Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761220-40846S4

Date of Document: 1998-03-11

براساس كتابها به دستم نرسيده است آگهي هاي منتشره ازسوي شركتي به نام آفرينش جلد كتابسومين راهنماي جامع براي خريددو صنايع غذايي و صادراتي ايران مبلغ هزار 45 ريال به حساب شركت مزبور واريز و فيش آن صندوق پستي شماره را به نشاني تهران - ارسال 119815875 داشتم. ولي هنوز كتابها نرسيده و پيگيري مجدد هم تاكنون به دستم مثمرثمر نبوده است. اينك نمي دانم تكليف من ؟ چيست مگر يك دانشجو چند سال بايد منتظر دريافت يك؟ كتابباشد و چرا مسئولان امر در مورد چنين شركت هايي نظارت ندارند. حسن كريمي - سورمق فارس فرزندم را چگونه پيدا كردم! روز چهارشنبه 8 بهمن ماه جاري فرزند سه ساله ام حسين قنبريان در محدوده شهرري مفقود شد كه همان روز به وسيله خانمي فرزندم پيدا شد وبراي تعيين تكليف به حوزه انتظامي شهرري معرفي گرديد. حوزه مربوطه با اخذ شماره تلفن اين خانم فرزندم را به ايشان سپرد تا والدينش پيدا شوند. متاسفانه باوجود مراجعات مكرر اينجانب به حوزه انتظامي شهرري برادران مسئول در حوزه هيچ گونه اشاره اي به آنچه گذشته بودنكردند و من بي اطلاع از وضع فرزندم ناگزير اطلاعيه هايي در سطح شهرري چاپ كردم كه خوشبختانه خانم يابنده فرزندم باتماس با من آنچه را كه گذشته بود يادآور شد و فرزندم رابه ما سپرد. اما آنچه جاي تاسف است اين كه چرا ماموران آن حوزه انتظامي كه ضامن حفاظت از جان و مال مردم هستندبا وجود مراجعات مكرر يك پدر به خودزحمت ندادند تا ضمن بررسي شماره تلفن وآدرس خانم يابنده فرزندم را به من پريشاني حسن؟ نباشم بدهند كه اين قدر دچار قنبريان حمام غيربهداشتي مينودشت شهرستان ما - مينودشت - كه به روايتي دومين شهر (ازلحاظ وسعت )دراستان مازندران است هيچ گونه امكاناتي ندارد حتي به مسائل بهداشتي اين شهر آن طور كه بايد رسيدگي نمي شود. مينودشت تنها يك حمام عمومي دارد كه نه تنها جوابگوي انبوه جمعيت نيست، ازلحاظ بهداشتي نيز وضع اسفناكي دارد. به عنوان يك شهروند از مسئولان بهداشت محيط استان درخواست مي كنم براي يكبار هم شده اين به اصطلاح حمام رامورد بازرسي قرار دهند كه ضربالمثل شنيدن كي بود مانند روح الله ديدن مصداق پيداكند. بذرافشان نارسايي در فرستنده تلويزيوني كوهبنان گذشته از برف و باران، ابري شدن هوا نيز سبب خرابي فرستنده هاي تلويزيوني در كوهبنان مي شود. از يك سال پيش قرار بود شبكه سوم سيمانيز در اين بخش محروم و دورافتاده راه اندازي شود كه نه تنها چنين نشدبلكه فرستنده شبكه دوم نيز قطع شد و در حال حاضر تنها يك شبكه باكيفيتي نامطلوب همراه با برفك و قطع و وصل متوالي برنامه پخش مي كند. نام محفوظ پل عابر براي شهرك ژاندارمري در بزرگراه يادگار امام دو طرف بزرگراه يادگار امام قرار گرفته است و هرروز (بولوارنامداران ) انبوه جمعيت براي خريد از بازار روز همين طور رفت و آمد بچه هاي دبستاني و ناگزير بايد از عرض اين بگذرند. متاسفانه اخيرا تنها چراغ بزرگراه قرمز اين آزادراه در تقاطع بولوار خرم رودي را نيز حذف كرده اند و مردم ناگزير براي حفظ جان خودبه طور گروهي از عرض بزرگراه عبور و مرور مي كنند. بنابراين به نظرمي رسد درصورتي كه در اين منطقه پل عابر پياده نصب شود، مشكل رفت وآمد مردم روزبهاني و ساكنان نيز برطرف خواهدشد. شهرك پايانه حمل و نقل گنبد احداث نشد در اوايل سال 1375 توسط يكي از مسئولان بلندمرتبه كشورمان كلنگ احداث پايانه حمل و نقل شهرستان گنبدكاووس در دو سه كيلومتري شهر به زمين زده شد و مردم كلي شادمان و اميدوار شدند كه شهرشان به زودي داراي يك پايانه حمل ونقل آبرومند و به تبع آن رونق بيشتر اقتصادي خواهد شد اما متاسفانه امروز قريب دو سال از تاريخ مزبور گذشته ولي هنوز قدمي در اين راه برداشته نشده است! نژاد حسيني