Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770118-40967S2

Date of Document: 1998-04-07

... نشان بدهيم بلوط فقط براي سوزاندن نيست طرحي براي حفظ بلوطزارهاي زاگرس فقط در استان كهگيلويه و بوير احمد مي توان سالانه با فروش ميوه بلوطهاي وحشي 50 ميليارد ريال سود به دست آورد كارشناسان منابع طبيعي نسبت به ادامه حيات بلوطزارهاي زاگرس نگران هستند اشاره: ايجاد كاربري هاي مضاعف براي چشم اندازها و منابع طبيعي، از ديرباز يكي ازكاراترين روش هاي حفاظت از آنها تلقي شده است. سرنوشت بلوطزارهاي زاگرس را مي توان مثالي بارز براي اين رويكرد دانست: متاسفانه از آنجا كه تاكنون تنها استفاده از درختان بلوط، در تصور عشاير منطقه، سوزاندن چوب آنها به عنوان سوخت بوده است، پس شگفت نيست كه مي بينيم در دهه هاي اخير با افزايش جمعيت عشاير از مساحت بلوطزارها به سرعت كاسته شده و بحران جنگل زدايي در تاثر ايران، برانگيزترين چهره را در زاگرس داشته باشد. در نوشتاري كه خواهيد خواند، تاكيد شده است با ايجاد كارخانه هاي تبديلي براي بهره برداري از ميوه درختان بلوط، حفاظت از اين درختان توجيه اقتصادي بسنده خواهد يافت. به اين نوشتار البته اين نكته را هم بايد افزود كه جز آن، توزيع مناسب و به هنگام سوخت هم لازم است، زيرا البته نمي توان سوز سرماي زمستان زاگرس را به انتظار سود ناشي از فروش ميوه بلوط در ماه هاي دور، تحمل كرد! بلوط زارهاي كهگيلويه و بويراحمد با همه زيبايي و ابهت شان، درمحاق بي مهري و فراموشي، روبه نابودي هستند. كهگيلويه و بويراحمد از نظروسعت جنگل بلوط در كشور مقام سوم را داراست و درختان زيباي بلوط به صورت كمربندي سبز تمامي مناطق دشت ها، تپه ها و ارتفاعات استان كهگيلويه و بويراحمد را فرا گرفته و اين منطقه را به يكي از پرجاذبه ترين نقاط ديدني كشور تبديل كرده است. روستاييان و عشاير منطقه از ميوه بلوط براي تغذيه و از پوست و تفاله آن به طور محدود براي تعليف دام استفاده مي كنند و تنه درختان بلوط هم در تامين سوخت و ساز اماكن روستايي و عشايري همچنان كاربرد دارد. بر اساس آمار اداره كل منابع طبيعي 80 درصد وسعت 997 هزار هكتاري جنگل هاي استان كهگيلويه و بويراحمد را درختان بلوط و بقيه را درختان و درختچه هاي بنه، كيكم، زالزالك، زبان گنجشك، پسته وحشي و ساير گونه ها تشكيل مي دهد. شواهد نشان مي دهد به دليل عدم بهره برداري از ميوه بلوط هر ساله ميلياردهاريال ثروت استان كهگيلويه وبويراحمد از بين مي رود. كارشناسان مي گويند: استفاده از ميوه، گل و چوب درخت بلوط را برخي از كشورها سالها تجربه كرده اند كه از اين تجارب بايد در جهت توسعه و شكوفايي مناطق حاشيه اي كوه هاي زاگرس بهره جست. كارشناسان برنامه و بودجه استان كهگيلويه و بويراحمد عقيده دارند: تجارب ديگر كشورها در زمينه استفاده از بلوط ر ا بايد به صورت كامل و به دوراز هرگونه شتابزدگي و بر اساس امكانات و قابليت هاي داخلي و منطقه اي در قالب يك طرح كامل فني و اقتصادي ارايه داد. فروغي، يكي ديگر از كارشناسان منابع طبيعي مي گويد: مقدار توليد بلوط در سال هاي بذردهي جنگل هاي منطقه 260 هزار تن است كه ازاين نظر ارزش سالانه ميوه هاي بلوط جنگل هاي استان به ازاي هر كيلوگرم 200 ريال بيش ميليارد 50از ريال برآورد مي شود. وي تعداد درختان مثمرثمر بلوط در كهگيلويه و بويراحمد را 13 ميليون اصله و مقدار توليد ميوه در هر اصله را 20 كيلوگرم برآورد كرد. مسئول تحقيقات اداره كل صنايع استان كهگيلويه و بويراحمد در اين باره گفت: از پوست ميوه بلوط يك ماده با ارزش به دست مي آيد كه دراصطلاح محلي جفت و در زبان علمي تالن نام دارد، كه مصرف عمده آن در چرم سازي، حفاظت تورهاي ماهيگيري، توليد پلاستيك و چسب، گل حفاري، صنايع سراميك، پالايش نفت، تثبيت رنگ ها، درمان اسهال و سوختگي، تركيبات ضدتعريق، داروسازي - پزشكي و استخراج فلزات است. اين كارشناسان مسئول مي افزايد: ميوه بلوط در مقايسه با گندم و جو از نظر پروتئين نصف آنها و از نظر چربي سه برابر گندم و چهار برابر جو ارزش كارشناسان دارد احداث كارخانه تبديلي بلوط را در منطقه ضروري مي دانند و معتقدند در اين صورت روستائيان و عشايراز جنگل ها مانند مزارع كشاورزي حفاظت كرده و از قطع بي رويه درختان براي سوخت خودداري خواهند كرد و از طرفي احداث كارخانه سبب مي شود هرساله دست كم در سه ماه ده ها هزار نفر از روستائيان و عشاير محروم حاشيه جنگل ها اشتغال يابند و احداث اين كارخانه صنعتي در استان كهگيلويه و بويراحمد سبب موقعيت ويژه جغرافيايي در اين استان آثار اقتصادي و اجتماعي فراواني دارد كه مي تواند ديگر مناطق بلوطخيز كشور را در دامنه هاي البرز و زاگرس نيز در برگيرد. خطر نابودي كارشناسان منابع طبيعي نسبت به ادامه حيات درختان بلوط در اين منطقه هشدار دادند. جعفري گياه شناس منابع طبيعي مي گويد: بررسي هاي انجام شده در جنگل هاي بلوط منطقه نشان مي دهد نهالي كه بتواند جايگزين درختان فرسوده شود به ندرت در ميان اين جنگل ها مشاهده مي شود. وي افزود: اگر از بين هر 10 هزار ميوه درخت بلوط در سال يك عدد جوانه بزندمي توان وضعيت فعلي جنگل هاي بلوط استان را حفظ كرد در حالي كه بر اساس بررسي ها نه تنهااز هر درخت يك عدد بذر جوانه نمي زند بلكه در بين هزاران عدداين احتمال بسيار كم است. وي همچنين گفت: بايد براي جايگزيني درختان تنومندو بذر ده به جاي درختان پير و فرسوده در جنگل هاي بلوط استان چاره انديشي كرد. زيرا هر ساله بخش عظيمي از درختان بلوط استان مورد هجوم پروانه هاي جوانه خوار قرار مي گيرد كه اين آفت پيري زودرس اين درختان را درپي دارد. همچنين در طول چند سال اخير بيش از 50 هزار هكتار از درختان بلوط منطقه بر اثر هجوم آفت پروانه هاي جوانه خوار دچار پيري زودرس و خشكي شده اند. دكترسليماني يكي ديگر از كارشناسان منابع طبيعي استان كهگيلويه و بويراحمد گفت: تاكنون افزون بر 40 گونه حشره مفيد از جمله كفشدوزك، سن و نوعي زنبور درمنطقه جمعيت اين پروانه جوانه خوار را مهار كرده اند. رستگار