Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770123-40998S2

Date of Document: 1998-04-12

شكست و پيروزي تيم ملي را چه كساني به گردن؟ مي گيرند تيم ملي فوتبال در ميدان سخت فرانسه با بازيكنان بزرگي چون دايي، باقري و عزيزي موفق خواهد شدبه شرط آنكه شرايط لازم را براي ايويچ مهيا كنيم تا بتوانيم به نتايج مطلوب در جام جهاني دست يابيم. موقعيت تيم ملي فوتبال ايران در فرانسه .سرويس ورزشي - صعود تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني انتظاربيش از حد و دور از واقعيتي را در افكار عمومي به وجود آورده است ابعاد تبليغاتي صعود تيم ايران در تاريخ ورزش ايران بي سابقه بود. بسياري از كارشناسان اين رشد را كاذب و غيرواقعي ارزيابي كردند و نفوذ و انعكاس آن را در بين اقشار جامعه بزرگتر از اندازه هاي حقيقي اش بررسي نمودند. واقعيت موجود در جامعه شصت ميليوني ايران و توجه به اين رشته ورزشي بنا به دلايل اجتماعي بسيار دريچه تازه اي را به روي مسئولين به ويژه ورزش باز نموده است كه عدم توجه به آن مي تواند عواقب بسيار ناهنجاري درپي داشته علاقه باشد و اشتياق مردم به فوتبال را مي توان در ريشه هاي اجتماعي عميق تري جستجو كرد و با برنامه ريزي حساب شده از منظر ديگري به آن نگريست. تيم فوتبال ايران به جام جهاني صعود نموده است، يك حقيقت محض كه نمي توان به هيچ عنوان آن را ناديده گرفت و به آساني از كنار آن گذشت. اين حضور شرايط تازه و ويژه اي را براي جامعه ورزشي ما به وجود مي آورد كه لازمه اش سرمايه گذاري معنوي و مادي در اين زمينه است. درواقع جدا از فدراسيون فوتبال كه متولي اين رشته است، مسئولين رده بالاتر نيز بايد به گونه اي در آن دخالت و تاثير داشته باشند. بار و سايه اين حضور به اندازه اي سنگين و بزرگ است كه در صورت تاثير وارونه يعني پذيرش شكست هاي سنگين در جام جهاني، مسئولين بايد جوابگوي خيل عظيم علاقمندان باشند، يعني بايد از هم اكنون شرايط را به گونه اي فراهم نمود كه دچار تهديدها و تغييرات اجباري نشويم. حرف اين است كه مسئولين سازمان ورزش نيز بايد نيروي معنوي و مادي خود را در اين راه خرج كنند تا مردم ما دچار تحقيرهاي شكست سخت نشوند و احساسات آنها جريحه دار نگردد كه جوابگويي آن در آن مقطع دشوار خواهد بود. چه بايد كرد تا دچار اين حادثه نشويم و كل مديريت ورزش و فوتبال زير سئوال؟ نرود حركت اوليه فدراسيون فوتبال با بررسي همه جانبه شرايط به نظر مثبت مي آيد، انتخابايويچ نيز مسير دوم را هموار نمود تا ضعف هاي تئوري و تاكتيكي مرتفع گردد و به اصطلاح از علم روز فوتبال بي بهره نمانيم. در درايت، دانش و مديريت ايويچ هيچگونه ترديدي وجود ندارد، وي زيرك تر و با سياستتر از آن است كه زير بار نظرات تحميلي اين و آن برود. او مربي كارآزموده اي است كه تمام اين مراحل را در كشورها و تيمهاي بزرگ پشت سر گذاشته و از آن درسهاي لازم را گرفته است، پس به راحتي نمي توان او را خريد و يا مجموعه يا بازيكني را به وي تحميل نمود. ايويچ يك مربي حرفه اي، پولدوست و مادي است كه در ازاي دستمزدي كه دريافت مي دارد، صادقانه كار مي كند، چون ادامه كار و فعاليتش بستگي به نوع كار و مسئوليتش دارد و به راحتي با موقعيت و آبروي خود بازي نمي كند. ايويچ با سياست و تدبير خاصي تمام افراد كناري زير دست و بالاي دست خود را تااين تاريخ ارزيابي كرده است و كاملا مي داند در اطراف تيم ملي چه كسي بدنبال چه منافعي است و كدام اشخاص براي فوتبال به طور واقعي دل مي سوزانند. او بدون توجه به حرفهاي پشت پرده راه خود را مي رود با همان برداشتي كه از فوتبال، بازيكنان و مسئولين تمام دارد اين ذهنيت را در فوتبال حرفه اي امروز جهان به راحتي مي توان پذيرفت، مگر يك مورد كه به ايويچ ارتباط مستقيم پيدا نمي كند. اگر تيم ملي ما در فرانسه دچار شكست هاي فاحش شد، ايويچ پاسخگوي آن؟ مي شود و اگر شد چه كسي او را زير سئوال خواهد برد. كاملا مانند استانكو و به گردن گرفتن تمام گناهان كه سودي دربر نداشت و منجر به تعويض رئيس فدراسيون فوتبال وقت ( عابديني ) شد. ايويچ تحت چنين شرايطي از فرانسه به كشور خود مي رود و فدراسيون فوتبال باقي مي ماند و اين لشگرمطبوعات و مردم كه كوتاه مثل هم نمي آيند روز روشن است كه تمام تعريف ها تبديل به انتقاد و سرزنش خواهد شد و سازمان ورزش نيز چون هميشه يك قرباني سدراه اين جريان قرار مي دهد و آن فدراسيون فوتبال است و در اين راستا هيچ رحم و گذشتي هم وجود نخواهد داشت. فدراسيون مصطفوي با وجود بردن تيم ملي فوتبال به جام جهاني در اين راه قرباني خط بازي شد، چه رسد به فدراسيوني كه گناه سه شكست سخت را نيز مرتكب شده باشد و شايد اين بار، مسئولين سازمان ورزش در مقابل اين عدم كفايت قرار گيرند و پاسخگوي مردم و رسانه ها باشند. آنچه مي تواند مانع تمام اين ناهنجاريها باشد، مددرساندن فكري و مادي به فدراسيون فوتبال و حضور فعال در تمام امور است تا يكبار ديگر حادثه اخطار نكند و تاريخ فوتبال كشورمان ورق ديگري نخورد.