Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761227-40904S1

Date of Document: 1998-03-18

ديروز در مجلس عنوان شد اظهارات وزير نفت درباره بازار جهاني نفت .سرويس سياسي: روز گذشته زنگنه وزير نفت در مجلس شوراي اسلامي حضور يافت و به چهار پرسش نماينده تهران در مورد علت موافقت ايران با افزايش توليد نفت، نظر كارشناسان نفتي، اثرات افزايش توليد نفت بر كشورهاي توليدكننده و پيش بيني وضعيت بازار نفت در آينده پاسخ داد. وزير نفت گفت: ما به دليل كاركارشناسي كه انجام داديم باافزايش سهميه توليد نفت اوپك مخالفت كرديم ولي اكثريت كشورهاي عضو به دلايلي كه فرصت توضيح آن نيست نظر ما را قبول نكردند و تصميم گرفته شد توليد اوپك از 25 ميليون بشكه در روز /27 5به ميليون بشكه افزايش يابد. زنگنه تاكيد كرد در همان زمان، عرضه واقعي نفت اوپك در بازارهاي /28 5جهاني ميليون بشكه در روز بود. زنگنه تصميم گيري در مورد انتخاب راه بدتر از بدترين را بسيار مشكل دانست و گفت به نظر ما عدم تصميم گيري اوپك اثر اقتصادي و رواني بيشتري نسبت به افزايش توليد داشت و در اين حالت نيزتوليد واقعي افزايش يافته وقيمت ها سقوط مي كرد. زنگنه در توضيح اثرات اقتصادي تصميم اخير اوپك گفت: اين تصميم ضررهاي اقتصادي جدي به كشورهاي مختلف بويژه توليدكنندگان نفت و شركتهاي نفتي را رد كرده است و از نظر سياسي نيز مسائلي دارد كه ضرورت تشريح آن در اينجا نيست. وزير نفت توليد جهاني نفت راميليون 75 بشكه در روز عنوان كرد و گفت: كشورهاي توليدكننده نفت هم اكنون روزي 300 ميليون دلار و در ماه 10 ميليارد دلار ضررمي كنند كه در اين ميان ضرر عربستان روزي 30 ميليون دلار و در ماه يك ميليارد دلار است. وي افزود: تا زماني كه رقابت بين اعضاي اوپك براي تسلط بر بازارهاي نفتي بويژه بازار نفت آمريكا وجود دارد روح همكاري در اين سازمان بوجود نخواهد آمد. زنگنه گفت: پيش بيني ما اين است كه در صورت وارد شدن عراق به بازار نفت كه توليدي نزديك به 2 ميليون بشكه در روز خواهدداشت اثرات منفي بيشتري بربازار نفت خواهد گذاشت. زنگنه در ادامه سخنان خود با اشاره به مذاكرات آقاي خاتمي با رئيس جمهوري ونزوئلا و سفر آقاي هاشمي رفسنجاني به عربستان گفت: خارج شدن از اين وضعيت به كار سياسي در سطوح عالي كشورها بستگي دارد كه در حال انجام است. وي افزود: اجلاس جاكارتا تصميم يك نفره نبود بلكه بعضي كشورهاپيش از برقراري اجلاس، تصميم خود را گرفته بودند و عليرغم اطلاع از عواقب اقتصادي آن تصميم خود را عملي كردند. زنگنه با اشاره به تخلف درصدي 70 بعضي از اعضاي اوپك از تصميمات اين سازمان گفت: دولت جمهوري اسلامي ايران ستادي را جهت رسيدگي به بودجه مالي و ارزي خود تشكيل داده و بزودي اعضاي اين ستاد كه متشكل از تعدادي از وزيران ومعاونان آنهاست نظر خود را به هيات دولت ارائه خواهند كرد. پس از سخنان وزير نفت - موحدي ساوجي با اشاره به اينكه ايران توان وتو كردن تصميم اوپك راداشت گفت: چرا واقعيات رانمي گوييد شما به خاطر ملاحظات سياسي از جمله ايجاد رابطه دوستانه با عربستان و كشورهاي ديگر در مقابل تصميم گيري اوپك مخالفتي نكرديد. موحدي با اشاره به اينكه هم اكنون كشور ما روزي 10 ميليون دلار از كسري درآمد نفت لطمه مي بيند خطاب به وزير نفت گفت: شما در اوپك قادر به جلوگيري از اين امر بوديد ولي اقدام نكرديد حالا به دنبال حل مسئله به صورت سياسي از طريق مقامات عالي؟ هستيد وي گفت: ملت ايران بداند كه نفت خام ما هر بشكه 130 دلار دراروپا به فروش مي رسد يعني كشورهاي اروپايي از محل عوارض واردات نفت، كشورشان را اداره مي كنند در حالي كه كشورهاي توليدكننده ذخاير ملي خود را به مفت مي فروشند. وزير نفت در پاسخ وي گفت: ماتصميم اوپك را وتو نكرديم چراكه نمي خواستيم وضعيتي شبيه آنچه كه در گذشته بوجود آمد و قيمت نفت را از 28 دلار به 6 دلاررساند بوجود آيد و مسئوليت سياسي آن نيز به عهده جمهوري اسلامي ايران باشد. با قانع نشدن موحدي ساوجي، پرسش براي بررسي بيشتر به كميسيون رسيدگي به پرسشهاي بازپس فرستاده شد. وزير نفت به هنگام خروج ازمجلس در جمع خبرنگاران پارلماني به پرسش هاي آنها پاسخ داد. وي در مورد اهميت حفظموجوديت اوپك گفت: اوپك مهمترين سازمان جهان سومي است كه از زمان موجوديت آن هميشه در جهت منافع توليدكنندگان وصادركنندگان نفت عمل كرده است و سياست كشور و دولت ايران نيز حفظ يكپارچگي و وحدت اوپك است. زنگنه در مورد برگزاري اجلاس اضطراري اوپك گفت: هيچكس نمي تواند زمان آن را پيش بيني كند چرا كه برقرراي اجلاس اضطراري به مقدماتي نياز داردكه بايد فراهم شود و عوامل پيش بيني نشده نيز زياد است، وي گفت: ما اميدواريم اعضاي اوپك و غير اوپك هر چه زودتر اين اجلاس را تشكيل دهند تا تصميمي در مورد اصلاح وضعيت توليد و عرضه نفت گرفته شود ولي هنوز همه كشورهاي عضو در اين زمينه به تفاهم نرسيده اند. وزير نفت در مورد تاثير كاهش قيمت نفت بر بودجه سال آينده گفت: با توجه به كاهش قيمت ها كه كمتر از 16 دلار مصوبه مجلس است كميته اي تشكيل شده تا مسائل ارزي و مالي كشور را بررسي كنند. وي در پاسخ به پرسش ديگري درمورد تهديد شركت توتال از سوي آمريكا و آينده سرمايه گذاري خارجي در ايران گفت: سرمايه گذاري خارجي در ايران ادامه خواهد يافت و ما پيگير آن هستيم. زنگنه در مورد احداث خط لوله گاز آسياي ميانه به اروپا از طريق ايران گفت: اين خط لوله ارزان ترين، سريعترين، عملي ترين و اختصاصي ترين مسير است و ما فكر مي كنيم احداث آن به نفع توليدكنندگان و مصرف كنندگان خواهد بود. فشارهاي آمريكا براي تغيير مسير آن باعث سلب منافع كشورهاي منطقه خواهدشد. زنگنه در پايان خبر روزنامه نيشن در مورد تصميم پاكستان در فسخ قرارداد ساخت پالايشگاه در اين كشور توسط ايران را تكذيب كرد.