Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761227-40902S10

Date of Document: 1998-03-18

عروس دريايي . شاخه: . مرجانها (Cenidaria) . رده: . سيفوزوآ (Scyphozoa) . راسته: . شب كلاه شكلان (Semaeostomae) . جنس: .hysoscella Chrysaora نام انگليسي: .(Jellyfish Compass) .اندازه: به cmقطر 30 و طول cmشاخكها 200 . رژيم غذايي: . ماهيهاي كوچك و اسكوئيد و سايرجانوران شناور مثل ميگوها و لاروگوش ماهيها. اين گونه دو جنسي نيست. اما در شروع زندگي نر است و در دوران بلوغ ماده مي شود. بعضي گونه هاي آن سمي بسيار قوي دارند. بسياري ازمردم در اثر نيش آنها دچار فلج سيستم تنفسي مي شوند ومي ميرند. گونه hysosella.C براي انسان كاملا بي خطر است و به صورت انفرادي زندگي مي كند. عروس دريايي همراه جانوران دريايي كوچك و معلق (پلانكتونها ) با جريان آب به اين طرف و آن طرف مي رود و مي تواندخودرا به راحتي به صخره ها بچسباند. بعضي از عروسهاي دريايي درخشانند و بسيار شبيه بادكنكهاي روشن در اقيانوسها هستند. شاخكهايش سلولهاي نيش زننده دارد. از كامبرين تا عصر حاضروجوددارند. عروسهاي دريايي در آبهاي اقيانوس آتلانتيك شمالي و درياي مديترانه ديده مي شوند. موزه آثار طبيعي و حيات وحش ايران - دارآباد