Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770118-40970S7

Date of Document: 1998-04-07

اظهارات سه تن از شخصيتهاي سياسي كشور پيرامون سخنان مدير مسئول روزنامه رسالت . سرويس سياسي: به دنبال سخنان مدير مسئول روزنامه رسالت و نماينده مجلس شوراي اسلامي در مجلس، سه تن از شخصيتهاي سياسي كشور (محسن آرمين، ابراهيم باي سلامي و عباس عبدي ) در گفتگويي پيرامون سخنان وي مطالبي را بيان كردند. در اين گفتگو محسن آرمين سردبير هفته نامه عصر ماگفت: هر چند آقاي مرتضي نبوي و جناح متبوع ايشان تاكنون استعداد زياد در انكار واقعيتها و حقايق از خود نشان داده اند اما بسيار بعيد به نظر مي رسد كه فراموش كرده باشند روزنامه خود ايشان يعني رسالت اولين روزنامه اي بود كه پس از پخش مصاحبه آقاي خاتمي با N. CN در سر مقاله خود به ستايش و تعريف و تمجيد از آن پرداخت. حال بايد از آقايان پرسيد كه مگرخوابنما شده اند كه پس از گذشت سه ماه تازه به صرافت افتاده اند كه آن پيام در جهت سازش و برقراري رابطه با دولت آمريكا بوده است و براي برخورد با آن احساس تكليف بكنند و در اين جهت آنقدر شتاب به خرج دهند كه از وقت نماينده ديگري در مجلس استفاده كنندو وظيفه خود بدانند كه رنج نامه صادر كنند. البته بايد توجه داشته باشيم كه اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه پيش ازاين مقام رهبري صريحا بر اين مصاحبه صحه گذاردند و از مواضع رئيس جمهوري حمايت كردند و اين يكي از مواردي است كه نشان مي دهد آقايان تا چه حد درادعاي ذوب شدن در ولايت صادقند! به اعتقاد من، اهداف ديگري در پس صحبتهاي آقاي نبوي وجود دارد و مساله پيام رئيس جمهوري تنها يك بهانه است. هم زماني صحبتهاي آقاي نبوي در مجلس با دستگيري آقاي كرباسچي توسط قوه قضاييه نشان مي دهد كه هدف باز كردن جبهه جديدي عليه دولت همزمان با جبهه اي است كه توسط قوه قضاييه عليه دولت گشوده شده است و اين امر از نوعي تقسيم كار خبر مي دهد كه بين جناح راست در قوه قضاييه و مجلس صورت گرفته است كه هدف اصلي آن تضعيف مديريت دولت و در نهايت تضعيف رئيس جمهوري و وادار كردن آقاي خاتمي به انجام عكس العملهاي تند و حساب نشده است كه مي تواندسر آغاز بروز يك تشنج و تنش سياسي در كشور باشد. ابراهيم باي سلامي، نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در اين گفتگو اعلام كرد: در جلسات اخير مجلس شوراي اسلامي شاهد موضعگيري نمايندگان طيف راست عليه دولت جديد هستيم كه اين پديده تازه اي است و بايد آن را تهاجم حساب شده اي عليه آقاي خاتمي قلمدادكرد. به نظر مي رسد اين نيروها قصد دارند در آستانه برگزاري انتخابات مجلس خبرگان رهبري و همچنين انتخابات شوراها، جريان دوم خرداد را تحت فشار قراردهند و از قدرت آن بكاهند و به زعم خودشان محبوبيت آقاي خاتمي را در انظار عمومي خدشه دار كنند. اگر هم تاكنون اين آقايان در رفتارهايشان مماشاتي ظاهري كرده اند، بوده است. البته مواضع آقاي مرتضي نبوي مشخص است. زماني كه مذاكرات لاريجاني در لندن فاش شد ونظرات وي در قبال قضيه سلمان رشدي و تسخير لانه جاسوسي منتشر شد، آقاي نبوي از لاريجاني دفاع كرد. اما سئوال اصلي از آقاي نبوي اين است كه چطور جناح راست و وابسته به بازار كه در جريان مبارزات دانشجويان پيرو خط امام با آمريكا در نقطه مقابل آنان قرار داشتند، امروز بيش از هر كسي داعيه مبارزه باآمريكا را؟ دارند به نظر من اين آقايان با طرح اين شعارهاي ضد آمريكايي به دنبال كسب هويت جديد و حفظقدرت خود هستند. البته سخنان آقاي نبوي در صحن مجلس و در اولين روزكاري مجلس شوراي اسلامي در سال 77 بي ارتباط بادستگيري آقاي كرباسچي نيست. از يك طرف آقاي كرباسچي دستگير مي شود و از طرف ديگر ايشان مي خواهد با حمله مستقيم به آقاي خاتمي، هم قضيه شهردار تهران را پوشش دهد و هم اين حمله را به سطح بالاتري يعني رئيس هيات دولت بكشاند و از اين نظربين اين دو حركت نوعي همبستگي وجود دارد. مهندس عباس عبدي رئيس انجمن صنفي مطبوعات در اين گفتگو اعلام كرد: بهتر است آقاي مرتضي نبوي بيش از آنكه به فكر سياهپوستان و سرخپوستان آمريكا باشند، به فكر مردم مسلماني باشند كه در مملكت خودشان تحت ظلم واقع اين مي شوند آقايان نمي توانند ادعاي مبارزه با آمريكاداشته باشند در حالي كه افرادي را كه در خط اول مبارزه با آمريكا بوده اند به زندانها مي كشانند و سكوت مي كنند. البته بايد از اين مساله استقبال كردكه اين افراد به جاي اينكه همچون گذشته با فحش وناسزا با مخالفان خود برخورد كنند، رنجنامه بنويسندچرا كه اين شيوه حداقل عوارض را به دنبال دارد. نكته مهم اين است كه مبارزه با آمريكا در گرو بسط حاكميت در داخل كشور و تقويت ريشه ها و مباني آن است كسي كه در داخل قوي باشد دليلي نمي بيند كه با قدرتهاي بيگانه مماشات كند. افرادي بايد نگران سلطه بيگانگان باشند كه در حاكميت داخلي ضعيف هستند. حكومت و دولتي كه از پشتوانه قوي مردمي برخوردار باشد، هيچگاه نگران نخواهد شايان بود ذكر است: نبوي روز يكشنبه در سخناني در مجلس ضمن انتقاد از رئيس جمهوري برگزيده مصاحبه آقاي خاتمي با N.N.C را محكوم كرده بود.