Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770120-40974S9

Date of Document: 1998-04-09

كتاب درآنسوي مرز زندگي ناپلئون نام كتاب: ناپلئون مولف: فرانك ماكلين ناشر: جوناتان كيپ اين كتاب به زبان انگليسي است كه در 739 صفحه و به قيمت پوند 25 21نوامبر 1997 در به بازار عرضه شده است. زندگي ناپلئون همواره ذهن جهانيان را به خود مشغول كرده و توجه همگان رابرانگيخته ناپلئون است هنوز در حافظه اروپائيان و به ويژه فرانسويان زنده است. اين مرد مي خواست آرزوهايش به هر شكلي تحقق يابد و فرانسه انقلابي وجمهوري را همراه خود به سوي اروپا حركت دهد. او تصميم گرفت با ارتش فرانسه، اروپا و پس از آن دنيا را فتح كند. اما نتوانست به آرزوهايش جامه عمل بپوشاند و نفرت و لعنت اروپائيان و از جمله انگليسيان را براي خود به ارمغان آورد. انگليسي ها اور ا شكست دادند و بر فرانسويان پيروز شدند و تا به امروز نيز نتوانستند دوستي فرانسويان را جلب كنند. نفرت موجود ميان فرانسويان و انگليسيان ريشه هاي عميقي در تاريخ دارد، گرچه تاريخ اين دو كشور از يك سو گواه كشمكش و جنگ و از سويي گواه هم پيماني و همراهي نيز بوده است. دوره ناپلئون، نقش موثري در پيش زمينه روابط انگليس و فرانسه دارد كه محو آن از حافظه دو ملت دشوار است. فرانسويان به ناپلئون به ديده نماد قدرت و شكوه و جلال فرانسه مي نگرند و انگليسي ها او را همانند ماجراجويي مي بينند كه فرانسه و اروپا را در سده نوزدهم به سوي ويراني هدايت كرد و سزاوار شكست در عرصه هاي جنگ و زندان وتبعيد گشت. اين كتاب، زندگي ناپلئون را از هنگام تولد تا مرگ بررسي مي كند و جزييات آن را كه آكنده از شكست و پيروزي است، تشريح مي نمايد. ناپلئون زندگي خود را به عنوان افسري جوان در ارتش فرانسه آغاز وي مي كند پس از انقلاب فرانسه، فرماندهي نيروهاي فرانسه را به عهده مي گيرد و در پايان قرن هجدهم مصر را اشغال مي كند. اين امر، احساسات فرانسويان را به سود او برانگيخت و باعث شهرت ناپلئون شد، تا اين كه پس از پنج سال، امپراتور فرانسه گرديد. وي كشورهاي اروپايي را يكي پس از ديگري تسخير كرد تا اين كه پشت دروازه هاي مسكو متوقف شد و پس از آن شمارش معكوس وي آغاز گرديد.