Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770115-40930S2

Date of Document: 1998-04-04

دير بجنبيم پل شاه عباسي شهر پل سفيد فرومي ريزد! شرايط اقليمي شهرستان سوادكوه كه يك منطقه كاملا كوهستاني است و رودهاي خروشاني كه در دره هاي عميق آن جريان دارد و با هر برف و باران سيلي از گل ولاي رابا خود روانه دريا مي كنند، از يك طرف و مشكل عبور ومرور از يك سوي رودخانه ها به سوي ديگر آن، كه در مواقع سيل و برف و باران به سختي امكانپذير است، از طرفي ديگر مجموعا باعث شده كه از قديم الايام پل ها به عنوان يك عامل مهم ارتباطي دو سوي رودخانه هاي اين منطقه و تشكيل روستاها و شهرهائي مانند پل سفيد و شيرگاه و سواد كوه باشند. بنابراين حفظ و حراست از آنها وظيفه تمام اهالي و مسئولين مربوطه است. بر اساس رسالت فرهنگي نكاتي را درباره پل هاي تاريخي شاه عباسي سوادكوه يادآور اميد مي شويم است مورد توجه مسئولان امر قرار گيرد. پل تاريخي شهر پل سفيد مركز شهرستان سوادكوه مشهور به شاه عباس با ( )متر 31 طول و ( ) 5 متر عرض و دو دهانه نسبتا كوچك و بزرگ با مصالحي همچون سنگ و گج و ساروج در سال ( ) 1003 با دستور شاه عباس صفوي به ميرزا محمدتقي خان والي وقت مازندران در مسير راه سنگفرش معروف به شاه عباس (كه در مازندران ( ) 45 فرسخ و ( ) 9 منزل بود و از دريا كنار (فرح آباد ) در ساحل درياي خزر آغاز و ازطريق ساري، قائم شهر (علي آباد ) و سوادكوه، هلي رود، فيروزكوه به خوار در جنوب فيروزكوه مي رسيد تا اصفهان پايتخت صفويان ادامه داشت ) براي ارتباط دو سوي رودخانه تالار بنا شد و تا به امروز چون كوه استوار پابرجاست. نمونه اي ديگر از اين پل بر روي رودخانه كسليان در مركز شهر شيرگاه با همين شكل و نما و مصالح به كار گرفته اما بزرگتر ( متر 57 طول و 5 متر عرض ) در همان دوره ياد شده بنا شد كه هنوز پابرجاست اما بر اثر بي توجهي مردم و مسئولين در ارديبهشت سال ( ) 73 فروريخت. كه بعد از مدتي با همكاري ميراث فرهنگي و شهرداري شيرگاه بازسازي شد. در مورد پل شاه عباسي پل سفيد نيز يادآوري اين نكته ضروري است كه اين پل تنها اثر تاريخي شهر پل سفيد است كه به عنوان سمبل و بنائي كه نام شهر از آن الهام گرفته سالهاست تنها عامل ارتباطي دو قسمت مركزي شهر است. با توجه به مقاوم نبودن پايه اصلي پل در مقابل سيلابهاي تند، رودخانه تالار و آسفالت چندلايه اي كه شهرداري بر روي پل انجام داده سبب فشار و سنگيني بر آن شده و به علت وجود چند ترك نسبتا بزرگ در پايه اصلي پل و عدم مرمت در طي سالهاي گذشته، با گذشت زمان هر لحظه امكان ريزش اين بناي تاريخي و در پي آن قطع ارتباط دو قسمت مركزي شهر وجود دارد، لذا از دو نهاد ميراث فرهنگي و شهرداري پل سفيد انتظار مي رود با همكاري يكديگر ابتدا عبور و مرور ماشينهاي سنگين را از روي پل ممنوع كنند و دوم اينكه هر چه زودتر اين بناي تاريخي رامرمت كرده و آن را به عنوان يك اثر تاريخي به ثبت برسانند و در آخر پل پياده روي قسمت جنوبي پل را كه بعد از چند روز از شروع احداث آن با اعتراض ميراث فرهنگي نيمه كاره رها شده، هر چه زودتر به بهره برداري برسانند تا مشكل عابران پياده نيز حل شود. اصغر رستگار - حميدرضا مرادي