Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761224-40877S3

Date of Document: 1998-03-15

رئيس جمهوري در مراسم فارغ التحصيلي جامعه زنده، دانشگاه عالي دفاع ملي: جامعه متنوع و متكثر است . سرويس سياسي: مراسم فارغ التحصيلي دوره پنجم دانشگاه عالي دفاع ملي ( داعا ) و دوره هفتم دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران ( دافوس ) ديروز با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري برگزار شد. رئيس جمهوري در مسجد امام خميني ( ره ) ستاد مشترك ارتش در جمع فرماندهان ارتش، برخورداري از اطلاعات، فن آوري، ايمان، انگيزه و آگاهي هاي سياسي از سوي نيروهاي مسلح را ضروري دانست و اظهار داشت: امروز مقابله قدرت ها با يكديگر، مقابله آگاهي ها، ابزارهاي علمي و شيوه به كارگيري آنهاست. آقاي خاتمي گفت: درباره تقسيم بندي قدرت به لحاظ ريشه و ماهيت در تاريخ بشر امروز نظريه اي مطرح است كه گرچه كامل نيست ولي اجمالا درست براساس است اين تقسيم بندي پايه قدرت بشر در يك زمان قدرت نظامي بوده است و در زماني بعد اقتصاد و بالاخره امروزاطلاعات و آگاهي پايه قدرت به شمار مي آيد. رئيس شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: مساله هر چه باشد نمي توان در نقش اساسي علم و اطلاعات در وجود و تداوم قدرت يك ملت ترديد كرد. نيروي نظامي كارآمد هم نيروي آگاه و عالم است. البته علم و آگاهي نيروهاي مسلح كه بنيه اصلي قوت و توان آنان است تنها در زمان جنگ به كار نمي آيد بلكه در زمان صلح نيز براي سازندگي كشور مي توان و بايد از اين توان بهره گرفت چنانكه ما مي گيريم. وي در ادامه افزود: البته علم و آگاهي گرچه لازم است ولي كافي نيست و بايد نيروهاي مسلح از ايمان قوي و بينش روشن و انگيزه براي بهره گيري از علم و ابزار آن و براي انجام مسئوليتي كه بر دوش دارند برخوردارباشند. حجت الاسلام والمسلمين خاتمي گفت: از بركات انقلاب اسلامي اين است كه نيروهاي مسلح ما امروز در مقابل مردم و سركوبگر آنان نيستند بلكه در كنار و حامي آنان هستند و از چشمه اعتماد و خواست مردم سيراب و تغذيه مي شوند. رئيس جمهوري تاكيد كرد كه ارتش، سپاه و نيروهاي مسلح پايگاهي به غير از مردم ندارند و محكم تر كردن پيوند ميان نيروهاي مسلح و مردم به عنوان پشتوانه آنان، شرط نشاط، كارآمدي و توانمندي بيشتر در دفاع از اسلام و كشور است. آقاي خاتمي گفت: نيروهاي مسلح بايد دشمن شناس باشند و در عين حال مردم و حقوق آنها و جامعه را بشناسند و در پي ايجاد پيوند با مردم باشند. وي افزود: مردم بايد در چهره نيروهاي مسلح اقتدار و سربلندي ببينند و نيروهاي مسلح نيز بايد در چهره مردم كانون حمايت از خود را ملاحظه كنند. آقاي خاتمي همچنين به شناخت و آگاهي هاي سياسي و اجتماعي نيروهاي مسلح اشاره كرد و اظهار داشت: نيروي مسلح ما بايد به حقوق مردم احترام بگذارد بايد بداند در كدام جامعه اي زندگي مي كند و مردم چه حقوقي دارند و خود را مدافع حقوق مردم بزرگواري بداند كه پشتوانه اصلي او هستند. رئيس جمهوري به بحث پيرامون سياسي بودن نيروهاي مسلح پرداخت و در تشريح اين موضوع گفت: نيروهاي مسلح بايد از مسائل سياسي و اجتماعي آگاه باشند اما نبايد تابع گرايش ها، سليقه ها و تمايلات سياسي كه به طور طبيعي در جامعه وجود دارد، باشند. جامعه زنده، جامعه متنوع و متكثر است، جامعه يك دست، جامعه مرده است. در جامعه رشد يافته، نه تنها اختلاف مذموم نيست بلكه بايد اين اختلافات به عنوان امور طبيعي وجود داشته باشد و ما هم ظرفيت تحمل يكديگر را داشته باشيم و هم سعي كنيم هر سليقه اي در چارچوب قانون جاري شود. وي افزود: ولي اگر اين گرايشها به نيروهاي مسلح سرايت كرداين خطر وجود دارد كه اين نيرو كه بايد حافظ امنيت و تماميت ارضي ودفاع از مصالح كلي باشد، تحت تاثير اين گرايش ها با قدرتي كه دراختيار دارد يك گرايش خاص را به عنوان محور حق برگزيند و بكوشد تاآن را بر جامعه تحميل كند و رقيب خود را ضدامنيت و مصالح معرفي كند. رئيس جمهوري تاكيد كرد: جامعه نظامي ما بايد با آگاهي كامل نسبت به حقوق سياسي كشور و امور مردم، از نفوذ گرايشهاي خاص كه در سطح جامعه به طور طبيعي وجود دارد در درون اين نيرو جلوگيري كند. رئيس شوراي عالي امنيت ملي اظهار داشت: نيروهاي مسلح با دولت و رئيس جمهوري از طريق شوراي عالي امنيت ملي و وزارت دفاع، ارتباطي اندام واره دارند و ما به نيروهاي مسلح خودمان مفتخر هستيم. و براي شما كه فرزندان غيور و رشيد و غيرتمند اين ملت هستيد، احترام قائليم و پشتيباني از نيروهاي مسلح، ازجمله ارتش جمهوري اسلامي ايران را وظيفه خود مي دانيم. وي ابراز اميدواري كرد كه اين تفاهم و همدلي باعث شود تا چرخه سازندگي كشور سرعت بيشتري به خود بگيرد و در آينده اي نزديك ميهني آبادترداشته باشيم. رئيس جمهوري در ادامه ياد شهيدان و جانبازان و آزادگان بزرگوار انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و ازجمله دهها هزار شهيد و جانباز و آزاده ارتش جمهوري اسلامي را گرامي داشت و براي فرماندهان و افسران رشيد و درجه داران و پرسنل نيروهاي مسلح و ارتش آرزوي توفيق و شادكامي و سلامت و سعادت كرد. پيش از سخنان رئيس جمهوري تيمسار سرلشگر علي شهبازي رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران گزارشي از نحوه آموزش درارتش ارائه كرد. آقاي خاتمي همچنين در اين مراسم به استادان و دانشجويان نمونه دانشگاه عالي دفاع ملي و دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران تقديرنامه هايي اعطا كرد.