Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770120-40974S1

Date of Document: 1998-04-09

كشف جايگزيني براي داروي آرام بخش واليوم واحد رسانه هاي خارجي: پژوهشگران در يكي از دانشگاههاي انگليس عقيده دارند كه احتمالا نزديك به ساخت دارويي براي جايگزيني داروي آرام بخش واليوم هستند. دانشمندان در دانشگاه استرت كلايد (Clyde-Strat) در اسكاتلند، حال كاوشگري درباره يك گونه گياه گمنام كه اهالي آمريكاي جنوبي با آن نوعي چاي درست مي كنند، هستند. تا ببينند آيااين گياه مي تواند جايگزيني طبيعي براي داروهاي آرام بخش شيميايي باشد يا؟ نه در 30 سال گذشته ميليونها تن در انگليس نسبت به داروهاي آرام بخشي كه نياز به مجوز پزشكي دارد، معتادشده اند. به گزارش تلويزيون بي. بي. داروهاي سي، آرامش بخش در بازار با نامهاي تماز پام وديازپام مصرف مي شوند و همان تركيبواليوم هستند، در اين ميان داروهايي هستند كه به فراواني در بريتانيا براي بيماران تجويز مي شوند، اما به طور خطرناكي اعتياد در آورند گذشته پزشكان عمومي و آنهايي كه تخصص نداشتند، تجويز اين داروها را راه فراري راحت در طبابت خويش مي ديدند و آنها را به بيماران مي دادند. اما اكنون آنان از عواقب وخيم و جدي اعتياد به خاطر مصرف درازمدت واليوم و اين نوع داروها آگاه شده اند. پروفسورآلن هاروي (Harvey Allen) و تيم پژوهشگران وي در دانشگاه استرت كلايد جايگزيني براي واليوم يافته اند. اين دارو از گياهي از تيره مريمي معمولي يامريم گلي (Sage) به دست آمده و تقريبا گمنام است، و در كشوراورگوئه به عمل مي آيد. مردمان آمريكاي جنوبي اين گياه را براي درست كردن نوعي چاي به كار مي برند كه اثر يك داروي مسكن را دارد. پژوهشگران دريافته اند كه اين گياه خوابآور است، اما نه براي اينكه انسان را خوابآلود كند، بلكه به خاطر اينكه اضطراب را كاهش دهد. تاكنون ثابت شده است كه اين گياه اعتيادآور نيست. يك دانشمند مي گويد: ما به مرحله اي رسيده ايم كه فكر مي كنيم به ماده اي دست يافته ايم كه آنقدر هيجان انگيز است كه قرار شده آن را در برنامه آزمايشهاي سم شناسي (Toxicology) رسمي، قرار پس دهيم از اينكه نتيجه بررسي هاي سم شناسي رضايتخش بود، آزمايشهايي روي انسان انجام خواهد شد. ما روي تركيبات مشابه ساخته شده در آزمايشگاه ( Synthetic) هم كار كرده ايم. اين تركيبات مشابه تركيب طبيعي اين گياه است. برخي از اين تركيبات، حتي فعال تر از گياه اصلي هم هست و عوارض جانبي هم ندارد. به نظر مي رسد كه اين يافته ها داروي نهايي را تشكيل دهند. پزشكان مي خواهند جايگزيني براي داروهاي مسكن سنتي بيابند. اما منابع لازم را براي برآمدن از عهده فرايند طولاني و دردناكي كه قطع اين داروها براي بيماران ايجاد مي كنند، در دست ندارند. يك كارشناس مي گويد: آنان ماههايي طولاني در پيش خواهند داشت كه با لرزيدن، عرق سردرد كردن، و اضطراب همراه خواهدبود. اين عوارض خيلي شبيه عارضه هاي اضطراب است كه بيماران در ابتداي درمان با آنها روبه رو بوده و براي آن هم در نوبت اول تجويز پزشك را به دست آورده اند و بايد دانست كه مدتهايي طولاني لازم است تا از طريقي انساني بيماران را از مصرف اين داروهاي بسيار اعتيادآور نجات بخشيد و با متقاعد ساختن آنها، آنان را از مصرف دارو منصرف كرد. حتي اگر آزمايشهاي روي اين گياه موفقيت آميز باشد، احتمال نمي رود زودتر از پنج سال ديگر اين دارو به بازار بيايد.