Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770117-40958S2

Date of Document: 1998-04-06

مرعشي نماينده كرمان در مجلس شوراي مردم ايران تشنه صداقت، صميميت اسلامي: وخدمتند كرباسچي خدمتگزار است و در نظر عده اي كرباسچي يك جرم دارد و آن هم حضور در فعاليت هاي سياسي گروه كارگزاران سازندگي است .سرويس سياسي: بازداشت چهره خدوم وشناخته شده و همكار موفق دولت سابق ودولت فعلي، جناب آقاي كرباسچي به عنوان شهردار تهران بزرگ و عضو هيئت دولت نشان دهنده جديت جمعي در تضعيف دولت است. اين موضوع را ديروز مرعشي نماينده كرمان در سخنان پيش از دستور خود عنوان كرد. مشروح سخنان مرعشي در مجلس را در پي مي خوانيد: با تبريك آغاز سال جديد و تسليت شهادت امام محمدباقر (ع ) به همكاران محترم دراولين روز كاري سال جديد شاهد برخورددستگاه قضائي با يكي از خدمتگزاران دولت و مردم بوديم. در شرايطي كه كشور با مشكلات اقتصادي جدي ناشي از كاهش قيمت نفت مواجه است و وضعيت عمومي كشور اقتضاء و مصالح عمومي حكم مي كند كه دولت، مجلس، قوه قضائيه و مردم همه در صفي واحد براي گذار از شرايط حاد فعلي قدم بردارند، و در شرايطي كه مردم منتظر همدلي و همگامي بيشتر بين مسئولان هستند، متاسفانه دستگاه قضائي و دادگستري تهران در بالاترين سطح ممكن در تضعيف رئيس جمهور منتخب مردم تلاش و كوشش مي كنند. بازداشت چهره خدوم و شناخته شده و همكارموفق دولت سابق و دولت فعلي جناب آقاي كرباسچي به عنوان شهردار تهران بزرگ وعضو هيئت دولت، آن هم بدون هماهنگي واطلاع رئيس جمهور محترم، امري بود كه ديروز انجام شد و نشان دهنده جديت جمعي در تضعيف دولت در است بين كساني كه به دولت انتقاد دارند و در جبهه دولت قرار ندارند، منتقدان صالح و دوستداراني هستند كه با نصايح و تذكراتشان دولت را ياري مي دهند. ولي هستند گروههايي كه شرايط حاد اقتصادي فعلي را بهترين فرصت براي تضعيف سياسي دولت تشخيص دادند و فكر مي كنند شرايطسال جديد فرصت مغتنمي است كه آنها عليه دولت دست به اقدام بزنند. ايشان بايد بدانند كه اينگونه حركتهاي نپخته وفرصت طلبانه نمي تواند نظريات مردم را تغيير دهد. مردم ايران تشنه صداقت، صميميت و خدمت هستند، چرا اين راه را براي جلب نظرمردم انتخاب نمي كنيد و چرا با يكديگر درخدمت بيشتر به مردم و صداقت دراعمالمان به مسابقه نمي پردازيم. چه كسي امروز مي تواند منكر خدمات فراوان و شايسته جناب آقاي كرباسچي باشد. روزي كه كرباسچي در زمان وزارت كشور جناب آقاي ناطق نوري رياست محترم مجلس با حكم و فرمان امام به عنوان استاندار اصفهان عازم اصفهان شد و در طول دوران تصدي خود اصفهان را با همه پيچيدگيهاي سياسي آن به خوبي و شايستگي اداره كرد وچه روزي كه در دولت كريمه سازندگي جناب آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان شهردارتهران و عضو هيئت دولت كار را شروع كرد، بنا به اقرار همه شخصيتهاي سياسي كشور از همه جناحهاي سياسي توانست پايتخت راازبحران جدي كه به آن دچار بود نجات دهد و منشاء خدمات مهمي در عرصه عمراني و فرهنگي و اجتماعي باشد و تحولات در ساير شهرها هم به دنبال آن آغاز شد. امروز كدام فرد منصف و مطلعي از قاضي محترم و دستگاه قضائي مي تواند اتهام اختلاس جناب آقاي كرباسچي را بپذيرد. ممكن است ايراد به سياستها و عملكرد افراد شاغل در شهرداري وجود داشته باشد منتهي كرباسچي چهره اي است شناخته شده و از خانواده اي روحاني و متعلق به اين نظام. چگونه مي شود كرباسچي را باتهام اختلاس تحت تعقيب قرارداد، آنهم در شرايطي كه جناب آقاي كرباسچي همواره مورد حمايت بي دريغ سردار بزرگ سازندگي جناب آقاي هاشمي رفسنجاني بوده و رئيس جمهور محترم جناب آقاي خاتمي هم در هفته هاي اخير به صراحت حمايت خود را از ايشان اعلام و رياست محترم قوه قضائيه هم شخصا در پاسخ به خبرنگاران اعلام كردند كه اختلاس توسط آقاي كرباسچي صورت نگرفته است. چگونه است كه يك قاضي به خود اجازه مي دهد كه چنين اقدامي را بدون هماهنگي انجام دهد. كرباسچي دزد نيست كرباسچي خدمتگزار است و در نظر عده اي كرباسچي يك جرم دارد و آنهم حضور در فعاليتهاي سياسي گروه كارگزاران سازندگي است كارگزاراني كه توانستند به تجديد فضاي با نشاط سياسي سال هاي اول انقلاب كمك كنند. من از همه دلسوزان كشور و رياست محترم مجلس و دست اندركاران امور كشورخواهش ميكنم كه اجازه ندهند افراد تند و تندرو و كساني كه بر سر شاخه نشسته و بن شاخه را مي برند در كشور قدرت پيدا كنند و فضاي خوب سياسي كشور را به فضاي نامطلوب تبديل كنند و خداي ناكرده اين جو بر مديريت كشور و نيروهاي خدمتگزار و كارشناس حاكم شود كه خدمت كردن در اين كشوردر هر سطحي و به هر حجمي اگر روزي با سليقه هاي سياسي سازگار نباشد به زيرسوال برود و داستان تاريخي سنمار تكرار شود.