Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761225-40887S5

Date of Document: 1998-03-16

شعبه تعطيل شده بانك صادرات كار خود را از سر گرفت . سرويس شهري: در پي مراجعه حضوري نماينده حقوقي بانك صادرات به شهرداري منطقه 8 و پذيرش پرداخت بخشي از بدهي بانك شهرداري منطقه موافقت كرد شعبه تطعيل شده اين بانك كار خود را از سر بگيرد. يكي از مديران شهرداري منطقه 8 به خبرنگار ما گفت: از آنجا كه در روزهاي پاياني سال بانك ها براي پاسخگويي به تقاضاهاي بانكي شهروندان با تراكم كاري روبرو هستند و تعطيلي شعبه بانك در اين موقعيت سرگرداني مراجعان را در پي دارد و از سوي ديگرنماينده حقوقي بانك صادرات متعهد شده است كه بخشي از بدهي بانك به شهرداري را بابت تغيير كاربري بپردازد، شهرداري نيز با ادامه كار اين شعبه بانك موافقت كرد و اكنون اين شعبه بانكي واقع در خيابان مسعود بخت آزاد (ارباب مهدي ) كار خود را از سر گرفته است.