Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770123-41003S8

Date of Document: 1998-04-12

در گفتگو با خبرنگاران مردم براي شركت در همشهري: تجمع حمايت ازخاتمي و شهردار آماده اند تهران بوستان خواجوي كرماني (گود ندايي سابق ) . سرويس شهري: جمع زيادي از شهروندان تهراني در مركز و چهارسوي شهر در گفت وگو با خبرنگاران همشهري اعلام داشتند براي شركت در تجمع حمايت از دولت خاتمي و شهردارتهران آماده اند. عكس از: راهب هماوندي براساس گزارش خبرنگاران ماشهروندان زيادي همچنين در تماس تلفني از تهران و ساير شهرستان هاضمن اعلام حمايت از دولت خاتمي اظهار داشته اند چون بازداشت شهردارتهران با هدف تضعيف دولت خاتمي طراحي شده است، ضرورت دارد تمام كساني كه با عشق و علاقه و آگاهي درحماسه دوم خرداد شركت جسته و آقاي خاتمي را برگزيده اند در اجتماع آرام حمايت از خاتمي مشاركت كنندو به مخالفان بفهمانند كه خاتمي ومديران دولت او را تا پايان راه همراهي خواهند كرد. محمد محمدرضايي از بيجار كردستان به ما گفت: هرچند آقاي كرباسچي به ظاهر تنها شهردار تهران اما است، از آنجا كه بازداشت وي با هدف ناكارآمد جلوه دادن دولت خاتمي طراحي شده است، وظيفه هر ايراني است كه اگر به كشور خود و روندسازندگي در آن علاقمند است در اجتماعي كه براي حمايت از دولت خاتمي و عملكرد شهردار تهران در پيش است شركت جويد. وي از گروه هاي مردمي شركت كننده در اجتماع خواست تجمع خود را با عكس آقاي خاتمي و آقاي كرباسچي همراه كنند و در حد امكان چنين پوسترهايي را به ديگر نقاط كشور بفرستند. سيدمجتبي علوي از بازاريان تهران - كه به كار توليد مشغول است -گفت: به اعتقاد من دور از انصاف است كه چشم هاي خود را براين همه فعاليت هاي دلسوزانه شهردار ببنديم و تنها به يك تخلف - كه ماهيت آن هم هنوز روشن نيست - تمسك جوييم وبخواهيم چنين مدير توانمندي را ازميدان عمل و كار و تلاش جدا كنيم. وي اضافه كرد: من به عنوان كسي كه بابت تغيير كاربري ملكم 25 ميليون تومان عوارض به شهرداري پرداخته ام اگر خيلي خودخواه باشم، بايد با وجود كارهايي كه در تهران ازسوي آقاي كرباسچي صورت گرفته است معترض باشم كه چرا از من پولي دريافت شده است، اما وقتي زندگي آدميان براي آن است كه بتوانند به ديگران خدمتي بكنند چه خدمتي از اين بالاتر كه شهرداري بيايد و پولي را از من بگيرد و با اين پول براي شهروندان شهر بزرگ تهران پارك و بزرگراه و فرهنگسرا بسازد تا همه گروه ها بتوانند ازآن بهره مند شوند. بوستان بهاران (گود عربهاي سابق ) من قلبا از شهرداري تهران راضي هستم و با چند تن از دوستان وهمكاران قرار گذاشته ايم از هرگونه كمك مادي و معنوي به شهردار تهران دريغ نكنيم. ابراهيم مصطفوي يكي از افرادي كه نزديك به هفت سال در جبهه هاي جنگ حضور داشته است به خبرنگار ما گفت: وقتي جنگ تمام شد شهر تهران آنچنان بدقواره و نابسامان بود كه تمام مسئولان براي انتقال پايتخت هم نظر بودند، آيا شايسته است به چنين مديري كه با عملكرد خود حتي نحوه نگرش مسئولان رده بالاي كشور را تغيير داده است اتهام اختلاس زده شود و او را به زندان؟ بفرستند وي اضافه كرد: هيچ مصلحتي بالاتر از اعتبار و اقتدارنظام جمهوري اسلامي نيست كه متاسفانه در جريان بازداشت شهردارتهران چيزي نمانده است كه با تنش وارد شده به جامعه، به اين اصل مهم خدشه وارد شود. رضا خدابخش از شهروندان حاضر درپارك بهاران - كه پيش از اين به گود عربها شهرت داشت و محل تجمع زباله و نخاله بود - به خبرنگار ماگفت: وقتي خبر بازداشت شهردار تهران را شنيدم در دل غصه خوردم و از خود پرسيدم كه چرا بايد سرنوشت همه مبارزان، قهرمانان و سازندگان اين كشور زندان و يا مرگ غيرعادي باشد، آيا وقتي به خانه مي رويم و با خداي خود خلوت مي كنيم و وجدانمان را قاضي قرار مي دهيم، مي پذيريم كه پرچمداران سازندگي و عمران و آباداني اين گونه به گوشه زندان؟ بروند وي اضافه كرد: مااكنون آماده هرگونه فعاليت براي اعلام حمايت از آقاي كرباسچي هستيم و مطمئن باشيد اين حرف تنها من نيست بلكه اين روزها در هر جلسه اي كه شركت مي كنيم همه از قدرشناسي براي آقاي كرباسچي و خدمات اوصحبت مي كنند. زهرا داوودي خانه دار يكي ديگر ازشهروندان تهراني بود كه در بوستان خواجوي كرماني - كه پيش از اين به گودندايي معروف بود - به خبرنگارما گفت: ما يك ريال به شهرداري براي ساخت اين پارك كه اكنون ازآن استفاده مي كنيم نپرداخته ايم. فقط مي دانم شهردار تهران از پولدارها مي گرفت و براي ما محرومان پارك و فرهنگسرا و اين گونه مراكزتفريحي مي ساخت. وقتي شنيدم چنين فردبزرگي زنداني شده است، ابتدا گريه كردم و سپس از خدا خواستم وسيله فرج و آزادي او را هرچه زودتر فراهم كند. حق مراد اسحاقيان از پيمانكاران شركت مترو به خبرنگار ما گفت: اين روزها به هركجا كه پا مي گذاريم صحبت از آقاي كرباسچي است، همه اورا بي گناه مي دانند و اين بي گناهي براي كاركنان شركت مترو شايدمحرزتر باشد، زيرا همه مي دانند كه از آغاز كار اجرايي براي راه اندازي متروي تهران بيش از سال 30 مي گذردو شهروندان تهراني نه تنها هنوزنتوانسته اند از مزاياي آن بهره مندشوند بلكه حتي خرابي ها و بي نظمي هاي مترو آنها را آزرده است و فقطبه تازگي با آمدن پسر آقاي هاشمي رفسنجاني مقداري كار رونق گرفته است. وي اضافه كرد: شهردار تهران درحالي بازداشت مي شود كه به اندازه ده برابر شركت مترو در كمتر از 10 سال كار كرده است. آيا اين است سزاي بزرگ مردي كه براي تهران به جاي كار حماسه آفريده است. اسحاقيان همچنين گفت: ما از آقاي هاشمي رفسنجاني مي خواهيم كه از مدير موفق، كارآمد و با جرات زمان خود در اين شرايط حساس دفاع كند ونگذارد، خدمات، تلاش ها و سازندگي هاي اورا در سراسر كشور با بازداشت آقاي كرباسچي زير سئوال ببرند.