Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770123-40995S2

Date of Document: 1998-04-12

ديدگاه هنرمندان و روزنامه نگاران درباره دستگيري شهردارتهران مرتكب شده باشد، به لحاظ نحوه عملكرد و نقض بي طرفي سيستم قضائي نمي توانيم چنين چيزي را باور كنيم. بهروز افخمي; كارگردان بهروز افخمي: آنها كه شمشير رااز رو بسته اند اعتنايي به عدالت و حقيقت ندارند و براي حيثيت جمهوري اسلامي نيز ارزشي قائل نيستند. اشاره: خبر دستگيري غلامحسين كرباسچي شهردار تهران اين روزها با عكس العمل هنرمندان، نويسندگان و روزنامه نگاران نيز روبرو شده است. آنچه مي خوانيد گوشه هايي از انعكاس اين نظرات است كه به تدريج به چاپ مي رسد. ابراهيم نبوي; روزنامه نگار o ابراهيم نبوي، بازداشت روزنامه نگار، كرباسچي را واكنش غيرقانوني جرياني مي داند كه با توسعه ايران و رشد اجتماعي ايران منافع فردي و گروهي خود را از دست خواهد داد. وي گفت: غلامحسين كرباسچي مظهريك مسلمان آگاه، مسلط به دانش روز، مديري توانمند، زحمتكش وشناساي راهكارهاي ممكن براي ايران امروز در سطح جهان است. او در ميان تمامي رجال سياسي، مذهبي و اجرايي ايران روشن ترين و برجسته ترين نمره ها را در خدمت به مردم داشته است. به گفته نبوي بازداشت كرباسچي هيچ ربطي به تخلفات شهرداري هاي مناطق مختلف شهر تهران ندارد. چرا كه قوه قضائيه در طول سالهاي اخير به خصوص اين زمان ناتواني خود را در اجراي قانون نشان داده و با بدل كردن قانون به وسيله تصفيه حسابهاي سياسي ناشي از شكست در انتخابات رياست جمهوري كارنامه سياهي براي خود به جا گذاشته است. اين روزها خواهد گذشت، مردم خادمان خود را به خوبي خواهند شناخت و روزي را كه كرباسچي مجددا با افتخار در ميان مردم باشد به شيريني و شادماني جشن خواهيم گرفت. كرباسچي حيثيت انقلاب و نظام جمهوري اسلامي است، اگر قدري مردانگي در كساني كه دستهاي وي را براي مديريت شهرداري تهران باز گذاشتند موجود بود، بسياري از مديران اول كشور امروز مي بايست سرنوشت خود را به وي گره مي زدند تا چنين عبرت نشود كه جامعه ايران يا انقلاب ايران فرزندان زحمتكش خود را مي خورد. o بهروز افخمي كارگردان سينماكه يكي از فيلمهاي انتخاباتي سيدمحمد خاتمي از جمله ساخته هاي سينمايي اوست، نيز در اين باره گفت: وقتي خبر بازداشت غلامحسين كرباسچي را شنيدم، همان احساسي به من دست داد كه بيست و اندي سال پيش به هنگام دستگيري دكترعلي شريعتي داشتم. به نظرم كرباسچي كمابيش با همان شبكه قدرت و همان جريان اجتماعي درافتاده است كه بيست - سي سال پيش دكتر شريعتي درافتاده بود. تفاوتش اين است كه برخورد شريعتي در عرصه نظر صورت گرفت و رويارويي كرباسچي بااين دارودسته در ميدان عمل اتفاق افتاده است. افخمي نظر خود را درباره علت بازداشت شهردار تهران چنين عنوان كرده است: به هرحال خيال نمي كنم افسانه رسيدگي به ماجراي اختلاس و برقراري عدالت را بتوان باور كرد. واقعيت اينكه كرباسچي كار پهلواني انجام داده است. يعني شهر تهران را با هزينه مردم ثروتمند خود تهران از صورت بيغوله اي كه دهسال پيش بصورتي بود، كه هم اكنون هر آدم بينايي مي بيند درآورده است. اين كارهزار ميليارد تومان خرج برداشته واين پول از سهم آن روستايي كه درابرقو زندگي مي كند و تهران رابه صورت يك آرزوي دست نيافتني مي بيند، برداشته نشده و از پول نفت نيز داده نشده بلكه از جيبخود تهراني ها هزينه شده واز است ميان تهراني ها، آنها كه برخوردارتر بوده اند پول بيشتري داده اند. هزار ميليارد تومان رقم سرگيجه آوري است كه اگر تمام مستضعفان تهراني جمع شوند وهركدام نفري صد هزار تومان پول به شهرداري پرداخت كنند با فرض اينكه اين جمعيت مستضعف دو ميليون نفر محاسبه شود و همگان از زن و كودك نفري صد هزار تومان پول داشته باشند كه بدهند مجموعش دويست ميليارد تومان مي شود و تا هزار ميليارد تومان راه درازي باقي مي ماند. بهروز افخمي كه مجموعه تلويزيوني ميرزاكوچك خان جنگلي را نيزكارگرداني كرده، افزود: اين افسانه را كه آقاي كرباسچي از مردم معمولي پول گرفته فقط ابلهان باور مي كنند، آنها كه اين ميلياردها تومان را پرداخته اند و مجبور شده اند كه بپردازند همه آدمهاي ثروتمندند و در ميانشان كساني هم هستند كه حاضرند ميلياردها تومان ديگر خرج كنند تا غلامحسين كرباسچي سر به نيست شود. به نظر من بايد بيش ازهر چيز مراقب بود كه براي ايشان در زندان اتفاقي نيفتد چون آنها كه شمشير را از رو بسته اند اعتنايي به عدالت و حقيقت ندارند و براي حيثيت جمهوري اسلامي نيز ارزشي قائل نيستند. o اكبر گنجي مديرمسئول نشريه راه نو نيز در مورد علت بازداشت شهردار تهران گفت: به نظر من اين دستگيري بيشتر دلايل سياسي - جناحي دارد تا دلايل حقوقي چرا كه: اولا در مقايسه بايد يادآور شوم بنيادهايي در كشور وجود دارند كه براساس گزارش مستند مجلس چهارم پرونده قطوري در زمينه تخلفات قانوني - مالي از خود به جا گذارده اند و دستگاه قضائي متاسفانه به حساب آنها رسيدگي نكرده است. ثانيا آقاي كرباسچي بيش ازهشت سال است كه شهردار تهران است و همواره چنين مسائل وشبهاتي پيرامون نحوه كار شهرداري وجود داشته است. قانونگزارمتاسفانه به چگونگي حكومت كردن در شهرداري توجه چنداني نداشته و دست شهرداران را از نظر قانوني كاملا باز گذارده است. لذا آنها هم براساس بسط يدي كه دارند گاه به اعمالي دست مي زنند كه قانونا جرم نيست اما عادلانه هم نيست. سوال اصلي اين است كه چرا مجلس با تصويب قوانين عادلانه شرايطي مهيا نمي كند كه حتي اگرفردي خاص خطا كند مجال قانوني چنان كاري را نداشته باشد. ثالثا پس از روي كارآمدن دولت خاتمي اين شايعه به شدت در جامعه رواج يافته كه جناح انحصارطلب حافظ منافع بازار مي خواهد دولت خاتمي را در عرض شش ماه تا يك سال ساقط كند و لذا به طرق گوناگون مانع كار آقاي خاتمي مي شوند و يا به آن ضربه مي زنند. در چنين فضايي شهردار دستگير مي شود. حالا به نظر شما شهروندان اين رويداد را چگونه بايد تحليل كنند. آيا سياسي - جناحي دانستن آن خلاف عقل و منطق است. رابعا وقتي به دستگيريهاي پس ازدوم خرداد نظر مي افكنيم مي بينيم يكي را به اتهام اهانت دستگيرمي كنند، ديگري را به اتهام اختلاس و سوء مديريت و.. اگر از نوع اتهامات صرفنظر كنيم و به شيوه هايي توجه كنيم كه براي برخورد بااين افراد به كار گرفته مي شود آيا نبايد فكر كنيم مردم حق دارند نگران باشند كه اين فرزندان انقلابند كه در جريان دعواي جناحهاي سياسي بلعيده مي شوند. گنجي افزود: من با توجه به تجربه اخير و مواردي كه ناظر آن بوده ام براي اقرار در زندان ارزش چنداني قائل نيستم و لذا پيشاپيش اعتراف و اقرار محتمل آقاي كرباسچي را فاقد اعتبار حقوقي وشرعي مي دانم. مديرمسئول راه نو براين عقيده است كه: انتخاب آقاي خاتمي پيروزي قرائت انساني و رحماني از دين بود، جناح انحصارطلب در صدد مخدوش كردن اين قرائت است. لذا با اقدامات رعبآور و غيرقانوني مي كوشد تا در سطح داخلي و خارجي فقط چهره اي خشن، غيرعقلايي و ماقبل مدرن از اسلام را جا بيندازد و بگويد شما در باره آقاي خاتمي اشتباه كرديد، خاتمي هم سمبل همين قرائت از دين است. اگر باور نمي كنيد به اقدامات و سكوت آقاي خاتمي اما بنگريد من اميدوارم كه خاتمي با اتكاء به پشتوانه مردمي و برنامه انتخاباتي خود در مقابل اين جريانات واكنش مناسب نشان دهند و احرار هم چنين خواهند كرد. عباس عبدي; سردبير روزنامه سلام o مهندس عباس عبدي، عضو هيات مديره انجمن صنفي مطبوعات نيزنظر خود را در باره بازداشت شهردار تهران چنين بيان كرده است: حقيقت اين كه حتي اگر كرباسچي جرمي هم مرتكب شده باشد، به لحاظ نحوه عملكرد و نقض بي طرفي سيستم قضائي نمي توانيم چنين چيزي را باور كنيم. عملكرد سيستم قضائي، بويژه دخالتهاي خارج از قوه قضائيه در پرونده هاي شهرداري نشان داده است كه اين برخوردها بيشتر جنبه سياسي دارد. به همين دليل چندان اعتمادي به سيستم قضائي وجود ندارد. چرا كه در رسيدگي به پرونده هاي شهرداري رفتارهاي غيرقانوني متعددي وجود داشته و به هيچ كدام هم رسيدگي نشده است. اگر كسي را براساس قانون بايد دستگير كرد براساس همان قانون هم بايد با او رفتار كرد. عبدي با بيان اينكه اعتبار نظام قضائي از اعتبار شهرداري اهميت بيشتري دارد، افزود: عملكرد قوه قضائيه به گونه اي بوده كه حالا كساني به دستگيري خود افتخار مي كنند چرا كه اگر كسي واقعا هم جرمي مرتكب شده باشد و دستگير هم شود، كسي آن را باور مردم نمي كند خواهان دستگاه قضائي مستقل و كارآمد و برخوردهاي قانوني هستند. جليل اكبري صحت، معاون گروه فرهنگي روزنامه ايران نيز گفت: اي كاش به پرونده شهردار تهران عادلانه و منصفانه در دادگاه قضاوت شود كه اين باعث خوشحالي خود شهردار نيز خواهد بود. البته ابهامات زيادي در اين باره وجود دارد. مثلا شنيده ايم قرار بود درباره بودجه تهاجم فرهنگي، تحقيق و تفحص شود، اما ظاهرا منتفي شد. همچنين درباره مازاد بودجه صدا و سيما يا پرونده 123 ميليارد تومان... سيدضياء هاشمي; تهيه كننده o سيدضياء هاشمي تهيه كننده سينما كه به گفته خودش از بازداشت شهردار تهران به شدت حيرت كرده است، اين اقدام را به معناي بازيچه قراردادن شعور عمومي و عدم تحمل الزامات جامعه مدني و عبرت نگرفتن از واقعيتها، سوءاستفاده از نهادها و موازين قانوني جامعه در جهت مطامع و اغراض سياسي و قرباني كردن حقوق حقه افراد و بازماندن از اهداف ملي مي داند. وي گفت: بازداشت غلامحسين كرباسچي خاستگاههاي سياسي دارد و در راستاي تهاجم كور جناح سيلي خورده از امام راحل (ره ) و مردم كه آمال سلطه جويانه و انحصارطلبانه خود را نقش بر آب مي بينند، قرار دارد. وي افزود: چنگ و دندان نشان دادن به مردم و منتخبين مردم از طريق كارشكني در اقدامات دولت محبوب، ردو تاييد صلاحيتها به صورت كاملا جهت دار در هنگام انتخابات، اعمال فشار بر مطبوعات، حمله به سينماهاو اجتماعات دانشجويي، توسل به ضرب و شتم و فحاشي و اقدام عليه وزير دولت خدمتگزار و نهايتا اقدام اخير، همه نشان از شدت چيرگي قوه غضب بر منطق دارد، آن چنان كه گاه حتي به ظاهرسازيهاي ابتدايي نيز توجهي نشده است. حضور خبرنگاران برخي از نشريات، استقرار ماشين زندان از قبل و پافشاري براي خروج شهردار از در اصلي دادگستري تهران و چاپ عكس و تفصيلات خبر مربوط به بازداشت شهردار در يكي - دو روزنامه عصر همان روز و همزماني اين اقدامات در اولين روز پس از تعطيلات و تاكيد بر قطعي بودن بازداشت يك ماهه حكايت از يك حركت انتقامجويانه مي كند. وي معتقد است كه تبعات بازداشت غلامحسين كرباسچي بسيار گسترده و خطرناك است و مهمترين آن بي اعتمادي عمومي نسبت به نهادهايي چون قوه قضائيه است كه بايد پرچمدار هدايت و تداعي كننده حكومت امير مومنان باشد. وي افزود: تصفيه حسابهاي سياسي عليه حماسه سازان دوم خرداد تحت پوشش بهانه هايي از قبيل سوء مديريت واختلاس در حال انجام است و البته كيست كه نداندواقعا موضوع چيست. مردم قدرت فهم اين گونه اتهامات را دارند.