Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770122-40990S1

Date of Document: 1998-04-11

تشكر و عذرخواهي از خوانندگان . سرويس شهري: با تشكر از همه خوانندگاني كه در روزهاي اخير و در پي بازداشت آقاي كرباسچي، سيل پيام ها و اعلام حمايت هاي خود را از وي، روانه روزنامه همشهري ساخته و همشهري را امين خود دانسته اند، اعلام مي كنيم كه همه نامه ها و پيام هاي آنها ثبت شده است ولي به علت تراكم مطالب اين پيام ها به تدريج در روزنامه چاپ خواهد شد. از كمبود امكانات خود براي چاپ سريع و به موقع ديدگاههاي مردم شرمنده ايم و پوزش مي خواهيم.