Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770122-40985S18

Date of Document: 1998-04-11

شقايق دريايي بيدلت شاخه: مرجانها (Cenidaria) رده: آنتوزوآ (Anthozoa) راسته: شقايقهاي دريايي (Actiniaria) جنس: equina Actinia نام انگليسي: Anemone Beadlet اندازه ها: بلندي cmتا 5 و cmقطر 7 شقايقهاي بيدلت در سواحل جزر و مدي به صخره ها متصل مي شوند و از هر نوع جانور كوچك تغذيه مي كنند. نام اين شقايق از گلوله هاي مرواريد ( Beadlet) مانند باترشحات سمي كه به صورت حلقه اي اطراف دهان قرار دارد گرفته شده است. شاخكهاي آن مانند آبشش اكسيژن را از آب مي گيرد وبه پوستش منتقل مي كند. فسيلهاي شقايقهاي بيدلت بيش از 600 ميليون سال قدمت دارد و تا عمق 20 متري ديده مي شود. اين نوع شقايق دريايي شكارش را فلج مي كند و بعد توسط سلولهاي چشايي اش كيفيت شكار را مي سنجد و سپس اين مي بلعد نوع شقايق دريايي از معدود جانوراني است كه در شرايط فوق العاده سواحل جزر و مددار مي تواند زندگي او كند دوبار در روز خودرا ثابت مي كند و با گرم و خشك كردن يا يخ زدن درحالت ساكن به سر مي برد و سپس با برگشت جزر ومدرها مي شود و از غذاهايي كه جزر و مد با خود مي آوردو تغذيه مي كند. شقايق هاي دريايي بيدلت به رنگهاي متنوع قرمز، زرد، قهوه اي و سبز ديده مي شوند. موزه آثار طبيعي و حيات وحش ايران - دارآباد