Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770122-40990S6

Date of Document: 1998-04-11

تا نگويند اسيران كمند تو كمند . جستار گشتايي: ماجراي اين ستون به تماسهاي تلفني اي بازمي گردد كه در پي بازداشت شهردار تهران با روزنامه همشهري گرفته شد. علاوه بر اين درست يك روز پس از اين ماجرا، يكي از استادان نامدار فلسفه با حالتي غمبار و بسيار اندوهگين به دفتر روزنامه رجوع كرد و از ما خواست تا متني را كه در ستايش آقاي كرباسچي نگاشته بود به نام وي منتشر سازيم. يكي از دوستان به شوخي ايشان را مورد خطاب قرار داد و گفت: آيا اهل فلسفه تصميم بر خروج از انزواي فكورانه گرفته اند و قلعه انديشه را ترك؟ مي كنند پاسخ آن استاد ارجمند براي ما سخت عبرت آموز بود و لابد براي خوانندگان ارجمند نيز جالب خواهد بود. وي گفت: هدف ما از انديشيدن، دستيابي به حقيقت است و اگر حقيقتي آشكار در نزد ما نفي شود و ما نتوانيم سخن از اثبات آن به ميان آوريم، پس آن انديشه ديگر به چه دردي خواهد؟ خورد به راستي، هنگامي كه پس از وداع با آن استاد ارجمند به اين عبارات انديشيديم توانستيم بخشي از مفهوم آن را در ارتباط با ضايعات و اتفاقات اخير دريابيم. اتفاقاتي كه پس از ارتباط اساتيد و دانشوران با ما، و مابا فرهنگمردان و انديشمندانمان، عمق تاثير آن را دريافتيم. به هر روعليرغم اصرار آن استاد فلسفه به دليل آنكه مبادا دچار مشكل شوند، از نام ايشان صرفنظر مي كنيم، اما نوشتار كوتاه و دردمندانه را در ضمن اين ستون درج نموده ايم. پس از اين تماس ها، راهي كه به نظر ما رسيد و از طريق آن مي توانستيم پاسخي به تمايل اهل فرهنگ و انديشوران نيك نفس كشور بدهيم اين بود كه گفته هاي آنان را -اعم از نامه هايي كه نگاشتند، تماسهاي حضوري و تماسهاي تلفني با روزنامه - به تدريج منتشر كنيم. علاوه بر آن با برخي ديگر از اساتيد ارجمند نيز از طريق خود ما تماس حاصل شد تا نظراتشان را درباره فعاليتهاي شهردار تهران و دگرگونيهاي اخير در سطح فرهنگ و شهرنشيني بيان كنند. آنچه اينك در پي مي آيد، اگرچه عمدتا حامل ستايشهايي از ايشان است، ولي در عين حال نشانگر روح دردمند مردمان فكور و صاحب انديشه، در برابر نامردمي هايي است كه به نام مقدس قانون و عليه پيشرفت و فرهنگ راستين اين مرز و بوم صورت مي گيرد. به گفته يكي ديگر از استادان بزرگوار; ما، اگرچه تاريخ تلخي داشته ايم، ولي روح و وجدان بيداري داريم كه محكمه اي واقعي است و دير يا زود گريبان كساني را كه در عرصه اين ديار فرهنگي راهزني كرده اند خواهد گرفت. ما همواره آرزوي پيشرفت و زندگي سالم و تميز، و روابطي درست و سنجيده داشته ايم، اينك در آستانه آن قرارگرفته ايم و اجازه نخواهيم داد، كساني كه بويي از فرهنگ نبرده اند ما رااز اين ارمغان محروم سازند. اين كلمات، سخنان وابستگان به جناحي خاص در عالم سياست نيست، هيچيك از كلماتي كه در پي اين مقدمه مي آيد چنين نيست، بلكه گفته هاي برجسته ترين انديشوران و خردمندان ماست نظرات آنان، درس تازه اي است براي دانشجويان و همه شاگردانشان، تا بدانند كه زندگي اجتماعي در عصر ما، پيوستگي و اقتضائاتي پيچيده دارد و به سادگي نمي توان جامعه اي را بازيچه اغراضي سوداگرانه و مقطعي قرار داد. اين سخنان وجه ديگري نيز دارد كه باز هم به قول يكي ديگر از استادان: رويارويي ميان صاحبان قلم و فرهنگ با صاحبان سود و شيفتگان قدرت است، جدال فرهنگ و جاه طلبي، جدال پيشرفت و واپس ماندگي و بالاخره نبرد ميان آزادي و استبداد است. در اين شماره و شماره هاي آتي نظرات انديشه وران اين مرز و بوم را به نظر خوانندگان گرامي مي رسانيم. سرويس معارف دكتر علي مدرسي استاد دانشگاه (نوه شهيد آيت الله مدرس ) اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم، تهران و اصفهان - اصفهان در زمان مسئوليت آقاي كرباسچي - با اين شيوه عالي و پرقدرت مديريت و دلسوزي و پاكي، هيچگاه وضعيت مناسبي به خود نديده بود. درواقع اولين باري بود كه اصفهان چنين استانداري به خود مي ديد. آن تجربه عالي سبب شد تا ايشان به تهران بيايد و چنان در آبادسازي تهران موثر بود كه اين پايتخت كه شبيه ويرانه اي بود - و حتي كار به جايي رسيده بود كه پايتخت را از تهران ببريم بيرون - آن وقت آمدند با همت و مديريت قوي و پشتكاري بي مانند، عليرغم جنجالهايي كه خبر داريد كارها را پيش بردند و آباداني تهران به ثمر رسيد. از طرف ديگر، كارهايي كه ايشان روي مسايل فرهنگي كرد بسيار درخشان بود، خصوصا در جنوب شهر. كتابخانه ها، فرهنگسراها و خصوصا همين روزنامه همشهري كه وضعيت اسف انگيز مطبوعات كشور را دگرگون كرد و روي كار مطبوعات بعدي تاثير گذاشت آنچنانكه الگوي آنها قرار گرفت. از اين نوع كارها آنقدر زياد انجام شده كه اگر من بخواهم نام ببرم يك مقاله مفصل و بزرگ خواهد شد. بنده اعتقاد دارم در اصفهان و تهران - اگر منصفانه بخواهيم قضاوت كنيم - كارهاي بسيار عظيمي انجام شده و حقيقتا اين كارها در تاريخ ايران بي سابقه است. استاد محمدتقي فرامرزي مترجم و پژوهشگر معاصر كارهاي آقاي كرباسچي فوق العاده مثبت بوده من است از ابتداي جواني آرزو داشتم كه طبقات پايين جامعه از امكانات مناسب و شايسته در زمينه فرهنگ و هنر بهره مند شهردار شوند تهران اين آرزو را كه به نظر بسيار دور و غريب مي رسيد تحقق بخشيد. بي گمان كارهاي ايشان بسيار عظيم بوده و هيچگاه فراموش نخواهد شد. همچنانكه كارها و اثرات مردان بزرگ را ملت تيزهوش اين مرز و بوم فراموش نكرده و با بزرگداشت آنان، به آينده اي بهتر مي انديشند. استاد حسن لاهوتي مترجم و محقق معاصر آنچه درباره شهردار تهران و ارزش اقدامات ايشان وجود دارد، چيزي نيست كه بنده يا هر كس ديگري بخواهيم آن را تاييد كنيم: چيزي كه عيان است چه حاجت به بيان است! بنده در مشهد ساكن هستم اما گاه گداري كه به تهران سفر مي كنم از اين همه دگرگوني و پيشرفت و تحول در مدتي بسيار كوتاه دچار حيرت و تعجب مي شوم. اين امر نشان مي دهد كه ارزش و اهميت شهردار تهران تا چه اندازه برجسته و درخشان است.