Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770118-40970S6

Date of Document: 1998-04-07

رئيس كميسيون كار و امور وارد كردن اجتماعي مجلس: اتهامهاي واهي به شهردار تهران خواهد افزود به افتخارات وي .سرويس سياسي: اگر بپذيريم كه دستگيري شهردار تهران بدور از اغراض سياسي بوده است، اين پرسش مطرح مي شود كه چرا دستگاه قضائي عجله اي براي محاكمه كساني كه گناه و خطايشان هزاران بار بيش از شهردار تهران بوده است ندارد. ابوالقاسم سرحدي زاده رئيس كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي درگفتگويي ضمن بيان اين مطلب با مهم خواندن روندرسيدگي به پرونده شهرداري تهران گفت: يكي از مواردآشكار تخلفات در جريان هفتمين انتخابات رياست جمهوري راه انداختن كارناوال شادي و همچنين تهيه هزاران نوار ويدئويي از اين جريان ساختگي بود كه البته ماهيت عاملان آن نيز كاملا شناخته شده مي باشد. رئيس كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس افزود: خيانت مسلم و بي چون و چراي تهيه كنندگان آن نوار برهمگان روشن است و ليكن قوه قضائيه هيچ گونه اقدامي براي محكوميت آنان به عمل نياورده است. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با سياسي خواندن جريان بازداشت كرباسچي گفت: اگر براستي انگيزه سياسي در دستگيري شهردار تهران وجود نداشت، بايد شاهد برخورد ارگانهاي مسئول و دستگاه قضائي با خيانتهاي آشكار مي بوديم، اما دريغ از حتي يك قدم كه در آن زمينه ها برداشته شود. وي تصريح كرد: با اين وجود ملت قهرمان و خداجوي ايران خود پاسخ اين خيانتكاران را داده است زيرا نتايج اعجابانگيز انتخابات دوم خرداد پاسخي بود كه ملت مسلمان ايران به تلاشهاي مخالفين خاتمي داد. سرحدي زاده در بخش ديگري از سخنانش با موفق خواندن نحوه اداره شهرداري تهران توسط آقاي كرباسچي گفت: شهردار تهران در حقيقت يكي از چهره هاي موفق مديريت كشور به شمار مي آيد كه خدمات ارزنده و اقدامات شگفت انگيز وي در دوران تصدي شهرداري تهران و استانداري اصفهان بر كسي پوشيده نماينده نيست مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: شهردار تهران ازافراد انقلابي، متدين و خوش سابقه نظام است كه سالهاي پر رنج زندان را در دوران طاغوت دليرانه تحمل كرد. وي افزود: با اين همه آشكار نيست چرا يكي از مديران ممتاز كشور مورد بي مهري و خشم جريانات خاص سياسي قرار گرفته است. رئيس كميسيون كار مجلس تاكيد كرد: بي شك اگر امكان كانديدا شدن شهردار تهران براي تصدي پست رياست جمهوري وجود داشت، وي از شايسته ترين افراد براي اين مسئوليت بود و اگر خشم و بي مهري اي نسبت به كرباسچي اعمال مي شود از سرآن است كه مبادا فردايي سكاندارمسئوليتهاي مهمي گردد. وي گفت: به نظر مي رسد تلاشهاي بي وقفه اي براي تخريبچهره كرباسچي كه مورد توجه امام راحل نيز بوده در حال انجام است تا بدين ترتيب وي از ميان چهره هايي كه صلاحيت پذيرش مسئوليت خطير رياست جمهوري را در آينده دارا هستند، حذف نمايند. سرحدي زاده در ادامه گفت: كرباسچي با رنج زندان آشناست و مزه سم را پيش تر از اين نيز چشيده است و همه اين بي مهري ها نشان افتخاري بر تارك وي خواهد بود. نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد روسياهي اين ماجرا براي كساني باقي خواهد ماند كه تاب ديدن اين همه توانايي و لياقت را ندارند و بايد بدين نكته اذعان داشت كه كارنامه سياه جريانات منحط سياسي با دستگيري شهردار تهران كامل شد. وي با اشاره به اين كه دادن نسبتهايي نظير ارتشاء اختلاس، و سوء مديريت به شهردار تهران در حداتهاماتي بي اساس است، اظهار داشت: با اطمينان كامل مي توان گفت شخصي نظير كرباسچي از تمامي اين تهمت ها مبرا است و طرح اين اتهامات جز آنكه بر افتخارات وي بيفزايد، نتيجه ديگري در پي نخواهد داشت. سرحدي زاده در پاسخ به اين پرسش كه دستگيري شهردار تهران چه تاثيري بر روند فعاليتهاي دولت خواهد گذاشت، گفت: امروزه خدمت به نظام اسلامي تنهابا انگيزه هاي الهي آميخته است و همه كساني كه مشغول خدمتگزاري در دولت آقاي خاتمي هستند، عاشقان شهادتند و نه هوسرانان سياسي; بنابراين اين گونه اقدامات جز آنكه تقواي ستيز مديران دولت را بالا ببرد، نتيجه ديگري نخواهد داشت.