Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761228-40919S8

Date of Document: 1998-03-19

توضيح و تصحيح در ويژه نامه سفرهاي نوروزي كه ضميمه رايگان روزنامه همشهري منتشر شد، متاسفانه اشتباهي در نام برادران پوررستگار پيش آمد كه بدينوسيله از خوانندگان گرامي و برادران پوررستگار پوزش اين مي خواهيم اشتباه از تراكم كارهاي شب عيد ناشي شده است.