Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770122-40992S3

Date of Document: 1998-04-11

پاسخ مرتضي نبوي به اظهارات چهره 3 سياسي آقاي مرتضي نبوي مدير مسئول روزنامه رسالت در پاسخ به اظهارات سه تن از شخصيتهاي سياسي مندرج در همشهري، مطلب زير را براي ما ارسال كرده است كه از نظرتان مي گذرد: روزنامه همشهري در تاريخ 18 فروردين ماه طي مصاحبه اي با چند تن سخنان اينجانب در مجلس شوراي اسلامي را به نقد كشيده است. آقايان در اظهارات خود ادعا كرده اند كه اينجانب شتاب به خرج داده واز وقت نماينده ديگري استفاده كرده ام در حالي كه اين مطلب كذب محض است و بنده از وقت نطق خود استفاده كرده ام. دوستان شما در مجلس مي توانند تحقيق و تفحص كرده نتيجه را به اطلاع شما برسانند. موضع روزنامه نسبت به مصاحبه رياست جمهوري با شبكه سي ان ان نگاهي منتقدانه نسبت به بعضي از قسمتهاي مصاحبه بوده و محدود به اولين سرمقاله رسالت كه مستمسك قرار گرفته نمي باشد. هر چند اينجانب معتقدم اولين موضعگيري دقيق نبوده و آن موقع به دليل اشتغال اينجانب در كميسيون اصلي بودجه امكان هماهنگي در خصوص سر مقاله مورد نظر فراهم نگرديد. در هر حال امكان مراجعه به مقالات ديگر رسالت و نقدهاي متعدداينجانب وجود دارد. - مقام معظم رهبري در نمازجمعه تهران پيرامون مصاحبه رياست جمهوري فرمودند: رئيس جمهور مواضع اصلي نظام را اعلام كردند و سپس مضار مذاكره و رابطه با آمريكا را تشريح كردند. بنده هم در نطق خود گفتم گرچه شما مواضع اصولي نظام را بيان كرديد اما از خطبه هاي نماز جمعه معظم له مستفاد نمي شد كسي حق ندارد تجليل تمدن آمريكايي و اظهار تاسف رئيس جمهور نسبت به انقلاب دوم را نقد كند. ضمنا بنده هيچگاه ادعا نكرده ام در ولايت ذوب شده ام تا در اين ادعا صادق باشم يا كاذب. چون مني را به چنين مقامي راه نيست. - ادعا شده اهدافي در پس صحبتهاي بنده وجود دارد و تقسيم كاري بين قوه قضائيه و مجلس براي تضعيف رياست جمهوري صورت گرفته و دليل آن همزماني بازداشت موقت آقاي كرباسچي با سخنان اينجانب در مجلس است. اولا بنده زمان نطق قبل از دستور را انتخاب نكرده ام، دفتر هيئت رئيسه كه نوبت سخنراني را اعلام مي كند، به بنده هم اعلام كرد در اين روز نوبت نطق بنده است. قاعدتا دادگستري تهران هم از زمان نطق بنده مطلع نبوده است. ثانيا رئيس دادگستري تهران جزء جناح راست (به قول شما ) حسابنمي شود، ثالثا هيچكدام از دوستان بنده در مجلس هم از نطق بنده مطلع نبودند، چه رسد به قوه قضائيه. رابعا بنده از سرخيرخواهي خدمت رئيس جمهور تذكراتي را تقديم كردم، تا عده اي از محبوبيت ايشان سوءاستفاده نكنند و به نام ايشان نقطه تاريكي در تاريخ جمهوري اسلامي نقش نبندد و خدا به نيات انسانها داناتر است. خامسا بنده هم رياست محترم جمهوري را از تشنج سياسي در كشور برحذرداشتم و اين بعضي دوستان ادعايي جناب آقاي خاتمي و مشاوران ايشان هستند كه تز تشنج آفريني در داخل را دنبال مي كنند، نه بنده و امثال بنده. من خود را خيرخواه آقاي خاتمي مي دانم و براي ايشان دعا كرده و خواهم كرد. با اين وصف حساب پردازشگران تئوري تباني و توطئه عليه رئيس جمهور توسط اينجانب را به خدا واگذار مي كنم. بد نيست دوستاني كه معتقدند به قول آنها طيف راست مجلس تهاجم حساب شده اي عليه آقاي خاتمي آغاز كرده اند به سوابق خود و دوستانشان مراجعه كنند كه چه رفتاري را با جناح به اصطلاح راست يا هر كس كه فكر مي كردند به آنها راي نداده آغاز كرده و پي گرفته اند. بي پرده جناح به اصطلاح راست را بزرگترين خطرداخلي معرفي كرده و عزم جزم خود را براي حذف آنها و قبضه كردن همه قواو نيروهاي مسلح و صداوسيما و حتي آنچنانكه از سخنان نماينده محترم برمي آيد، فتح مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي اعلام داشته اند. حتما اين رويه آقايان تماميت خواهي و بي اعتنايي به قانون اساسي به حساب قضاوت نمي آيد، را به عهده مردم مي گذاريم. انتظار اين نماينده محترم اين است كه ما نمايندگان در جامعه مدني مورد ادعاي آقايان يا سكوت كامل پيشه كنيم يا مجلس را رها كرده راه عزلت برگزينيم. - همانطور كه اشاره شده مواضع بنده روشن است، چه ضرورتي دارد ادعايي شود كه بطلان آن با اندك تامل آشكار مي گردد، بنده كي و كجا از مذاكرات لندن آقاي لاريجاني دفاع كرده ام، برعكس روزنامه رسالت گويا است كه انتقاد صريح خود را نسبت به مذاكرات لندن در ميزگرد جامعه مهندسين اعلام كرده ام اما دفاع بنده از آقاي لاريجاني از مصاحبه وي در لندن با رسانه هاي خبري و قبل از اطلاع از مذاكرات لندن بود كه همين روزنامه همشهري حملاتي را عليه آقاي لاريجاني شروع كرد كه او خارج از كشور سردار سازندگي را تضعيف كرده است پس تجاهل چه جايي؟ دارد! حتي نشريه عصر ما از موضع انتقادي بنده نسبت به مذاكرات لندن تمجيد كرد. اما بعضي از شما كه مواضعه سياسي با لندن را محكوم كرديد، مواضعه با آمريكا را تجليل فرموديد. در جناح راست (به قول شما ) كه وابسته به بازار هم نيست و خود را تنهاوابسته به اسلام ناب مي داند، تنها اصناف و بازار حضور ندارند بلكه روحانيت، دانشگاهيان، دانشجويان، پزشكان، مهندسان، معلمان، كارگران وهمه اقشار ملت حضور دارند. هميشه از تسخير لانه جاسوسي هم دفاع شهيد كرده اند، مظلوم دكتر بهشتي كه دبير كل حزب جمهوري اسلامي و نايبرئيس مجلس خبرگان قانون اساسي بودند، اولين مسئول مملكتي بود كه ازانقلاب دوم حمايت كرد. ما هويت خود را از ديرباز يافته ايم، احساس حقارتي هم نداريم كه هويت جديد دست و پا كنيم. بهتر است به اصطلاح چپ سابق (كه امروز از گذشته انقلابي خود شرمگين و تائب است فكري براي خود بكند ) - اگر منظور همكار مطبوعاتي (آقاي عبدي ) از مسلمانان مظلوم كشور خودشان هستند، خدا دانا است اما بنده به شيوه برخورد با ايشان اعتراض كرده ام. اگر منظور متخلفان شهرداري هستند، كه اعترافات تكان دهنده اي داشته اند و بايد اين دوستان نسبت به غارت بيت المال دلسوزي مي كردند وبنده هم تصريح كرده ام اگر تخلفي هم در مراحل رسيدگي بوده بايد پي گيري شود اما بعضي كساني كه در خط اول مبارزه با آمريكا بودند واقعا جاي تاسف دارد كه چرا امروز از كرده خود پشيمان شده اند و وقتي اين افتخاردر مصاحبه رئيس جمهوري محترم يا تلويزيون آمريكا كمرنگ مي شود يا عكس العمل نشان نمي دهند يا تاييد مي كنند - بنده هم معتقدم كه حكومت ودولت ما از پشتوانه مردمي قوي برخوردار است و هيچ نيازي به تذلل درمقابل آمريكا، يا التماس رابطه با شيطان بزرگ را ندارد. - همشهري را دعوت مي كنم سخنان حقير در مجلس را نقل كند بعد به نقدآن بپردازد. اين شيوه به تنوير افكار بهتر كمك مي كند، در پايان از نقد آقايان تشكر مي كنم.