Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761228-40914S3

Date of Document: 1998-03-19

نوروز؟ چيست دايره فرضي كه خورشيد در آن به دور زمين مي گردد از 12 برج تشكيل شده است و هر يك از اين برجها نام مخصوصي دارد. گذشتن خورشيد از هر يك از اين برجها حدود 30 روز طول مي كشدلحظه ورود خورشيد از برج حوت (اسفند ) به برج حمل ( فروردين ) لحظه تحويل سال نو است. ايرانيان باستان پي برده بودند كه هر 1461 سال يكبار خورشيد درست در ساعت 6 صبح روز اول حمل از برج حوت وارد برج حمل مي شود. بدينسان هر 1461 سال يك بار نوروز جنبه مقدسي به خود مي گرفت. به گونه اي كه معتقد بودند در سالي كه خورشيد ساعت 6 بامداد از برج حوت وارد برج حمل شود در آن گاه، هر كس هر آرزويي داشته باشد و هر چه از خداوند بخواهد خداوند او را به آرزويش مي رساند. از ديد افسانه نيز انسانهامعتقدند خداوند آفرينش رادر 6 روز به اتمام ايرانيان رسانيده است قديم معتقدبودند كه اين آفرينش در روزاول ماهي بوده كه ارواح وروان ها از آسمان به زمين آمده اند، يعني ماه فروهرهاو در اين ماه است كه روان انساني كه آفريده شده و رخت از جهان بر بسته دوباره براي ديدار بازماندگان خود به خانه و كاشانه اش باز مي گردد و حدود 10 روز ميهمان بازماندگانش است. براي همين خانه وكاشانه خود را تميز مي كردند، لباس نو مي پوشيدند و سكه و سبزه و گل و شمع در خانه مي گذاشتند، چرا كه روان ( فروهر ) گذشتگان براي ديدارشان مي آمد و عنوان ماه فرود اين روانها را فروردين گذاشتند. با آغاز ماه فرودين علاوه بر درگذشتگان زندگان و اقوام هم براي ديد و بازديد به خانه يكديگر مي آيند و ورود آفتاب را به برج حوت تبريك مي گويند. و اين شروع نوروز است.