Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761224-40872S6

Date of Document: 1998-03-15

دين و فرهنگ در شكل گيري آداب و سنن ملي موثر است نتايج حاصل از پژوهش برروي يكي از اقوام ايراني نشان مي دهد كه دين و فرهنگ در شكل گيري آداب و سنن ملي و مذهبي تاثير دارند. اين پژوهش توسط مجيد رضائيان صورت گرفته و طي آن، ويژگيهاي فرهنگي يكي از اقوام خوزستان با تكيه بر اعتقادات ديني آن قوم از ديدگاه مردم شناسي مورد بررسي قرار گرفته است. اين پژوهشگر جوان روشندل در تحقيق خود، طي يك سال به بررسي شرايطزندگي، فرهنگ و ديدگاههاي فرهنگي قوم مندايي پرداخته و ثابت كرده است كه ويژگيهاي فرهنگي واجتماعي يك قوم بر نحوه برگزاري آداب و رسوم مذهبي و شكل گيري آداب و رسوم ملي تاثير مستقيم دارد. پژوهش انجام شده توسط مجيدرضائيان، در دومين دوره پژوهش فرهنگي سال در گروه فرهنگ و مردم مورد تشويق قرار گرفت.