Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761223-40866S8

Date of Document: 1998-03-14

يك دقيقه با رئيس جمهوري يك دقيقه با رئيس جمهوري اگر فرصتي دست مي داد و مي توانستيد يك دقيقه با رئيس جمهوري صحبت كنيد. چه موضوعي را با ايشان در ميان؟ مي گذاشتيد در اين ستون حرفهاي شما هموطنان گرامي شامل: پيشنهاد، طرح، خبر، تاييد، مخالفت و تشويق نسبت به آنچه در حوزه اختيارات و وظايف رئيس جمهوري است منعكس مي شود. دورنگارنامه: 2058811 تهران خيابان آفريقا صندوق پستي /19395 5446 كدپستي روزنامه 19156 همشهري - سرويس اجتماعي (گروه بررسي افكار ). طرفداران شما دايم به گروههاي مخالف مي گويند كه پيام دوم خرداد را نگرفته اند. اما آيا خود شما پيام دوم خرداد را؟ گرفته ايد ع. توكلي - يزدماه 9 است كه كارتان را شروع برنامه كرده ايد اقتصادي دولت؟ چيست به صادرات غيرنفتي نظر جدي داشته باشيد. پيمان ارزي يعني بي اعتمادي و شك نسبت به صادرات و صادركننده. آن را به همراه صدها تشريفات زائد و مزاحم صادرات حذف كنيد. احمد قاسمي جنابعالي اعلام فرموده ايد، توليد يكي از امور مهم و برنامه اصلي اقتصادي كشور است اما وزير صنايع از اتخاذ هر تصميمي عاجز است. و اين عدم تصميم گيري و بلاتكليفي به زودي موجب از پا افتادن كليه صنايع كشور و توليدكنندگان داخلي خواهد شد. همكاران ايشان نيز بيشتر به واردات اعتقاد دارند. مينا فتورچي به گزينش ها دستور دهيد كمي كمتر سختگيري كنند چون خواه ناخواه جوانان اين مرز و بوم بايستي به كاري مشغول شوند و زندگي كنند. محمدعلي نوروزي تحقيقا به اين نتيجه رسيده ام تا زماني كه صادقانه در راه حق گام برمي داريد اكثريت قاطع نيروهاي رزمنده و ايثارگر و خانواده شاهد شما را دوست خواهند داشت و از برنامه هايتان حمايت مي كنند. مجيد شكيبا جانباز 81 درصد - اراك شما نتوانستيد به تعهدات انتخاباتي خود عمل كنيد. دليل: جلوي تبعيض ها در ادارات، نيروي انتظامي، دادگستري و دادگاهها گرفته نشده. اقدامي براي از بين بردن رشوه گيري صورت نگرفته. به روزنامه نگاران حق گو تهمت وارد مي آيد. جلوي افراد بي مسئوليت و آشوبگر گرفته نشده. مهدي رمضان متاسفانه مسئولان و كاركنان سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران در برخي از كشورها با ايرانيان مقيم خارج چنان برخورد مي كنند كه گويي با وطن فروختگان مواجه اند. سعيد - آكلند. نيوزلند التماس مي كنم متولدين سالهاي 1348 تا 1350 را كه به مرز 30 سالگي رسيده و به علت نداشتن معافيت بيكار مانده اند، معاف كنيد. بدون نام آيا بهتر نيست به جاي شعارمرگ بر امريكاكه شامل كل جامعه امريكا مي شود، شعارمرگ برسياست امريكا را جايگزين؟ كنيم حسين زارع - كارمند يكي از مشكلات بزرگ جامعه كاري ما خصوصابخش دولتي، برعهده گرفتن چند مسئوليت مختلف درچند اداره متفاوت توسط يك مدير است. كسي كه آرزوي صلح و آرامش در كشورش را دارد بيش از 20 ميليون نفر به شما راي دادند پس چرا در اجراي تصميمات خود قاطع؟ نيستيد بدون نام چرا دفاتر صنايع و كارخانه هاي استان مركزي، درتهران است. دستور دهيد مديران صنايع اين استان دفاتر خود را به اراك منتقل كنند. اكبر رحيمي - اراك - 1 هفته اي يكبار با لباس مبدل سري به يگانهاي نيروي انتظامي و دادسرا بزنيد و از نزديك شاهدباشيد كه تا رسيدن به جامعه مدني چقدر فاصله داريم - 20 نيروي عظيمي را براي آموزش دقيق روابط اجتماعي به تك تك افراد نيروي انتظامي استخدام كنيد. - 3 از هر طريق ممكن اجازه تصويربرداري از تمامي دادگاهها را بدست آوريد- 40 حتي با كم كردن نان شب مردم حقوق نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضائيه را اضافه كنيد تا بلكه با از بين رفتن دغدغه هايي كه مانع از آسايش و آرامش آنهاست به قدرت، كارايي، انصاف و عملكرد واقعي خود نزديك شوند. احمدعلي ساعت نيا امثال من كه فارغ التحصيل دانشگاه هستيم ولي پارتي نداريم، همچنان دربدر دنبال كار هستيم ولي پارتي دارها اين مشكل را ندارند. بابك وفايي - مهندس شيمي - كرمانشاه بسيار نااميد شده ام چرا كه حقيقتهاي تلخي رامي بينم و مي ترسم هيچ گاه فرصت پيشرفت را نيابم وهميشه زير پاي سرمايه داران له شوم. س. س. ب - ساله 18 تو خود بهتر مي داني كه گاه درنگ و آهسته رفتن نيست. علي يارت باد ريشه همه نارسايي ها را در نبودن مديريت واحددر كليه سطوح و نيز عدم شناخت صحيح از معناي مديريت در بين كساني كه به اين سمت گمارده مي شوندجستجو فرمائيد. نخستين گام را در اين مورد مي بايد از مراكز آموزش، تربيت، گزينش و جذب نيروي انساني متخصص برداشت كه در حال حاضر براي نمود آمارهاي كاذب در اذهان عمومي، كيفيت را فداي كميت مي كنند. سرهنگ دوم قضايي - حميد شمس عراقي به مسائل جوانان به ويژه اشتغال آنها بيشتر بپردازيد. جعفر (نام خانوادگي ناخواناست ) - تهران