Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770122-40985S17

Date of Document: 1998-04-11

چرا دوپينگ؟ مي كنند منظور از كلمه دوپينگ؟ چيست اينكه مي گويند در فلان مسابقه، ورزشكاري دوپينگ كرده است يعني؟ چه عباس خرمي، كاشمر پاسخ - دوپ يك واژه انگليسي است كه آن را چنين مي نويسند: dope.دوپ معاني متعدد دارد از جمله معاني كه ممكن است شما با آن آشنايي داشته باشيد اينهاست: به مايع غليظ و تقريبا چسبنده اي گفته مي شود كه روي بال هاي پارچه اي هواپيماماليده مي شود تا موجب سفت و كشيده شدن پارچه شود، در صنعت اتومبيل سازي و لوله و نورد به هر مايعي كه لوله هاي آب را براي آبكاري در آن وارد مي كنند دوپ گفته مي شود. اصل اين كلمه از زبان هاي آلماني و شمال اروپا گرفته شده به معني هر ماده سس مانند و غليظ است كه نان را در آن مي زدند و مي خوردند. اما معناي اختصاصي تر اين واژه، dopeيعني ماده اي، است كه از مواد افيوني مثل ترياك، هروئين، حشيش و ديگر مواد مخدر تهيه مي شود، و dopingواژه (دوپينگ )به استفاده اين مواد ظاهرا نشاطآور كه گفته مي شود در ابتدا مصرف آن موجب نوعي سرخوشي كاذب و سپس موجب عادت، بيماري، و مصيبت است. بنا بر اين، همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد اين واژه هيچ ارتباطي با ورزش و ورزش كردن نداشته و ندارد. ورود اين كلمه به مقوله ورزش داستان ديگري دارد. مي دانيد كه در ورزش هاي قهرماني و مسابقه ها كه مستلزم تلاش ذهني بسيار از جانبورزشكار است، ورزشكار بايد براي نگهداري توجه و تمركز خود به رقابت كوشش زيادي به خرج دهد. به دليل اين كه برقراري تمركز و توجه، انرژي رواني زيادي از ورزشكار صرف مي كند ورزشكاران بايد بدانند در چه لحظاتي از مسابقه تمركز خود را برقرار سازند و در چه زماني توجه خود را برگيرند. درغير اين صورت ممكن است احساس خستگي رواني دست دهد و از همين روي احتمال دارد خطاهاي جسمي افزايش يابد. در اين حال استفاده از داروهاي محرك رواني موجب مي شود شخص براي مدتي كوتاه بتواند توجه خود را از عوامل مخرب توجه و تمركز منحرف ساخته و برعكس توجه خود را معطوف مسابقه و شرايط رقابت سازد. يكي از قديمي ترين تركيبات دارويي كه به اين منظور از آن ها استفاده مي شد آمفتامين بود كه در اصل كاربرد باليني داشت. بعدها داروهاي مختلفي توسط مشاوران تيم هاي ورزشي توصيه مي شد كه عموما تاثيرشان مانند مواد مخدر بود: يعني ذهن را از هر توجه و عامل بيروني تخليه مي كرد و موجب مي شد كه شخصي كه آن داروها را مصرف مي كرد تمام توجهش به زمان حال و شرايط مسابقه جلب گردد. اما چون مصرف اين گونه داروهاي شيميايي موجب وابستگي و عادت بود و در واقع مصرف آنها نوعي توسل يافتن به منابع بيرون از كنترل شخص محسوب مي شد مراجع ورزشي استفاده از آن ها را عملي غيرورزشي و مغاير با اهداف و نيات انساني -ورزشي قلمداد كردند. واژه دوپينگ در ورزش به استفاده از داروهاي محرك و تقويت كننده روان گفته مي شود و همان گونه كه ملاحظه مي فرمائيد داروهاي محرك مذكور خود به خود نيروزا و منبع كسب نيرو نيستند بلكه با تاثيري كه مانند مواد مخدر روي اعصاب و فرايندهاي رواني دارند موجب كم شدن استرس ( تنش ) و افزايش توجه و تمركز مي شوند و به همين جهت استفاده از آن ها عملي غيرورزشي به حساب مي آيد كه شرايط مسابقه عادلانه را به نفع كسي كه از آن مواد استفاده مي كند برهم مي زند. بنا به تصميم مراجع بين المللي ورزش ها هرگونه استفاده از مواد شيميايي مخدرهاي محرك، ضد درد و ضد افسردگي كه به هر علتي به ورزشكار داده شود دوپينگ محسوب مي شود. به اين معني حتي استفاده از بعضي ضددردها و مسكن هاي قوي چه به صورت قرص خوراكي يا كرم ماليدني كه روي موضع دردناك ورزشكار ماليده مي شود در صورتي كه در آن از همان تركيبات شيميايي ممنوع استفاده شده باشد ممكن است دوپينگ به حساب آيد.