Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770115-40933S2

Date of Document: 1998-04-04

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در اجلاس سهم ايران در تكوين يونسكو در استكهلم: تمدن عظيم اسلامي در هزاره دوم ميلادي ممتاز است يك منافق، در حين ايراد سخن، به دكتر مهاجراني حمله كرد . سرويس علمي فرهنگي: دكتر عطاء الله مهاجراني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي روز چهارشنبه گذشته طي سخناني در اجلاس وزراي فرهنگ و روساي هيات هاي نمايندگي عضو كنفرانس بين الدول سياست هاي فرهنگي براي توسعه كه در استكهلم سوئد برگزار مي شود، به تشريح ديدگاههاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت. مهاجراني گفت: ايران به عنوان كشوري كه 70 درصد جمعيت آن زير 30 سال سن دارند، به خوبي حس مي كند كه اين نيروي عظيم و پرانرژي چگونه حرف اول را در جهت گيريهاي جامعه مدني درايران خواهند وي زد افزود: شركت عظيم وتعيين كننده جوانان در انتخابات رياست جمهوري ايران درسال گذشته نمونه اي از نمايش اين حضور جدي بود. مهاجراني گفت: سهم تاريخي ايران در مجموعه ميراث فرهنگ و تمدن بشري برمورخان تمدن پوشيده نيست كشوري، كه دو هزار سال قبل از ميلاد و هزاره اول ميلادي تمدن، شاخص ايراني را سامان داد. سهم ايران درتكوين و تكون تمدن عظيم اسلامي در هزاره دوم ميلادي ممتاز است و من خوشحالم كه يونسكوبه معرفي سهم مهم اين تمدن درمجموعه تمدن كنوني بشر علاقمند است. وي افزود: طبيعي است كه ايران با چنان پيشينه اي درآستانه، ورود بشر به هزاره سوم منادي، گفتگوي تمدنها باشد وبا تكيه به تجربه تاريخ تمدن خود، انديشه برخورد تمدنها را طرد كند. تاريخ كهن ايران پر از نمونه هاي درخشاني است از قدرت پذير ايي فرهنگ ما از فرهنگ هاي ديگر، بدون آنكه هويت خود را از دست بدهيم. آقاي مهاجراني، ضمن قدرداني از يونسكو به خاطر اهداي جايزه مدال طلاي فليني به عباس كيارستمي سينماگر ايراني، گفت: ازنظر ما، بلحاظ تعاطي و تعامل فرهنگها، وقتي اصالتها محفوظ بماند و مايه رشد مجموعه ميراث بشري است. آقاي مهاجراني گفت: جهان معاصر به دركي تازه ازميراث فرهنگي نيازمند است، دركي كه علاوه بر حفاظت از كالبد آثار بجاي مانده از گذشتگان به، كشف ارزشهاي اصيل و ماندگاري بپردازد كه ملت ها در طول تاريخ باآنها زيسته وآرمانهاي خود را درقالب اين آثار تجسم بخشيده اند. مهاجراني گفت: مااستقبال دبيركل يونسكو ازنظريه گفتگوي ميان تمدنها كه ازسوي آقاي خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران درمقابل نظريه برخورد تمدنها ارائه شده است را مشوق خود مي دانيم. وي افزود: علاقه دبيركل به همفكري و همكاري درجهت عينيت يافتن اين نظريه ازطريق اجراي بيانيه نهايي اجلاس سران كنفرانس اسلامي درتهران، و همچنين همكاري ايران و يونسكو نشانه گرايش هاي مشترك ما در مفاهيم است. براساس اين گزارش، در حين نطق رسمي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، يكي از منافقين به وي حمله كرد. ولي وي علي رغم حمله ناگهاني و خشونت آميز يكي از منافقين كه خودرا به جايگاه رسانيد، سخنان خود را با آرامش ادامه داد. پس از پايان سخنراني وي، دون راميروفونسكا وزير فرهنگ كلمبيا و رئيس جلسه، ابراز تاسف شديد خود را از اين حادثه اعلام كرد. در پايان اجلاس صبح چهارشنبه دكتر فدريكو مايور مدير كل يونسكو پشت تريبون قرارگرفت و طي سخناني حادثه حمله به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را محكوم كرد، وي در اين سخنراني كه با استقبال حاضران همراه بود، اظهار داشت: به عنوان مدير كل يونسكو مايلم در اين كنفرانس با صراحت و قاطعيت مجددا هرگونه خشونتي را در هر جا و توسط هر كس محكوم كنم، بخصوص در اين فضاي سرشار از آزادي بيان كه همه مي توانند نظريات خود را آزادانه و با رعايت مدارا و احترام، بيان كنند. وي خطاب به دكتر مهاجراني افزود: شما در پايان سخنان عالي خود مدارا را ستوديد، سخناني كه توسط كساني وحشيانه قطع شد، آنان كه هنوز فكر مي كنند منطق زور بايد بر قدرت منطق فائق شود.