست و حتي رئيس قوه قضائيه نيز آن را يك پرونده ملي معرفي كرد. اين قضيه به علت دستگيري آقاي كرباسچي ابعاد سياسي بسيار وسيعي در داخل و حتي خارج پيدا كرده و در چنين شرايطي طبيعي بود كه مقام معظم رهبري در اين مساله دخالت كنند و من فكر مي كنم كه دخالت ايشان در اين قضيه و تدبيري كه انديشيده اند راه صحيحي است كه مطمئنا ادامه آن مي تواند به آرامش وضع و آرامش قواي مختلف حاضر در صحنه كشور كمك كند و وضعيت را به حالت عادي باز گرداند. وي در پاسخ به اين كه فكر مي كنيدموضع رئيس جمهوري در جلسه اي كه قرار است امشب (ديروز - شنبه ) بارئيس قوه قضائيه در مورد پرونده شهرداري تهران برگزار كند چه خواهد بود، گفت: به هرحال اين موضع توسط خود ايشان مطرح مي شود اما از ابتدا و همانطور كه در جلسه مفصل هيات دولت مطرح شد، دولت معتقد است كه در موضوع رسيدگي به پرونده شهرداري تهران بي قانوني هايي صورت گرفته و تلاش دولت اين است كه حتي الامكان از ادامه بي قانوني جلوگيري شود. پرسش: منظور از خلاف قانوني برخوردكردن، مربوط به كدام ؟ بخش است پاسخ: اصولا فراخوان به دادگاه و در نحوه رسيدگي به جرايم خلافهايي صورت گرفته است. نحوه رسيدگي به جرايم به گونه اي است كه گويي به جاي اينكه تفهيم اتهام شود، دارد جرم يابي صورت مي گيرد و اينها دو موضوع كاملا متفاوت است. نبايد در برابر چنين سطحي از مديريت به صرف اينكه گمان شده كه تخلفي صورت گرفته چنين برخوردي صورت گيرد و كل عملكرد يكي از بزرگترين دستگاههاي اجرايي مختل شود. پرسش: نقش آقاي هاشمي رفسنجاني رادر قضيه پرونده شهرداري تهران چگونه ارزيابي؟ مي كنيد پاسخ: طبيعي است كه با توجه به نقش آقاي هاشمي در شرايط موجود و دوران سازندگي و اين كه يكي از نمودهاي سازندگي نيز اقدامات گسترده شهرداري تهران بوده، آقاي هاشمي نمي توانست نسبت به اين موضوع بي تفاوت باشد. البته منظور اين نيست كه ايشان حتما بايد از شهردار جانبداري كرده باشد بلكه از اين بابت كه مطمئن شود شيوه برخورد بر اساس حق و حقيقت پيش مي رود. پرسش: علت بازتاب گسترده موضوع برخورد با مديران شهرداري تهران وبازداشت موقت شخص شهردار تهران رادر چه؟ مي دانيد پاسخ: آقاي كرباسچي تنها يك شهردارساده نيست. مخصوصا نقشي كه وي در دو انتخابات گذشته داشت و حضور وي در گروه كارگزاران سازندگي ويژگيهاي خاصي به شخصيت ايشان و رنگ سياسي به برخوردهايي كه با ايشان صورت گرفته مي دهد. موضوع ديگر چهره بارز و روشن ايشان در قبل و بعد از انقلاب است. كرباسچي پيش از انقلاب به خاطر مبارزات سياسي در زندان شاه بود و بعد از انقلاب نيز در خدمت امام ( ره ) به انجام وظيفه پرداخت به نوعي كه در درستي و پاكي ايشان هيچ شك و ترديدي نمي توان داشت. كرباسچي همچنين مديري بسيار موفق است و در مسئوليتهاي مختلفي كه قرار گرفته منشاء خدمات منحصر به فردي بوده و يك چهره موفق مديريتي را در نظام اسلامي ارائه كرده است. به عنوان مثال در مقوله شهرسازي وي به قدري موفق بوده كه حتي دشمنان ايشان نيز نمي توانند منكر آن شوند. در بخش فرهنگي كرباسچي روزنامه اي را راه انداخته كه به پرتيراژترين روزنامه كشور بدل شده و خريد اين روزنامه توسط مردم در واقع نوعي راي مثبت به عملكرد اوست. فرهنگسراها نيز نمونه اي از دست آوردهاي مديريتي او در بخش فرهنگي است. در بخش خدمات رفاهي شهري و امورتوزيعي نيز وي با راه اندازي ميادين ميوه و تره بار و فروشگاههاي شهروند ابتكاري تحسين برانگيز به خرج داد. در زمينه سياست نيز حضور وي تحولاتي به بار آورد و در موجي كه در 2 انتخابات اخير به راه افتاد نقش موثري داشت. پرسش: فرجام كار را چگونه؟ تفسيرمي كنيد پاسخ: ما فكر مي كنيم كه تدبير مقام معظم رهبري و دخالتي كه سران قواي كشوربه اتفاق آقاي رفسنجاني در اين قضيه مي كنند مي تواند راه حل مطلوبي براي اين مساله باشد. پرسش: آيا بحث جنگ قدرت را كه از سوي برخي گروهها براي توجيه وضعيت فعلي بكار مي رود؟ مي پذيريد پاسخ: خير چون طرف ما ادعاي قدرت ندارد و اگر موضوع قدرت است ما همه آن را به آقايان واگذار از مي كنيم ديد ما بحث، بحث خدمت است. اگر ما مي گوييم كرباسچي بايد به كارش ادامه دهد به اين دليل است كه معتقديم وي در كارش موفق بوده و بايد مردم از آن بهره مند شوند. اگر كسي از اين مسئله به عنوان قدرت طلبي ياد مي كند دچار اشتباه بزرگي است و مردم نيز قطعا نمي پسندند كه چنين بحرانهايي به خاطر جنگ قدرت ايجاد شود. پرسش: خوب جنگ يك طرفه براي قدرت از طرف جناح شكست خورده در انتخابات را قبول داريد و آيا مي پذيريد كه مي خواهند از اين طريق ابراز وجود؟ كنند پاسخ: اگر اينطور باشد اشتباه مي كنندچون ميزان نهايتا راي مردم است و حتي اگر با سازماندهي نيروها برخي پستها هم فتح شود، در قضاوت نهايي كه توسط مردم صورت مي گيرد غير از شكست چيز ديگري وجود نخواهد داشت. پرسش: آيا قبول داريد كه گفته مي شودجناح شكست خورده در انتخابات دوم خرداد طبق يك برنامه و تقسيم دولت كار، را از طريق نهادهايي كه دراختيار دارد تحت فشار قرار داده نمود؟ است اين تصور را در مطالب سطحي و غيراستدلالي مطرح شده در روزنامه هاي عوام فريب متعلق به جناح شكست خورده مي توان يافت. پاسخ: ما تا قبل از عيد جلسات منظمي داشتيم و مشغول بررسي مساله كسري بودجه بوديم و اين كه با كاهش قيمت نفت چه بايد بكنيم. اما با مشكلاتي كه به مديران تحميل شده روند كار نيز دچار اختلالهايي شده است. برخي انتقاد مي كنند وقتي را كه در دولت صرف كرباسچي كرديد چرا صرف مشكلات اقتصادي مردم نكرديد. در جواب مي گويم كه ابزار رسيدگي به مسايل مردم همين مديران هستند و اگر مديران احساس امنيت نكنند چگونه مي توانند به مشكلات مردم رسيدگي؟ كنند به هر حال قضايايي كه پيش آمده و انتقادهايي كه مي شود، سئوال برانگيز است و ذهن را به اين سمت هدايت مي كند كه برنامه ريزي شده عمل مي شود. پرسش: آيا در جلسه هيات دولت درمورد شهردار تهران اختلاف نظري بين اعضاي دولت وجود؟ داشت پاسخ: در خير واقع اتفاق آرا وجودداشت و جمع بندي نيز بر همين اساس صورت گرفت. اگر دولت مصلحت بداندمتن مذاكره را نيز مي توان منتشر كرد. پرسش: آيا اين اتفاق و برخورد باشهرداري باعث دلسردي اعضاي دولت؟ نشده است پاسخ: اين موضوع و بحثهاي پيراموني آن موجب وحدت نظر دولت شد، امادلسردي اعضاي هيات دولت يا دلگرمي آنها بستگي به نتيجه اين ماجرا دارد. اگر باتوجه به ترتيبي كه مقام معظم رهبري انديشيده اند و هماهنگي كه سران قوا و آقاي هاشمي خواهند كرد، آنچه كه حق و حقيقت است به اجرا گذارده شود، مطمئنا موجب اعتماد بيشتر اعضاي دولت خواهد ما شد با اطميناني كه به آقاي كرباسچي داريم و اطميناني كه به مراجع جديد رسيدگي كننده به موضوع داريم فكر مي كنيم ان شاء الله نتيجه دلگرم كننده خواهد بود.