Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770120-40983S8

Date of Document: 1998-04-09

بهزاد نبوي، عضو مركزي سازمان مجاهدين جناح مغلوب در انتخابات با انقلاب اسلامي: ايجاد تشنج دستگيري شهردار تهران در پي وانجام حركت شبه كودتاست سرويس سياسي: جناح مغلوب در انتخابات دوم خرداد در پي ايجاد فضاي تشنج و بحران و به دنبال آن انجام حركت شبه كودتاست و به همين دليل نيروهاي طرفدار دولت آقاي خاتمي بايد با هماهنگي و هوشياري، حركات برنامه ريزي شده آنها را خنثي بهزاد كنند نبوي عضو كاذر مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در گفت وگو باخبرنگار همشهري با بيان اين نكته ضمن تشريح اجمالي ديدگاههاي خود در خصوص مسائل سياسي روز و بازداشت شهردار تهران تاكيد كرد: به نظر من دستگيري شهردار تهران بخشي از يك استراتژي جناح راست است كه پس از حماسه دوم خرداد به اين سو و براي جبران شكست فاحش در انتخابات رياست جمهوري شروع شده و هدف بانيان اين حركات، خنثي كردن نتايج اين انتخابات، ايجاد تشنج و انجام حركت شبه كودتاست. وي در ادامه چنين عنوان كرد: مطرح كردن مسئله پرونده شهرداريها كه بادستگيري آقاي كرباسچي به اوج خود رسيد درواقع هجمه مستقيم جناح راست به دولت آقاي خاتمي و به ميدان طلبيدن دولت است و در اين ميان همه گروههاي سياسي و همه كساني كه مخالف اين حركت هستند وظيفه دارند كه با هماهنگي و همدلي و انديشيده در جهت دفاع از دولت آقاي خاتمي حركت كنند، البته به گونه اي كه به ورطه سقوط در چاهي نيفتند كه جناح مغلوب از پيش برنامه ريزي كرده است. بهزاد نبوي درخصوص نوع و نحوه بازداشت شهردار تهران و عدم اطلاع به وزير كشور و رئيس جمهوري گفت: از آنجا كه سناريوي طراحي شده آقايان، ايجاد بحران و تشنج بوده است، طبيعي است كه تلاش كنند تا با انجام اقدامات تحريك آميز و غيرموجه فضا را به آشوب بكشانند، در غير اين صورت اساسا نيازي نبود كه اقدام به بازداشت شهردار كنند. آنها مي توانستند بسيار منطقي تر و حسابشده تر حركت كنند، ولي چون از اساس بنا را بر مغشوش كردن اوضاع گذاشته اند، صحبت از انجام اقدامات قانوني و منطقي با آنها ظاهرا معنايي ندارد. وي در توضيح اضافه كرد: مثلا در همين روزهاي اخير مرتضي نبوي در نطق پيش از دستور خود در مجلس در سخناني به مسئله مصاحبه رئيس جمهوري با شبكه ان تلويزيوني سي. ان و انتقاد از آن پرداخت! درواقع از ايشان انتظار مي رفت كه در نطق خود به آقاي كرباسچي حمله كند نه رياست جمهوري كه مصاحبه اش ماهها پيش انجام شده است و همين حركت نشان مي دهد كه اقدام جناح راست بسيار گسترده تر از اين حرفهاست و صرفا مسئله پرداختن به تخلف يك دستگاه اداري نيست. واقعيت آن است كه جناح راست پس از پيروزي آقاي خاتمي همواره دست به كار مخالفت با دولت و تشنج آفريني بوده، به طوري كه در طول اين مدت مشكل مي توان به دوره هايي برخورد كرد كه جامعه شاهد تنش و درگيري هاي كاذب و ساختگي نباشد. اين روند بلافاصله پس از انتخاب آقاي خاتمي با دستگيري شهرداران تهران آغاز شد و با حملات انصار در تهران و شهرستانها به تجمعات قانوني، سينماها، و ضرب و شتم افراد در خيابانها ادامه يافت و با غوغاي شهرستان قم ابعاد گسترده تري يافت و بالاخره با دستگيريهاي غيرطبيعي، رد صلاحيت چهره هاي شناخته شده انقلاب و سرانجام بازداشت شهردار تهران به نقطه عطف رسيد. عضو مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در خصوص نوع اتهام وارده به غلامحسين كرباسچي گفت: من در جريان دقيق جزئيات پرونده ايشان نيستم، ولي شنيدن همين مسئله كه في المثل پرداخت پاداش به مديران شهرداري - آن هم سالها پيش - از محل اعتبار مخصوص و از اين قبيل كه در سطح امور اداري و اجرايي كشور كاملا طبيعي است، يكي از موارد اتهام ايشان است، شائبه سياسي بودن پرونده شهرداريها را بيشتر قوت مي بخشد و اين پرسش مطرح مي شود كه اگر پرداخت پاداش، تخلف محسوب مي شود، چرا در زمان ودر جاي خود به اين مسئله پرداخته نشده و بلافاصله بعد از روي كار آمدن دولت آقاي خاتمي، آقايان به فكر حل و فصل اين گونه امور ؟ افتاده اند! نبوي درخصوص واكنش احتمالي گروههاي سياسي و حاميان دولت آقاي خاتمي تاكيد كرد: ما معتقديم كه هدف جناح مقابل ايجاد تشنج افراد است منتسب به آن جناح در روزهاي پيش از انتخابات كه نظريه پيروزي آقاي خاتمي به شدت قوت گرفته بود، در هر جايي كه مي نشستند اينطور عنوان مي كردند كه بر فرض اين كه آقاي خاتمي در انتخابات پيروز هم بشود، بعد از مدتي كوتاه كه نتوانست مسئوليت هايش را بخوبي انجام دهد ناچار به كناره گيري خواهد شد. درواقع ترجمه اين صحبت ها اين بوده است كه ما (جناح راست ) نخواهيم گذاشت كه رئيس جمهوري وظايف و مسئوليتهايش را انجام دهد. از همين روست كه تمام كساني كه حامي دولت هستند بايد براي اجراي برنامه هاي خود بررسي دقيق به عمل آورند تا نتيجه به نفع كساني تمام نشود كه از اساس در پي ايجاد بحران براي دولت جديد هستند. هدف مخالفان دولت فروپاشي نيروي مديريت اجرايي كشور و مشغول داشتن آن به درگيري ها و منازعات ساختگي است و دولت بايد با حفظ هوشياري و ضمن برخورد سنجيده، منظم و متين با كارشكني ها، از برنامه هاي اصلي خود غافل نشود. از سوي ديگر مردم هم با درك آگاهانه از تشنج آفريني هاي جناح مغلوب بايد با حفظ آرامش، با حساسيت هرچه تمامتر تحولات سياسي كشور را پيگيري كنند و رئيس جمهوري منتخب خود را در انجام وعده هايش ياري كنند.