Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770123-41002S1

Date of Document: 1998-04-12

براي حفظ آثار تاريخي احساس مسئوليت كنيم در روزنامه همشهري خواندم كه قسمتي از معبد تاريخي چغازنبيل در اثر باران فرو ريخته است. من خود را كوچكتر از آن مي دانم كه راهنماي مسئولان و متوليان ميراث فرهنگي باشم اما به دليل تاثر خاطر از اين حادثه ناگزير به نوشتن اين نامه شدم. هر فردي در جامعه داراي يك شناسنامه ( هويت نامه )است. آثار تاريخي و ملي يك جامعه نيز همانند اين شناسنامه عمل مي كند، يعني معرف گذشته آن جامعه است و روشنگر اين كه در گذشته داراي چه تمدني بوده است و سير نزول و ترقي آن جامعه را از زبان آنها مي توان شنيد. بنابر اين حفظ و حراست از آثار تاريخي وظيفه سنگيني است و نبايد با باد و باران و توفان تخريب شود. اينگونه آثار همچون كودكي است كه همواره بايد از او مراقبت كرد. اگر مسئولين امر به موقع اقدام به ترميم و نوسازي آثار تاريخي و باستاني مي كردند نظير چنين حوادثي براي اين بناي تاريخي چهار هزار ساله اتفاق نمي افتاد. بنابر اين بياييم دست به دست هم بدهيم تا اين شاهكارهاي هنري و تاريخي و ملي كه در واقع ميراث گذشتگان ونياكان ما هستند از اين بيشتر مورد كم لطفي و بي مهري قرار نگيرند. محمدگل گل