Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770120-40978S3

Date of Document: 1998-04-09

كتابخانه معارف رهاورد خرد (تحف العقول ) نوشته: ابن شعبه حراني ترجمه: پرويز اتابكي ناشر: فرزان روز چاپ اول زمستان 1376 قيمت 540 2800 تومان صفحه كتاب تحف العقول از مهمترين و معتبرترين متون معارف اسلامي در خصوص آداب و حقوق واخلاق و پند و اندرز و حكم منقول از پيامبراكرم صلي الله عليه و آله و سلم و ائمه معصوم سلام الله عليهم و نيز انبياء بزرگ موسي كليم الله و عيسي روح الله علي نبينا و عليها السلام است. مولف اين كتاب مستطاب ابومحمد حسن بن علي بن حسين شعبه حراني (و به قولي حلبي )معاصر شيخ صدوق در گذشته به سال 381 ه -.ق ازبزرگان علماي اماميه و فقهاي نامدار و محدثان بلند پايه و با اعتبار قرن چهارم است كه تمام كساني كه پيرامون شخصيت علمي او و توثيق اثر گرانقدرش سخن گفته اند يا به نقل و روايت از او پرداخته اند، از شيخ ابراهيم قطسيفي و قاضي شوشتري گرفته تا شيخ حر عاملي و مولا عبدالله افندي و علامه مجلسي و مولي فاضل كاشاني و شيخ حسين بحراني و شيخ آقا بزرگ تهراني و محدث قمي كه درمجموعه هاي سترگ خود شرح حال و آثار او راآورده اند، مراتب فضل و دانش و امانت و صحت روايت او را ستوده اند. تحف العقول بيش از يك هزار سال، همواره نقل مجالس و محافل علمي و زبانزد فقها و علماي آداب و اخلاق اسلامي و دستمايه سخنوران بزرگ و خطيبان نامدار هر روزگار بوده، زيرا شامل رشته هايي از مرواريدهاي گزيده حكمت و جنگي از مواعظ ووعدو وعيد و پندآموزيها و بهترين اندرزها وخطبه ها و زبده سخنان وجوهر ادب است كه مزاق فرزانه را شيرين كام و نوشنده را سيراب مي سازد. بسياري از اندرزها و حكم گهربار اين اثر نامدار وارد حوزه ادبيات و شعر فارسي شده و شاعراني بزرگ چون فردوسي و نظامي وسعدي و حافظ و شيخ محمود شبستري از آن سخنان والا الهام گرفته اند و آنگاه ابيات نغز و پرمغز آنان كه درونمايه اي از حكم معصومان عليهم السلام دارد، به صورت مثل، ساير و رايح شده است. از اين كتاب گرچه پيش از اين دو ترجمه به زبان فارسي برگردانده شده است اما ترجمه فصيح و منقح دكتر اتابكي كه در زمره اديبان و محققان و پژوهندگان برجسته روزگار ما به شمار مي روند، بر زيبايي و غناي اين اثر معتبرافزوده است. از اسطوره تا تاريخ دستنوشته هاي زنده ياد دكتر مهرداد بهار، گردآوري: ابوالقاسم اسماعيل پور ناشر: نشر چشمه چاپ اول زمستان 1376 قيمت 573 1800 تومان صفحه كتاباز اسطوره.. سومين مجلد از مجموعه سه جلدي، جستارهاي فرهنگي استاد زنده يادمهرداد بهار به شمار مي رود. مجموعه نخست بانام جستاري چند در فرهنگ ايران در زمان حيات او گردآوري شد. پاره دوم به گونه اي مستقل با نام اديان آسيايي به چاپ رسيده و پاره سوم كتاب حاضر با نام اسطوره و تاريخ در سه بخش تنظيم گرديده و آخرين مجلد ازجستارهاي فرهنگي دكتر بهار است. از مرحوم مهرداد بهار پيش از اين كتاب ارزشمندپژوهشي در اساطير ايران به چاپ رسيده ايشان بود در مقدمه همان كتاب اشاره كرده بودندكه فقط با داشتن مطالب اساطيري ايران نمي توان به تحليل آن پرداخت در مقدمه اين كتاب نيز به نقل از ايشان آمده است: اسطوره ها تا روزي كه با زندگي محسوس و عملي جامعه خود مربوط باشند، در ميان توده مردم حيات دارند و روزي كه با اين شرايط تطبيق نكنند از زندگي توده مردم خارج مي شوند و ازآن به بعد در زندگي روشنفكرانه، در فرهنگ، ادبيات، مطالعات و... مي توانند وارد بشوندو ادامه حيات بدهند آنها را ديگر توي قهوه خانه ها نمي خوانند، ديگرسربازها در ميدان جنگ شاهنامه نمي خوانند، ديگر مادرها ممكن است براي بچه هايشان، احيانا قصه هاي ديگري را تعريف بكنند براي آنكه شرايط تغيير كرده است. بحث بر سر اين است كه من اين رامسئله قابل تاسف نمي دانم اين جبر زندگي اسطوره است. سپيده دمان فلسفه تاريخ بورژوايي نويسنده: ماكس هوركهايمر مترجم: محمدجعفر پوينده ناشر: نشرني چاپ اول زمستان 1376 قيمت 158 600 تومان صفحه سپيده دمان فلسفه تاريخ بورژوايي، كه همزمان با انتصاب هوركهايمر به رياست موسسه تحقيقات اجتماعي فرانكفورت نوشته شده ( ) 1930 آزمايشگاهي بود براي آشكار شدن نظريه انتقادي در پگاه زايش آن. هوركهايمر با ماكياولي، هابز، يوتوپيا پردازان بزرگ دوره رنسانس، ويكو و هگل تبادل نظر مي كندمسيري انتقادي كه در پايان آن آشكار مي گرددكه راه به سوي حقيقت، بخشي از حقيقت است. هوركهايمر به دور از بي طرفي تاريخمندي وخواست فروكاهنده جامعه شناسي شناخت به يك موضوع تاريخي نزديك نمي گردد مگر هنگامي كه با آنان چونان جوهر فرد برخورد كند. سپيده دمان... افزون بر افشاي ابزار انگاري سياسي - سياست در مقام فن چيرگي برانسانها، در تداوم برنامه غربي سلطه بر طبيعت - طرح تاريخ انتقادي عقل سياسي را كه از پيدايش دولت خودكامه جدايي ناپذير است، ارائه مي دهد.