Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770120-40978S4

Date of Document: 1998-04-09

در قلمرو علم و فرهنگ به ياد استاد احمد آرام استاد احمد آرام پس از 94 سال زندگي پربار و ترجمه و تاليف نزديك به عنوان 200 كتاب گرانسنگ در يكي از بيمارستانهاي امريكا بدرود حيات گفت و جان به جان آفرين تسليم كرد. استاد احمد آرام از معدود انديشمندان ايراني بود كه تاثيري عظيم در رشد وارتقاء علم و انديشه مردم به جاي زمانه اي نهاد كه استاد به كارتدريس، ترجمه و تاليف كتب علمي همت گماشت، عطشي شديد در ميان مردم به وجود آمده بود كه كمبود منابع براي آشنايي با مسايل و مباحث مطروحه وروزآمد جهان، و نيز فقدان و عدم گسترش مراكز آموزشي بر اين تشنگي دامن مي زد. ديدگاهي نيز كه در آن زمان رايج بودو گروهي از اهل فرهنگ با حساسيتي بيش از اندازه در پي معادلهاي فارسي سره براي لغات مي گشتند چندان مورد موافقت ايشان نبود و شخص وي در مقابل چنين تفكر نه چندان مناسب، به واژه پردازي و توليد واژه ها و تركيبات ساده اما خوش تركيب فارسي كه براي عامه و اهل فرهنگ قابل فهم ولذت بخش بود همت گماشت. ديدگاه معتدل وي و استاداني چون احمد بيرشك تاثيري عظيم در گسترش گونه اي فخيم وفرهمند از ترجمه در ايران به جاي گذاشت. وي به گسترش علم در ميان مردم اعتقادي وافر داشت و با فروتني و خضوعي در خور تقدير و بدون هيچگونه تفرعن از مدرسه تا دانشگاه به مشورت دهي و تصحيح مشكلات و نواقص موجود همت مي گماشت، منش معتدل وشيوه و روش اخلاقي نيكوي وي در برخوردبا مشكلات به همراه ديانت و اعتقادعميقي كه به انديشه هاي پاك اسلامي داشت، از وي شخصيتي مستحكم در اذهان به يادگار گذاشته است. هر يك از ترجمه هاي استاد آرام درنوع خود مروج فرهنگي غني و عميق بود. ترجمه كتاب بسيار مهم پندار گسترش پذيري بي پايان حقيقت اثراستاد ايراني امير مهدي بديع كه به نوعي تاريخ علم و فلسفه براي فهم تاريخ شناخت بشر به شمار تاريخ مي رود، يونانيان و بربرها، ترجمه هاي روان بخشهايي از تاريخ تمدن ويل دورانت و نيز كتاب مهم و معتبر الحياه ( جلد 4 ابتدايي ) همگي از دانش و وسعت اطلاعات آن زنده ياد حكايت مي كند. استاد احمد آرام در رفتار فردي نيزنمونه اي كامل بود و تا به انتهاي عمردمي از مطالعه و دانش پژوهي فروگذار نكرد و عمر گرانمايه را در اين راه به بهترين نحوي صرف آن كرد زنده يادتملق و چاپلوسي و دروغ را بزرگترين آفت هر جامعه مي دانست و همه گاه برسرنوشت قومي كه با دروغ و تزوير راه خود مي گشودند، بيمناك بود و از آن ابراز نگراني مي كرد. سرويس معارف همشهري درگذشت اين استاد فرزانه ودانشمند گرانمايه را به جامعه اهل فرهنگي، ادب و علم و انديشه، شاگردان وخانواده آن زنده ياد، تسليت گفته وبراي ايشان آرزوي اجر اخروي و مغفرت از درگاه باري تعالي طلب مي نمايد. غيرت حق بود و با حق چاره نيست كودلي كز حكم حق صدپاره نيست عكس: عطاء الله طاهركناره پرسشهاي بي پاسخ پرسشهاي بي پاسخ در سالهاي استثنايي، عنوان خاطرات مهندس احمد زيرك زاده، عضو حزب ايران و از حاميان دكتر مصدق در زمان تصدي پست نخست وزيري است كه در 520 صفحه و با قيمت 270 تومان به همراه تصاويري ازنويسنده توسط انتشارات نيلوفر به چاپ رسيده است. اين كتاب به كوشش ابوالحسن ظريفي و خسرو سعيدي انتشاريافته است. انتشارات نيلوفر همچنين ويراسته جديد وداع با اسلحه اثر كلاسيك ارنست همينگوي، نوول نويس شهير امريكايي رابا ترجمه نجف دريابندري و يادگارخشكسالي هاي باغ (منتخبي از داستانهاي كوتاه از 1300 تا) 1357 كه توسط تورج رهنما به همراه دو مقاله درباره داستانويسي معاصر گردآوري شده راانتشار داده است. سيدقاسم رشتي نويسنده، مورخ، روزنامه نگار و سياستمدار افغاني در سن سالگي 83 در گذشت. وي در دهه - 60 كه به دهه دموكراسي در افغانستان معروف شده بود - يكي از اعضاي كميته قانون اساسي و عضو فعال و سازنده اين كميته در پياده كردن اصول دموكراسي در قانون اساسي بود. از وي كتابهاي متعددي در زمينه تاريخ افغانستان به چاپ رسيده كه در محافل علمي جهان از اعتبار و ارجي در خور برخوردار است. در شماره يكشنبه /1/1377تصوير 16مورخه استاد شفيعي كدكني در همين صفحه از اثر عكاس معاصر مريم زندي است.