Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770123-40997S3

Date of Document: 1998-04-12

پژوهش در زمينه آثار تابش مداوم آفتاب بر پوست بدن . واحد رسانه هاي خارجي - پژوهش روي موشهايي كه ساختار و ژنتيك آنها با استفاده از مهندسي ژنتيك تغيير يافته، اطلاعات تازه اي را در مورد اثر آفتاب در آسيب زدن به پوست به دست داده اين است پژوهشها مي تواند به توليدكرمهاي ضد آفتاب كارآتري بيانجامد. به گزارش تلويزيون بي بي سي، عينكهاي آفتابي چشم را از گزند آفتاب شديد حفظ مي كند، امابا وجودي كه در غرب معمولا در مورد كارآيي كرم ضد آفتاب هشدار مي دهند، هنوز بسياري از اين مواد استفاده مي كنند. بنابراين تعجبآور نيست كه موارد ابتلا به سرطان پوست در امريكابالا رفته و ظرف 15 سال گذشته دو برابر شده است. آفتاب شديد و بيش از حد، اثر ديگري نيز بر پوست بدن دارد: پيري دانشمندان دانشكده پزشكي جفرسون در فيلادلفياي امريكا در مورد اثر آفتاب در تسريع پيري، تحقيقاتي انجام دادند. بدين منظور، آنان در ساختار ژني يك موش دست كاري كردند. اين نخستين بار است كه از چنين موشي براي مطالعه در مورد آثار آفتاب بر فرايند پيري استفاده شده است. آنان پروتئيني به نام الاستين را كه در پوست بدن انسان وجود دارد، به بدن موش وارد كردند. الاستين در پوست بدن، نوعي ساختار شبكه اي ايجاد مي كند كه باعث اتساع پوست مي شود. اما با قرار گرفتن در معرض تابش آفتاب به مدت طولاني، اين شبكه و درنتيجه خاصيت اتساع پوست از بين مي رود. پژوهشگران تصميم گرفتند بدانند كدام نوع پرتو فرا بنفش بر الاستين تاثير مي گذارد، چرا كه ماندن به مدت طولاني در برابر آفتاب باعث افزايش الاستين در بدن مي شود. پوست آسيبديده پير مي شود و چين و چروك برمي دارد. كرمهاي ضد آفتاب مانع رسيدن پرتو فرابنفش ( يو. وي ) به پوست بدن مي شود. دو نوع پرتوفرابنفش وجود دارد: يو. وي. اي ويو. وي. بي هر دو اين پرتوها، باعث ازدياد و كاهش الاستين در پوست مي شود. برخي انواع كرمهاي ضدآفتاب فقط جلو وي يو. بي را مي گيرد. در برخي موارد، تداوم تابش آفتاب به بروز سرطان پوست مي انجامد. البته هدف از ساخت كرمهاي ضد جلوگيري آفتاب، از پيري يا سرطان پوست نبود. اما چه بسا كرمهايي كه اكنون در دست ساخت هستند، مانعي نيز در راه بروز ديگر آثار ناخوشايند تابش مداوم آفتاب پديد آورد. پژوهشهايي كه روي موش ياد شده انجام مي گيرد، راه را براي درك آثاريو. اي وي و يو. وي. بي برپوست بدن هموار مي كند.