Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770122-40992S5

Date of Document: 1998-04-11

دبير كميسيون حقوق بشر وكيل آقاي كرباسچي بايد اسلامي: بتواند در مراحل بازجويي از شهردار شركت كند سرويس سياسي: وكيل شهردار تهران بايد بتواند در روند تحقيقات به عنوان ناظر شركت كند. ضيايي فر، دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي در ديدار با نمايندگان اين كميسيون در قم گفت: با وجود محرمانه بودن مراحل تحقيقات مقدماتي پرونده هاي قضائي، وكيل متهم يا متهمان مي تواند به عنوان ناظر حضور داشته باشد تا بعدا در روند رسيدگي قضائي امكان دفاع مناسب را بيابد و در ضمن متهم نيز در بيان اظهارات خود متوجه آثار قانوني آن باشد.