Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770120-40979S3

Date of Document: 1998-04-09

پاسخ مسئولان تصفيه خانه آب براي شهر ماكو احداث مي شود عطف به مطلب مندرج درروزنامه شماره 1469 مورخ /11/76 8 در پاسخ به شكايت يكي از شهروندان ساكن ماكو ( بيات )در خصوص كمبود آب به اطلاع مي رساند: خشكسالي پي درپي در سالهاي 74 ودر 75 كل كشور و به خصوص درشمال استان آذربايجان غربي باعث پايين آمدن سطح آبهاي زيرزميني شده و با توجه به اينكه آب شرب ماكو از طريق يازده حلقه چاه عميق تامين مي شود بنابر اين ميزان آبدهي چاهها در حدود درصد 40 كاهش يافته است و به خاطر همين امرو بر اساس طرح كميته مقابله با بحران آب در فصل تابستان شهر ماكو به چند منطقه تقسيم شده و آب به طور مساوي و طبق جدول جيره بندي در دسترس شهروندان محترم قرار گرفته است و پس ازاتمام فصل بامطالعه و تاييد كارشناسان ذيربط يك حلقه چاه نيز ازكشاورزان منطقه اجاره شده و به شبكه آب ماكو وصل شده همچنين است، يك حلقه چاه نيز درمنطقه گجوت با ميزان ليتر 15آبدهي در ثانيه حفر و تجهيزشده و خط انتقالي نيز به طول متر 960 احداث گرديده و تا حدقابل قبولي شبكه آب را تقويت و مشكل فعلا برطرف شده است. بنابر اين طبق دفتر وقايع ثبت شده هيچ نقطه از شهر برخلاف اظهار شاكي محترم به ساعت 15مدت با قطعي آب مواجه نشده و در طول زمستان نيز اصلا قطعي آب در شهر وجود نداشته ضمنا است به اطلاع شهروندان عزيز ساكن در ماكو مي رساند طبق مطالعات انجام گرفته و با استفاده از اعتبارات تخصيصي خشكسالي جهت تامين آب كافي و با كيفيت مطلوب، يك واحد تصفيه خانه از نوع پكيچ به زودي در آن شهر احداث خواهد شد. دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي رفع نواقص كشتارگاه قائم شهر در پاسخ به مطلب مندرج درشماره 1397 /8/76 11مورخ تحت عنوان كشتارگاه غيربهداشتي قائم شهر بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران به آگاهي مي رساند: باتوجه به مشكلات كشتارگاه دام كه به صورت خصوصي اداره مي شود، موضوع در شوراي بهداشتي شهرستان مطرح شده است. كشتارگاه در كنار محل دفن نهايي زباله شهري قرار داشته كه روزانه بالغ بر 150 تن زباله در آنجا تخليه مي شود و يكي از معضلات عمده، وضعيت موجود كشتارگاه است و در اين راستا مسئول كشتارگاه مبادرت به احداث يك سوله جديد در جنب سالن قديمي براي بسته بندي نمود، كه قرار است به صورت نيمه صنعتي اداره شود. در حال حاضر مقدمات نصب چنگك هاي استيل متحرك براي قرار دادن لاشه گوشت و تهيه وسايل شوك اوليه دام و ديگر ملزومات كشتارگاه و همچنين رفع نواقص سرويس هاي بهداشتي اصطبل، نگهداري دام و تكميل نمازخانه و جايگاه استراحت سلاخان فراهم شده است. اداره كل روابط عمومي وزارت بهداشت براي رفع مشكل اقدام شده است در پاسخ به شرح مندرج در شماره 1475 مورخ /11/76 15در خصوص نارسايي در خط اتوبوسراني اعلام مي دارد: خط 330 واقع در ميدان شوش ابتداي خيابان ري به لحاظ مجاورت با جوي آب وداشتن تراكم مسافر و عدم امكانات ايستگاهي با مشكلات عديده اي مواجه و موجب عدم رعايت صف و برداشت مسافر به شكل نامطلوب و هراز گاهي باعث سقوط افراد به داخل جوي آبشده كه بدين لحاظ معضلات موجود همواره شكايات مردمي را در جرايد به دنبال داشته است. در اين ارتباط طي نامه /500/3 11641شماره /12/76 18مورخ با شهرداري محترم منطقه 12 مكاتبه و عليرغم پيگيري به عمل آمده تاكنون نتيجه اي حصول نگرديده است. روابط عمومي شركت واحد تخفيف غيرممكن است عطف به چاپ مطلبي در روزچهارشنبه مورخ 24 دي ماه 1376 در ستون تلفن به همشهري آن روزنامه خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به چاپ پاسخ ذيل اقدام لازم معمول گردد. از آنجايي كه عملا نرخ پروازهاي داخلي نمي تواند هزينه هاي آن راجبران كند، لذا ارائه هرگونه تخفيفي به مسافرين غيرممكن مي باشد. جواد قاسمي - روابط عمومي هواپيمايي با دانشجويان محترمانه رفتار مي شود در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 1483 با عنوان بين دانشجوي شبانه و روزانه تبعيض روا نيست اعلام مي دارد: اين دانشگاه با تمام دانشجويان خود مطابق مقررات و محترمانه رفتار مي نمايد و از جمله مصاديق آن انتخاب دانشجويان ممتاز بر اساس احراز بالاترين معدل از هر رشته در هر سال ورودي بدون قيد شبانه و روزانه و تشويق آنها در مراسم روز دانشجو ( آذر 16 و نه 16 آبان ) مي باشد كه نگارنده نامه با تحريف خبر آن عصبانيت بي مورد خودرا ابراز نموده است. گفتني است از 34 نفردانشجوي تشويق شده تعداد پنج نفر از دانشجويان شبانه اين دانشگاه هستند. روابط عمومي دانشگاه كاشان