Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770122-40992S8

Date of Document: 1998-04-11

نامه تني چند از شخصيتهاي سياسي به رهبر معظم انقلاب . سرويس سياسي: از اواسط سال گذشته قوه قضائيه در پي راه افتادن بحث برخورد قضائي باثروتهاي بادآورده اقدام به دستگيري و محاكمه تني چند از شهرداران مناطق مختلف شهري تهران كرد. پس از چندي گروهي از شخصيتهاي سياسي - از جمله تني چند از نمايندگان مجلس - با ارسال نامه اي خطاب به حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب خواستار اقدام معظم له به منظور جلوگيري از ادامه تضعيف و ناكارآمدكردن دولت آقاي خاتمي - كه به تصريح اين افراد، هدف اصلي طراحان ماجراي شهرداري و موضوع ثروتهاي بادآورده بود - شدند. بخشهايي از نامه سرگشاده اين شخصيتهاي سياسي در پي مي آيد: همان طور كه مستحضريد در ماههاي اخير موج جديدي تحت عنوان مبارزه با ثروتهاي بادآورده در سطح كشور ايجاد شده است كه به لحاظ تبعات گسترده و عميقي كه احساس مي شود در پي خواهد داشت. لازم دانستيم خاطر حضرتعالي را به نكات ذيل معطوف داريم: - 1 پس ازرهنمودهاي حضرتعالي در مورد ضرورت مبارزه با ثروتهاي بادآورده، متاسفانه برخي از افراد جناحهاي سياسي با سوء استفاده ياسوء فهم از آن و منحصركردن فرمايشات جنابعالي به كشف ثروتهاي بادآورده دربخشي از ادارات و سازمانهاي تحت پوشش دولت، آن هم در آستانه روي كارآمدن رئيس جمهوري و تشكيل كابينه جديد، برآن شدندتا از يك سو شعارهاي اصلي يعني رئيس جمهوري، حاكميت قانون، آزادي، امنيت، توسعه سياسي و عدالت اجتماعي را تحت الشعاع قراردهند و از سوي ديگر دستگاه اجرايي ومديريت كشور را ناكارآمد وناسالم جلوه داده و اعتماد عمومي را نسبت به آن سست كنند. جنابعالي استحضار داريد كه اين نوع برداشت و بهره برداري سوء ازفرمايشات شما از سوي اين افراد درگذشته نيز سابقه داشته و متاسفانه بعضاخسارات جبران ناپذيري نيز براي نظام و دستاوردهاي آن به همراه داشته است. سوء استفاده و سوء فهم از هشدارهاي حضرتعالي نسبت به ليبراليسم، برداشتهاي سطحي و كج انديشانه نسبت به تاكيدهاي حضرتعالي بر رعايت ارزشهاي اسلامي و.. از آن جمله است. آنچه مايه تاسف بيشتر است، آنكه اين رفتارهاي نامعقول و خسارت آميز به نام حمايت ازولايت فقيه و به عنوان اجراي منويات رهبري تبلغ شده و مورد بهره برداري قرار مي گيرد. - 2 مبارزه با ثروتهاي بادآورده ناشي از رانت هاي اقتصادي از ضرورتهاي نظام است وبايد بامتخلفين، سوء استفاده گران ورشوه خواران در دولت و ساير نهادهابرخورد قاطع، قانوني، بدون تبعيض و خالي از اغراض سياسي و جناحي انجام پذيرد. اما برخوردهاي كنوني با مديران شهرداري تهران به گونه اي است كه گويا محوري ترين و اصلي ترين موضوع مبارزه با ثروتهاي بادآورده، شهرداري تهران است. اين نكته به همراه شواهد و قراين ديگر قويا حاكي از آن است كه اين برخوردها صرف نظر از صحت و سقم و اتهامات وارده، سياسي ودر راستاي اغراض خاص جناحي است. بازداشت هاي گسترده، حتي قبل از مشخص شدن اتهامات و نگهداري زندانيان در سلولهاي انفرادي براي مدت هاي طولاني، اعمال انواع فشارهاي روحي و رواني به منظور گرفتن اعترافات كذب و حتي غيرمرتبط بااتهامات، هتك حيثيت افراد قبل از اثبات جرم توسطبعضي افراد و نشريات وابسته به آنها، تحريك و تهديد مردم به شكايت عليه شهرداري تهران تلاش درجهت ارتباط دادن پرونده هاي اتهامي با انتخابات مجلس پنجم و رياست جمهوري با اغراض خاص و... كه بسياري از آنها را جناب آقاي مروي و وزير محترم دادگستري - كه به عنوان نمايندگان رئيس جمهور مساله را از نزديك مورد بررسي قرار داده اند تاييدمي كنند، جملگي نشانه صحت اين مدعا است. اين در حالي است كه پرونده هاي سوء استفاده هاي مالي در برخي دستگاهها، نهادها وبنيادها، هرگز به صورت جدي بررسي نشده است و در مورد تخلفات انتخاباتي نظير پرونده هاي فيلم ساختگي شهرك غرب عليه جناب آقاي خاتمي، آوردن فراستي منافق به ايران و واداشتن به حمايت از نامزدي رئيس جمهوري فعلي به قصد تخريب چهره ايشان و تخلفات وسيع انتخاباتي برخي از استانداران، اقدام موثر قضائي صورت نگرفته است و حتي با روشهاي گوناگون، از رسيدگي به آنها جلوگيري مي شود. - 3 به نظر مي رسد يكي ديگر از اهداف گردانندگان ماجراهاي اخير، واداشتن رئيس جمهور محترم وساير مسئولين عاليرتبه كشور به عكس العمل در قبال مساله شهرداري است. خوشبختانه تا زمان نگارش اين سطور، جناب آقاي خاتمي و ساير مسئولين در مقابل اين ترفند ايستاده اند، اما مردم از رئيس جمهوري و مسئولين عاليرتبه سئوال مي كنند كه اگر مسئولين شهرداري واقعا چنين تخلفاتي داشته اند، چرا تا به حال مورد تاييد قرار گرفته اند و اگر مسائل مطرح شده توسط گردانندگان مذكور و نشريات وابسته به آنها كذب است، چرا مسئولين محترم رسما و علنا به رد اين اتهامات؟ نمي پردازند حضرتعالي نيك و اقفيد كه روساي جمهوري محترم فعلي و سابق روشهاي اعمال شده عليه شهرداري تهران را تاييد نمي كنند و چنانچه فضا را به گونه اي ببينند كه مجبور به اعلام موضع اعتبار شوند، و حيثيت قوه قضائيه، حداقل در معرض افكار عمومي، زير سئوال خواهد رفت و اگرسكوت خود را ادامه دهند، عملا براين روشهاي ناصواب كه زمينه ساز ناكامي برنامه هاي دولت و مخدوش كننده روند اجرائي آن است صحه گذارده اند. گروههاي سياسي حامي آقاي خاتمي نيزتحت فشار افكار عمومي، خود راناگزير از موضع گيري صريح و علني در قبال اين برخوردهاي سياسي مي بينند. - 4 اقدامات عليه شهرداري علاوه تهران بر اين كه توانايي و كارآمدي دولت و قوه مجريه را در اداره كشور زير سئوال مي برد اقتصاد كشور را نيز به تدريج با مشكلات مضاعف روبرو كرده امروز است بسياري از مديران اجرايي كشور، از بيم پرونده سازي، جرات تصميم گيري هاي مهم را از دست داده اند و صاحبان سرمايه نيز نسبت به سرمايه گذاريهاي موجودخويش احساس ناامني كرده و از سرمايه گذاريهاي جديد خودداري مي كنند. آمارهاي رسمي حاكي از ركود شديد اقتصادي، خصوصادر بخش مسكن و ساخت وساز و فرار سرمايه هاست. - 5 ادامه وضع فعلي دولت و حتي نظام و كشور را با بحران جدي مواجه خواهد ساخت. متاسفانه گردانندگان صحنه، عليرغم اثبات ناكارآمدي شيوه ها و تجربه خطرناك خود در انتخابات دوم خرداد همچنان برروشها و رفتارهاي خود بااين تصورغلط كه جبران مافات پاي كنند، مي فشارند. ما بر اين باوريم كه تضعيف و ناكارآمد كردن دولت آقاي خاتمي، كه به نظر مي رسد هدف اصلي طراحان ماجراي شهرداري است، نه تنها سببروي آوردن مردم به آنان نخواهد شد، بلكه حلاوت حضور مردم در دوم خرداد را به تلخي و اميد آنان را براي مشاركت در توسعه هم جانبه كشور با ياس مواجه خواهد ساخت و موقعيت جهاني بسيار نيرومند جمهوري اسلامي را كه پس از انتخابات رياست جمهوري حاصل گشته است تضعيف خواهد كرد. نظرسنجي ها نيز نشان مي دهد كه مردم عليرغم هياهو و جنجالهاي ايجاد شده، انگيزه ها و اهداف واقعي را تشخيص داده اند و اكثر آنان با نااميدي بر اين باورند كه نخواهند گذاشت خاتمي كاري انجام دهد. در خاتمه ذكر مجدد اين حقيقت را ضروري مي دانيم كه اين اقدامات به سود هيچ جناح، گروه و گرايش كه پايبند مصالح اسلامي و ملي و حفظ و تقويت پشتوانه مردمي نظام باشد نيست و ادامه اين روند به مصلحت نخواهد بود، اينجانبان از حضرتعالي تقاضا داريم به هر نحو كه صلاح مي دانيد دستور جلوگيري از ادامه اين وضعيت و رفع مشكل را صادر فرمائيد و يك بار ديگر آرامش و نشاط را به جامعه اسلامي مان و بخصوص مديران زحمتكش و سخت كوش دستگاههاي دولتي بازگردانيد. مهدي كروبي ـ اسدالله بيات ـ سيدمهدي جماراني ـ محمد هاشمي - سيدسراج الدين موسوي ـ محسن نوربخش ـ سيدموسوي جماراني - زهراشجاعي ـعلي اكبر محتشمي ـ علي اكبر آشتياني - حبيبالله بيطرف ـ اسحاق جهانگيري ـ محمود حجتي ـ محمدعلي نجفي - محمد فرهادي ـ اسدالله كيان ارثي ـ سيدعبدالواحد موسوي لاري - بهزاد نبوي ـ مجيد انصاري ـ مرتضي الويري ـ سيدحسين مرعشي - محمد سلامتي ـ فاطمه رمضانزاده ـ محمدباقر ذاكري ـ ناصر خالقي - فائزه هاشمي ـ مصطفي معين ـ كاظم موسوي بجنوردي - سيدمصطفي هاشمي ـ محمد موسوي بجنوردي ـ سهيلا جلودارزاده - ابوالقاسم سرحدي زاده - معصومه ابتكار