Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761221-40856S12

Date of Document: 1998-03-12

يك دقيقه با رئيس جمهوري اگر فرصتي دست مي داد و مي توانستيد يك دقيقه با رئيس جمهوري صحبت كنيد. چه موضوعي را با ايشان در ميان؟ مي گذاشتيد در اين ستون حرفهاي شما هموطنان گرامي شامل: پيشنهاد، طرح، خبر، تاييد، مخالفت و تشويق نسبت به آنچه در حوزه اختيارات و وظايف رئيس جمهوري است منعكس مي شود. دورنگارنامه: 2058811 تهران خيابان آفريقا صندوق پستي /19395 5446 كدپستي روزنامه 19156 همشهري - سرويس اجتماعي (گروه بررسي افكار ). روز يا هفته اي را به نام بزرگداشت قلم تعيين كنيد. جهانگير ثابتي چرا اجازه مي دهيد سرمايه داران از خدا بي خبر باعث گراني كمرشكن؟ شوند قبل از اينكه شما طرفداران خود را از دست بدهيد فكري به حال اين ترويست هاي اقتصادي بكنيد. بدون نام آيا صحبت از اجراي قانون و استقرار نظم با وضعيت فعلي قوه قضائيه مفهومي هم؟ دارد بدون نام چه زيبا بود اگر مي شد معايب بزرگ مديريت سازمانهاي دولتي را با شما بي پرده در ميان گذاشت. امضاء محفوظ سال 16 است كه كارمند دفتر رياست جمهوري شما هستم با اتوبوس به منزل مي رويد ولي در اداره اجازه نمي دهند نامه خود را به شما برسانيم. بدون نام پيشنهاد مي كنم اداره راهنمايي و رانندگي از وجهه نظامي و انتظامي خارج شده و به عنوان يك نيروي متخصص اجرايي شبيه سازمان محيط زيست، زير نظررياست جمهوري اقدام كند. محمدمهدي كبيري جهت كاهش فساد ميان جوانان در اعطاي تسهيلات ازدواج و مسكن آنها بكوشيد. م. ر. ن طرحي دارم كه در مدت 5 ماه تا 20 درصد از آلودگي هوا و ترافيك تهران را بدون هزينه اصلاح نمائيم. منصور شهبازي جامعه مدني و جامعه اي كه در آن حرمت و كرامت انسان لحاظ شده باشد، قطعا جامعه خوبي است ولي چطور و؟ چگونه حتما با رعايت قوانين و موازين اخلاقي وانساني. اما كدام قانون و به چه؟ شكل آيا فكرنمي كنيد كه اگر اجراي قوانيني كه به لطف آن جامعه مدني حاصل مي شود، پويا و پاسخگوي نياز روز آحادجامعه نباشد، خود باني بسياري از بي قانوني ها ودستخوش تعابير و تفاسير شخصي؟ مي شود بدون نام سه شركت فولاد كاويان، مجتمع فولاد اهواز و گروه صنعتي ايران، تحت عنوان شركت فولاد خوزستان در هم ادغام شده اند كه در عمل به ضرر شركتهاي ادغام شده و پرسنل آن است. خواهشمنديم رسيدگي فرمائيد. جمعي از پرسنل شركت فولاد كاويان آيا بي قانوني بهتر از داشتن قوانين بد؟ نيست بدون نام در قوانين كشور بين علم دانشگاهي و مدرك و عمل به معناي اجراي صحيح و مسئوليت پذيري علمي ارتباطي وجود ندارد. مهندس فروزنده - كرج چرا بعد از گذشت 20 سال از انقلاب اسلامي هنوزدولتمردان و مسئولان سياسي و اقتصادي و همكاران محترم دولت از همان چند صد نفر چهره هاي شناخته شده انتخاب؟ مي شوند دكتر مهندس ابوالقاسم آورند جامعه ما مع الاسف تبديل تحقير و تجليل مي باشد. تجليل شونده گاه در يك جلسه تحقير هم مي شود و به عكس. و شما خود امنيت و تشخص را ببينيد در كجاي جامعه جاي دارد. امضاء خوانا نيست از سخنراني شما در حرم امام خميني (ره ) در مورد امريكا كمال تشكر را دارم چرا كه اميد خيلي از دشمنانمان كه جنابعالي را تير قرباني خود قرار داده بودند، نااميد شد. امضاء خوانا نيست اميدوارم در اجراي صحيح قانون اساسي و قانونمندي اين مرز و بوم كهن موفق امنيت باشيد شغلي براي مردم ايجاد كنيد. نصرالله ايران نژاد لطفا كمي از محدوديت هاي جوانان بكاهيد. ر. ب مسرورم كه مي بينم رياست كشورم نه با جنجال و ادعا بلكه با درايت و تعقل براي اصلاح فكر جامعه و زنده نمودن شخصيت انساني انسان و احقاق حقوق پايمال شده وي كمر همت بسته است. در اين راه پر آشوب و سخت دشوار خداوند يار و حامي شما باد. دكتر محسن. ن هركس كه به مقامي رسيد به جهت اينكه خداي ناكرده منحرف نشود لازم است كه چند دقيقه از روز را به محاسبه و عبادت شخصي خود اختصاص دهد. چرا كه دشمني داريم و داريد كه قسم خورده ما را از راه راست منحرف كند. امضاء خوانا نيست درخواست مي كنم كتابي مربوط به آداب روابطاجتماعي ناظر بر آداب و رسوم فرهنگ ايراني ومدنيت در كلاس پنجم ابتدايي تدريس شود تا نوجوانان ما از حداقل استاندارد معاشرت آگاه شوند. جعفر بربريان وزارت تعاون در زمينه نظارت، بررسي و برخورد با متخلفين در شركت هاي تعاوني اقدام لازم و قاطع انجام نمي دهد و همين امر باعث گرديده كه در تعاوني ها شاهد تبعيض، حق كشي، سوءاستفاده و مشكلات عديده باشيم. علي سرحدي - كرج