Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770122-40992S10

Date of Document: 1998-04-11

به دعوت دفتر تحكيم وحدت سه شنبه هفته جاري برگزار تجمع بزرگ دانشجويي - مي شود: مردمي در حمايت از دولت آقاي در مقابل دانشگاه تهران خاتمي . سرويس سياسي: انجمنهاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي تهران (شوراي عمومي تهران - دفتر تحكيم وحدت ) روزگذشته با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد كه روز سه شنبه هفته جاري ( /1/77 ) 25 اقدام به برگزاري تجمع بزرگ دانشجويي - مردمي تحت عنوان اتحاد مردمي - اقتدار خاتمي درمحل سردر دانشگاه تهران خواهد كرد. متن اطلاعيه دفترتحكيم وحدت به شرح زير است: انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي تهران (شوراي عمومي تهران - دفتر تحكيم وحدت ) طي نشستي در روزسه شنبه مورخ /1/1377 18پس از بحث و بررسي پيرامون مسائل روز و تحليل رويدادها و وقايع اخير تصريح نمودند كه مجموعه واكنشها و تحركات اخير جريانات مخالف دولت نشان از عزم اين جناح بر تضعيف و تزلزل دولت آقاي خاتمي و ايجاد مانع بر سر راه تحقق خواسته هاي ملت دارد لذا در اين مقطع بيش از هر زمان ديگري آقاي خاتمي جهت تحقق برنامه هاي خود كه مورد تائيد و خواست ملت شريف و مسلمان ايران است، به حمايت مردم و حضور آنان در صحنه نياز دارد، از اين رو مجموعه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي تهران پس از بررسي جوانب امور اقدام به برگزاري تجمع بزرگ دانشجويي - مردمي تحت عنوان اتحاد مردمي - اقتدار خاتمي در تاريخ سه شنبه /1/1377 25مورخ راس /13 30ساعت در محل سر در دانشگاه تهران و طبق مجوز شماره /4 398/1/77 20مورخ وزارت كشور خواهند نمود. در اين تجمع محورهاي زير عنوان خواهد شد: - 1 حمايت از برنامه هاي دولت خاتمي با عنايت به فضاي سياسي موجود و محدوديتهاي دولت آقاي خاتمي لازمه موفقيت اين دولت در اجراي برنامه ها در گرو تداوم جنبش مردمي جهت اعطاي اقتدار بيشتر به رياست جمهوري است، از اين رو اتحاد مردم و حضوريكپارچه و شكوهمند آنان در صحنه، فرايند تحقق خواسته هاي مردم و فرداي بهتر براي ايران اسلامي راتسريع خواهد نمود. - 2 افشاي موانع تحقق خواسته هاي ملت برخي جريانهاي سياسي با تصور اين كه همچنان مي توانندبا تكيه بر ابزار انحصار و خشونت به اهداف خويش نائل گردند، هم اكنون تمامي توان خويش را جهت شكست دولت و تضعيف جريان مردمي به كار گرفته اند. فعاليت گروههاي فشار در ضرب و شتم مردم و دانشجويان برهم زدن اجتماعات و سخنراني ها، رد صلاحيت نامزدهاي مورد تاييد دانشجويان و مردم، قانون گريزي و خشونت گرايي، حركت جهت دار قوه قضائيه عدم همسويي نيروي انتظامي با جريانهاي ضدخشونت رفتار خطي و يكسويه صدا و سيماو.. در اين راستا ارزيابي مي شود. - 3 اعتراض به عملكرد قوه قضائيه در برخورد سياسي با پرونده هاي قضايي قوه قضائيه به عنوان يكي از سه ركن عمده مهمترين نظام، نقش را در تعادل جامعه و حاكميت حق وعدالت دارد. اما عملكرد قوه قضائيه علي الخصوص درماههاي اخير و پس از دوم خرداد حركتي جهت دار و بر خلاف مسير مردم و پرابهام بوده است. عدم اعتقاد رئيس اين قوه به پاسخگويي در برابر مردم، برخوردهاي جناحي، تهديد و تحديد مطبوعات، سرگرداني و اتلاف وقت مردم و... بشدت صلاحيت و صحت رفتار اين قوه را نزد افكار عمومي مخدوش نموده است. مسئله برخورد قوه قضائيه با شهرداري بيش از آنكه جنبه قانوني و عدالت محوري داشته باشد، وجهه سياسي دارد. از عجايب روزگار آنكه، به جاي رئيس جمهوري و وزيركشور سابق، دولت فعلي درگير اين مسئله شده است. امروز اصلاح روند قوه قضائيه يك ضرورت ملي است. اين دستگاه به عنوان مجري عدالت در جامعه بايد باتمامي تخلفهاي ديگر از جمله بنياد مستضعفان وجانبازان، وزارت ارشاد سابق و.. به صورت عادلانه و فراجناحي برخورد نمايد. - 4 ريشه يابي مشكلات اقتصادي جامعه شرايط نامساعد جهاني و بيماري ساختار اقتصادي داخلي به همراه افول شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني جامعه را دچار يك بحران اقتصادي نموده است. جناح انحصار با سوءاستفاده و عوام فريبي از اين مسئله سعي در جهت تخريب دولت دارند. در حالي كه مشكلات اقتصادي موجود ريشه در نابسامانيهاي قبلي داشته، و همان كساني كه امروز به مخالفت برخاسته اند حاميان اين طرح ها و تئوريسين هاي آن بوده اند، فرايند حل مشكلات اقتصادي نياز به راه حلهاي سياسي، همسويي مجلس با دولت و اراده همگاني دارد. در نهايت از تمامي مردم سرافراز و آزاده تهراني و دانشجويان حقيقت طلب دعوت مي نماييم تا با حضورگسترده خود در اين تجمع گامي بزرگ در تقويت دولت و احقاق حقوق خويش بردارند.