Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761228-40915S3

Date of Document: 1998-03-19

خانواده ها و دانش آموزان بخوانند آموزش مستقيم و رسمي تعطيل مي پذيرد، ولي آموزش غيرمستقيم و پرورشي تعطيل بردارنيست. پيشرفتهاي مهم در سايه تلاشهاي منظم و برنامه ريزي شده و در زمان مشخص به دست مي آيد. خانواده ها بايد برنامه هايي را براي گذراندن تعطيلات نوروزي خود و فرزندانشان معمول دارند. خانواده ها بايد سعي كنند به صورت غيرمستقيم و با روشهاي محبت آميز و در قالبتفريحات سالم مانند: مسافرتها و گردشهاي شهري برنامه هاي مورد نظر خود را اجرا كنند. خانواده ها از روشهاي تشويقي براي افزايش ميزان فعاليت و استمرار حركتهاي علمي، فرهنگي و آموزشي فرزندانشان استفاده كنند. دانش آموزان، روزانه ساعتي را براي انجام تمرينات، تكاليف و پيك نوروزي اختصاص دهند. دانش آموزان با توجه به وضعيت درسي خود، در مورد درسهايي كه نياز بيشتري به تمرين دارند، ساعتهاي بيشتري را براي آن دروس در نظر بگيرند. مطالعه كتابهاي علمي، فرهنگي و اعتقادي در كنار تكاليف درسي براي دانش آموزان توصيه مي شود. خانواده ها توجه داشته باشند كه كودكان از برنامه هاي مفيد و اختصاصي تلويزيون به دور از افراط و تفريط استفاده كنند. از اصل بازي و ورزش، براي كسب آرامش روحي، فكري و جسمي و آماده شدن براي مطالعه به صورت منظم استفاده كنيد. ربعلي طهماسبي