Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761218-40833S5

Date of Document: 1998-03-09

براساس آمار صادرات غيرنفتي در 11 ماه گذشته فولاد بار ديگر به سومين كالاي صادرات ايران تبديل شد . سرويس اقتصادي: از آغاز فروردين تا پايان بهمن امسال 7 ميليون و هزار 780 تن كالاي غيرنفتي به ارزش 4935 ميليارد ريال /2 8معادل ميليارد دلار صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر وزني درصد 22 افزايش و از نظر /3 1ارزشي درصد كاهش داشته است. فرش دستباف همچنان بالاترين سهم صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده در است يازده ماه هزار 22گذشته تن انواع فرش دستباف به ارزش ميلياردريال 985 معادل 561 ميليون دلار صادر شد كه 20 درصد كل ارزش صادرات غيرنفتي است. اين ميزان صادرات ازنظر وزني 13 درصد و از نظر ارزشي 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مي دهد. (البته مبلغ ميليون 121 دلار ارزش فرش هاي همراه مسافر ماهه 11در گذشته در اين آمارها منظور شده است ). دومين سهم عمده را در صادرات غيرنفتي كشور طي اين مدت، محصولات شيميايي با 2 ميليون و 135 هزار تن به ارزش 518 ميليارد ريال داشت كه درصد 10 سهم كل صادرات غيرنفتي را داراست. آهن آلات و فولاد نيز با 570 هزار تن ميليارد 290به ارزش ريال 6 درصد ارزش و 10 درصد وزن كل صادرات را در 11 ماه گذشته داشته است. صدور پسته همچنان در سطح نامناسبي قرار دارد و هنوز به رونق قبلي خود دست پيدا نكرده است. ميزان صادرات آن با وزن 48 هزار تن و به ارزش 280 ميليارد ريال (معادل 159 ميليون دلار ) نسبت به مدت مشابه سال قبل كه 426 ميليون دلار بود 62 درصد كاهش نشان مي دهد.