Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770115-40933S7

Date of Document: 1998-04-04

رئيس جمهوري در جمع كاركنان نهاد مطبوعات، ابزاري موثر براي رياست جمهوري: ارزيابي عملكرد دولت از سوي مردم است تلاش براي رفع نقايص موجود، موجب شكل گيري جامعه اي همسو و همدل خواهد شد . سرويس سياسي: آقاي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري در ديدار نوروزي با كاركنان نهاد رياست جمهوري اظهار اميدواري كرد كه سال 1377 سال تفاهم، گفتگو، بحث، همكاري و مشاركت باشد. رئيس جمهوري كه درآغازسال نو و پس از اقامه نماز ظهر و عصر با كاركنان دفتر و نهاد رياست جمهوري در مسجد سلمان فارسي سخن مي گفت افزود: دولت بايدزمينه هاي حضور و مشاركت مردم رافراهم آورد و همه ما بايد بكوشيم تحمل خودرا دربرابر يكديگر بالا ببريم; زيرا درعين حال كه ممكن است اختلاف نظرهايي داشته باشيم بايد بتوانيم در چارچوب اصول همكاري كنيم. به گزارش روابط عمومي رياست جمهوري، آقاي خاتمي ضمن تبريك آغاز سال جديد به همكاران و قدرداني از تلاش آنان درسال گذشته از آنها خواست كه سال نو را با شادابي و سر زندگي بيشتر آغاز كنند و تاكيد كردكه تلاش و شادابي كاركنان اين مجموعه به خاطر ارتباط ويژه اي كه با رياست جمهوري دارند ارزش مضاعف دارد. رئيس جمهوري گفت: سال نو درايران با آغاز تحول بنيادي درطبيعت همراه است و اين درس بزرگي است براي همه ما تا خود را متحول كنيم. وي تحول در خود را مستلزم ارزيابي دقيق از گذشته و برآورد امكانات فعلي و پيش بيني آينده خواند واين امر را باآموزه هاي ديني منطبق دانست. آقاي خاتمي تاكيد كرد: دولت به عنوان خدمتگزار و امين مردم كه درواقع پاسدار سرمايه هاو امكانات مردم است بايد عملكرد گذشته خود را ارزيابي وامكانات را شناسايي و با پيش بيني آينده و درس گرفتن از اشتباهات احتمالي در راه دستيابي به اهداف آينده تلاش كند. رئيس جمهوري انتقاد را يكي از مهمترين ابزارهاي ارزيابي جامعه از خوددانست و تاكيد كرد كه مابايد اين امكان رابه ديگران هم بدهيم يعني شرايطي را فراهم آوريم كه ديگران هم درباره ماارزيابي و انتقاد داشته باشند والبته مي توان انتظار داشت كه اين ارزيابي منصفانه و با معيارهاي منطقي صورت گيرد. آقاي خاتمي وسايل ارتباط جمعي - بويژه مطبوعات - رابه عنوان ابزاري موثر براي تحقق ارزيابي مردم از عملكرد دولت ذكر كرد و افزود: ما نمي توانيم فقط به ذهنيت خودمان دراين زمينه متكي باشيم. وي تصريح كرد: خيرخواهان، علما، دانشمندان، و صاحب نظران و وسايل ارتباط جمعي و مطبوعات بايد دراين زمينه تلاش كنند زيرا تلاش درجهت رفع نقص هاي موجود، موجب شكل گيري جامعه اي همسو و همدل براي حركت به سوي آينده خواهد شد. جامعه اي كه درآن اختلاف نظرها وسليقه ها موجب رشد و كمال است. حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي خاطرنشان ساخت كه ارزيابي ها بايد بر سه اصل عزت و سربلندي مردم، برخورد و گفتگوي منطقي و حفظ مصالح ملي و عمومي استوار باشد. وي تاكيد كرد: ما بايد حافظ عزت و سربلندي مردم باشيم و به همين دليل به ارزشهايي كه شخصيت تاريخي امروز و ديروز مردم برآن استوار است احترام بگذاريم و آنها را حفظ كنيم و اين عزت و سربلندي درنگاه جمعي از جمله حفظاستقلال كشور را دربر مي گيرد. رئيس جمهوري اصل برخورد وگفت و گوي منطقي را به عنوان دومين ركن ارزيابي ها مورد تاكيد قرار داد و گفت: بايد بكوشيم با خود و با ديگران براساس منطق و نه بر مبناي زور و تحميل رابطه ايجاد كنيم. حكومت نبايدبه مردم زور بگويد و در مقابل هيچ گروهي در جامعه نبايد خود را صاحبحق مطلق بداند. وقتي بر اساس منطق و گفت وگو مي توانيم پيش برويم چه ضرورتي وجود دارد كه در صدد تحميل نظر و سليقه خود برديگران باشيم. رئيس جمهوري اصل حفظ مصالح ملي وعمومي درعرصه هاي داخلي و خارجي را يكي ديگر از اصول لازم الرعايه درارزيابي هادانست و اصل احترام متقابل و تشنج زدايي درعرصه بين المللي را دراين راستاارزيابي كرد. وي دراين زمينه افزود: مابايد به مردم و تاريخ كشورمان جوابگو باشيم كه آيا مصالح اين كشور را تامين كرده و مي كنيم ياخير. آقاي خاتمي اظهار داشت: من ترديد ندارم كه اگر ما درست با مردم حرف بزنيم، برنامه هاي خود راتبيين كنيم، واقعيتها را با مردم درميان بگذاريم و از آنها كمك بخواهيم، كارهاي بسيار بزرگي را باهمياري و مشاركت مردم مي توانيم انجام دهيم. رئيس جمهوري با تاكيد برسخنان رهبر معظم انقلاب درآغاز سال نو، به اصلاح ساختار اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف و صرفه جويي اشاره كرد و افزود: منظور ازصرفه جويي واردكردن سختي برمردم نيست بلكه مراد بهره برداري بهتر از منابع ومصرف كمتر و غيرمسرفانه از امكانات است و براي اين كار دولت بايد از خودشروع طرحهاي كند واقعگرايانه براي تحقق اين هدف ها تهيه كند، آنها را بامردم، كارشناسان و صاحب نظران درميان بگذارد، سپس اهداف طرحها را براي مردم درست توجيه كند و با همكاري دولت و ملت در راه تحقق آنها گام بردارد. رئيس جمهوري درپايان مجددا براي كاركنان دفتر نهاد رياست جمهوري آرزوي سالي پربار و مبارك كرد.