Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761225-40880S7

Date of Document: 1998-03-16

چكهاي مسافرتي اعتبار دارد يا؟ نه در روزهاي پاياني سال، بانكها مراجعان بيشتري دارندچه در برابر باجه هاي دريافت يا پرداخت. به طورطبيعي هم برخي از مراجعان پول نقد مي گيرند و برخيهاچكهاي مسافرتي، اما هنوز چكهاي مسافرتي اعتبار كافي ندارند. اين دشواري وقتي بيشتر مي شود كه حتي چكهاي بانكي در همان بانكهايي كه صادر كرده اند، اعتبارندارد. برخورد مسئولين برخي شعبه هاي بانك ها با اين اوراق بهادار به گونه اي است كه گوئي اعتباري براي آن قائل نيستند و اين مهم بر سرگرداني مشتريان مي افزايد. بانك مركزي ايران مي تواند در دستور عملي سراسري به اعتبار اين گونه چكها بيفزايد و از تنشهايي كه همواره در بانكها شاهديم، پيشگيري كند.