Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761218-40837S4

Date of Document: 1998-03-09

روز گذشته در نشست مطبوعاتي تشريح ديدگاههاي دفتر تحكيم وحدت در زمينه شد: اغتشاش در تجمع دانشجويي وانتخابات ميان دوره اي مجلس يكي از اصول حركتي روزنامه هايي مثل كيهان و رسالت اين است كه بسياري از مفاهيم ارزشي از جمله انقلاب اسلامي، ولايت فقيه، مقام معظم رهبري و... را منحصر و منتسب به خود مي دانند و ديگران را در مقابل آن قرارمي دهند. سرويس سياسي: روز گذشته از سوي شوراي مركزي انجمنهاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت ) در نشستي مطبوعاتي و راديو تلويزيوني باحضور خبرنگاران داخلي و خارجي مواضع، ديدگاهها و عملكرد اين دفتر درزمينه مسائل سياسي اخير - بويژه انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي و نيز تجمع دانشجويي يازدهم اسفند اين دفتر - تشريح شد. به گزارش خبرنگار همشهري سيدسراج الدين ميردامادي، عليرضا طاهري و ميثم سعيدي سه تن عضو مركزيت دفتر تحكيم وحدت در ابتدا ضمن برشمردن مختصات روند بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس بر اعلام مخالفت نظردفتر تحكيم با قانون نظارت استصوابي تاكيد كردند. سعيدي در اين زمينه گفت: دفتر تاكنون از مجاري مختلف و شيوه هاي متنوع همچون ارسال نامه براي نمايندگان به منظور لغو نظارت استصوابي، صدور بيانيه اعتراض آميز در خصوص اين نظارت، و سرانجام برگزاري تجمع دانشجويي در مقابل دانشگاه تهران، بدفعات بر مواضع خويش پاي فشردند. وي در توضيح اهداف مهاجميني كه تجمع روز 11 اسفند را به خشونت كشاندند گفت: جناح رقيب آقاي خاتمي با چند هدف اقدام به برهم زدن مراسم و گردهمايي ها مي كند; از جمله تحت فشار قرار دادن وزارت كشور ومجموعه دولت، زيرسئوال بردن گروههاي طرفدار رئيس جمهوري و بهره برداري از القاي اين مفهوم كه جامعه و جنبش دانشجويي هنوز ظرفيت لازم براي اعتراض قانوني را ندارند. در ادامه ميردامادي نيز ضمن نكوهش اقدام برخي از مطبوعات در خصوص انعكاس غيرواقعي وقايع يازدهم اسفند، اين شيوه ها را منسوخ و منتسب به گرايشهايي دانست كه با اعمال فشار و جبر سعي در عقب راندن مردم و عناصر آگاه از صحنه سياسي جامعه دارند. وي در بخشي از سخنان خود گفت: مواضع تحكيم وحدت در اين تجمع همان مواضعي بود كه از تريبون پخش مي شد و اين مسئله كه پس از خاتمه مراسم، گروهي به طور خودجوش به سمت ميدان انقلاب شروع به راهپيمايي كردند، در عين اين كه مورد تاييد اين دفتر نيست، با اين حال نمي توان ناديده گرفت كه اين راهپيمايي كه در آن بخش قابل توجهي از مردم عادي و دانش آموزان در آن شركت كرده بودند، واكنش طبيعي مردم نسبت به خشونت موجود بود. ميردامادي همچنين ضمن اشاره به برخورد نامناسب با دستگيرشدگان گفت: نيروي انتظامي طبق ابلاغ وزارت كشور، موظف به تامين امنيت مراسم بود ولي در ادامه عملكرد گذشته خود، در ابتدا صرفا بر درگيريها نظارت مي كرد و نهايتا شروع به همكاري با اخلالگران كرد و اين امر از نوع برخوردي كه با دانشجويان شد و اين كه در ميان بازداشت شدگان حتي يك نفر از نيروهاي مهاجم نبود، بخوبي پيداست. اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم همچنين در ادامه به پرسشهاي خبرنگاران حاضر در نشست پاسخ ميردامادي دادند در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران كه پرسيد: برخي از مطبوعات رخداد يازدهم اسفند را با واقعه 14 اسفند سال 59 مقايسه مي كنند. به نظر شما هدف از اين همسان سازيها؟ چيست گفت: افراد و جناحي اقدام به اين شبيه سازيها مي كنند كه در زمان انتخابات رياست جمهوري هم به آقاي خاتمي انگ ليبرال مي زدند و ايشان را به بني صدر تشبيه كردند. قضاوت در اين ميان را به مردم مي سپاريم و مطمئنيم كه آنها فريب اين بازيها را نمي خورند. در واقع هدف اصلي جناح مغلوب از اين همسان سازيها، دفتر تحكيم نيست، هدف اصلي شخص رئيس جمهوري است و اين امر از همان لحظه كه عوامل آنها با اغتشاش در تجمع دانشجويي عليه وزير كشور شروع به شانتاژ و سر دادن شعارهاي حذفي كردند و نيز درخواست استيضاح وزير كشور در مجلس مشخص بود. ميردامادي در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه پرسيد: با توجه به شناسايي نيروهاي مهاجم - كه در مصاحبه اخير وزير كشور هم به آن اشاره شد - و دفتر تحكيم هم در همين زمينه اعلام شناسايي كرده، از وضعيت برخورد انتظامي و قضايي با مهاجمان چه اطلاعي؟ داريد گفت: تعدادي از اين نيروها وابسته به يكي از ارگانهاي كشور هستند كه توسط عده اي از افراد وابسته به همان ارگان سازماندهي شدند و به لباسهاي متحدالشكل در تهاجم به مراسم شركت داشتند. اين افراد بعضا در مراسمي كه به مناسبتهاي مختلف برپا مي شود شركت و در آنها اخلال مي كنند، از جمله در مراسم 13 آبان امسال دفتر تحكيم در مقابل لانه جاسوسي آمريكا به دانشجويان شركت كننده در مراسم حمله كردند و نيز در مراسمي مشابه در تهران، اصفهان و ساير شهرستانها با حمله به مراسم آنها را به خشونت مي كشند. اين افراد كاملا شناسايي شده اند و مراحل قانوني در حال طي شدن است و ما اطلاعات لازم را در اين زمينه جمع آوري كرده و تحويل مسئولين مربوطه داده ايم، اما متاسفانه با توجه به عملكرد قوه قضائيه، ما اميدي به پيگيري و حل اين مشكلات از سوي اين قوه نداريم و شكايت ما از فرمانده نيروي انتظامي هم در روند اجراي وظايف قانوني مان بوده است. سعيدي نيز در پاسخ يكي از خبرنگاران در زمينه موضع دفتر تحكيم وحدت در خصوص انتخابات و شركت دفتر در اين امر گفت: طبق مصوبه انجمنهاي اسلامي دانشجويان (دفتر تحكيم وحدت ) كه شب گذشته قطعي شد، دفتر تحكيم به شكل ارائه فهرست در انتخابات شركت نخواهد كرد و اين امر صرفا به دليل عملكرد يكسويه هيات محترم شوراي نگهبان در تاييد و رد صلاحيت كانديداها صورت مي گيرد. البته ما به هيچ وجه انتخابات را تحريم نمي كنيم، چرا كه معتقديم تحريم از عملكردهاي اپوزيسيون است و نيروهاي دلسوز انقلاب از بحث تحريم بدور هستند. طاهري عضو ديگر شوراي تحكيم وحدت در خصوص عدم تمايل دفتر تحكيم به برگزاري مناظره با انصار حزبالله گفت: ما اساسا به فرهنگ گفتگو و مفاهمه معتقد هستيم، ولي مواضع انصار حزبالله و رهبران آنها عليه دفتر هميشه مواضعي خشن و بدور از منطق بوده است. ما حتي در خصوص همين مسئله يازدهم اسفند اعلام آمادگي كرديم كه با آنان بر سر ميز مناظره بنشينيم ولي آنها نپذيرفتند. ميردامادي در پاسخ يكي ديگر از خبرنگاران يكي از روزنامه هاي عصر كه گفت: دفتر تحكيم تمام نيروهاي وابسته به مقام معظم رهبري را زير سئوال مي برد چنين پاسخ داد: يكي از اصول حركتي روزنامه هايي مثل كيهان رسالت اين است كه بسياري از مفاهيم ارزشي از جمله انقلاب اسلامي، ولايت مقام فقيه، معظم رهبري و... را منحصر و منتسب به خود مي دانند و ديگران رادر مقابل آن قرارمي دهند. در حالي كه از نظر دفتر تحكيم وحدت به هيچ وجه اين گونه نيست و دفتر با اعتقاد مطلق به ولايت فقيه و مقام معظم حركات انحصارطلبانه رهبري، مروجان حركات غيرانساني و خشونت طلبانه را محكوم مي كند. وي همچنين خاطرنشان كرد كه از زمان برگزاري تجمع دانشجويي ( يازدهم اسفند ) تاكنون منازل افراد شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت مورد تعرض مهاجمان قرار گرفته و بطور مرتب با شكستن شيشه هاي منازل و مزاحمتهاي تلفني براي اين دانشجويان ايجاد مزاحمت مي شود. همچنين بنا به تاكيد اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت تجمعي كه قراراست امروز دوشنبه در مقابل دانشگاه تهران برگزار شود به هيچ وجه ارتباطي با اين دفتر ندارد.